AVTOR po priimku   NASLOV LETO ZALOŽBA SK STEV_2                        
  Cantus ecclesiastici 1926 Ratisbonae a 14   C
  Carmen 1997 PREŠERNOVA b 607   C
  Celjski zbornik 1993 CELJE c 311   C
  Celjski zbornik 1994 CELJE c 311   C
Stres Anton   Cerkev in država 1998 DRUŽINA b 629   C
Stres Anton   Cerkev in država 1998 DRUŽINA c 554   C
Reven Z.   Cerkev na Slovenskem 1971 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT a 140   C
  Cerkev na Slovenskem v 20.stoletju 2002 LJUBLJANA c 669   C
  Cerkev v Jugoslaviji - šematizem 1975 a 148   C
Mihelčič Franc   Cerkev v katakombah Ljubljana b 148   C
Zulehner Paul M.   Cerkev v pokomunističnih družbah 1996 DRUŽINA b 657   C
Pogačnik Janez   CERKEV, EVHARISTIJA, MIR 1987 MARIBOR kb 234   C
  CERKEV, VOJNA IN DRŽAVE 1982 OGNJIŠČE kV 10   C
  Cerkvena berila 1912 Kn.š.kon.p.Mb a 23   C
  Cerkvena ljudska pesmarica 1961 ZADRUGA KATOLIŠKIH DUHOVNIKOV a 85   C
Vovk J.   Cerkvena poezija MOHORJEVA Celovec a 84   C
Jeraj Jožef   Cerkvena zgodovina 1935 Maribor b 346   C
Turk J.,   Cerkvena zgodovina 1930 Misijonska tiskarna Groblje b 345   C
Mihelčič Franc   Cerkvena zgodovina - vzori, boji 1986 Vinko Furlan b 407   C
Škulj Edo   Cerkveni ljudski napevi 2001 LJUBLJANA b 282   C
  Cerkveni zakonik za Lavant.šk. 1910 a 96   C
  Cerkveni zakonik za Lavant.šk. 1916 a 97   C
Tóth Tihamér   Christus und die probleme unserer Zeit 1932 Ferdinand Schöningh - Paderborn D 62   C
Donders Adolf   Christusbotschaft 1955 Butzon & Bercker D 8   C
Donders Adolf   Christusbotschaft 1939 Butzon & Bercker D 13   C
Donders Adolf   Christusbotschaft 1955 Butzon & Bercker D 29   C
  Codex Iuris canonici 1918 1918 a 115   C
Napotnik M.   Collectio Rituum Dio. Lav. 1896 1896 Maribor a 110   C
  Concilio vitam alere 1975 RIM b 230   C
Schubert Margot   CVETJE DOMA 1977 DZS kc 40   C