AVTOR po priimku   NASLOV LETO ZALOŽBA SK STEV_2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Zink Jorg   Ga poznaš ? 1977 MOHORJEVA Celje b 180  
Lobe Mira   Gagci 1989 MOHORJEVA Celovec V 73  
Furman V.   Galicija 1980 KS Galicija c 292  
Scaramelli Joh. Bapt.   Geistlicher Führer 1905 Manz, Regensburg D 48  
Scaramelli Joh. Bapt.   Geistlicher Führer 1905 Manz, Regensburg D 103  
Napotnik M.   Gesta et Statuta Synodi Dioec. 1897 Maribor a 109  
Hoefler   Gl. umet. p. renes. in bar. na Slov. 1978 PARTIZANSKA c 305  
  Glasnik pres. Srca Jezusovega 1934 JEZUITI  b 336  
  Glasnik pres. Srca Jezusovega 1935 JEZUITI  b 337  
  Glavarjev simpozij v Rimu 1999 MOHORJEVA CELJE c 607  
Kogoj J. M.   Glej to srce 1990 KATEHETSKI CENTER LJUBLJANA b 424  
Sodja Franc   Glejte že sonce zahaja 1975 Buenos Aires b 390  
Rozman Franc   Glejte, Človek 1964 Kranj b 59  
Bartelj L.   Globinski razum in stvarnost I 1983 SAMOZALOŽBA c 377  
Bartelj L.   Globinski razum in stvarnost II 1983 SAMOZALOŽBA c 378  
Zagorski Cvetko   Globoko in daleč 1982 MOHORJEVA Celje c 121  
Zagorski Cvetko   Globoko in daleč 1982 MOHORJEVA DRUŽBA kb 112  
  Goriški letnik   ( Zbornik Goriškega muzeja 1992 ) 1992 GORIŠKI MUZEJ kc 85  
Podržaj I.   Gorjanci  - Slovenske večernice 120 1969 MOHORJEVA Celje c 53  
Gaspari T.   Gorni mož 1971 MOHORJEVA Celovec c 240  
Zadnikar Marjan   Gospa sveta in gosposvets polj 1988 MOHORJEVA Celovec c 296  
Vojska-Kušar A.   Gospa, vi pa kar doma? 1993 DRAVLJE c 453  
  Gospod Bog, tukaj Ana 1997 OGNJIŠČE b 317  
Grafenauer R.   Gospod govori 1973 ŽUPNIJA b 388  
Platovnjak Ivan   Gospod, ali kličeš tudi mene? 2004 Slomškova K 6  
… skripta   Gospod, nauči me moliti 1977 kV 37  
Bauer Anton   Gospod, pomagaj mi, starost prihaja 1995 c 466  
Vrbovšek Betka   Gospod, povsod vidim Tebe 2003 OGNJIŠČE b 821  
  Gospod, saj veš …   mladinska pesmarica 2001 OGNJIŠČE a 158  
Presinger E.   Gospodinjski nasveti 1953 MOHORJEVA Celje c 9  
Motoh, Šilc, Šušt   Gospodinjstvo 3x od A do Ž 1975 MOHORJEVA Celje c 83  
Rock Lois   Gospodova molitev za otroke 1995 OGNJIŠČE b 502  
Prežihov V.   Gosposvetsko polje (Naši kraj) 1979 MOHORJEVA Celje c 106  
Komelj I.   Gotska arhitektura Ars Sloveni 1969 MLADINSKA KNJIGA V 101  
Cevc E.   Gotsko kiparstvo Ars Sloveniae 1967 MLADINSKA KNJIGA V 100  
Stele F.   Gotsko stensko slikarstvo 1972 MLADINSKA KNJIGA V 103  
ENTRICH Manfred   GOTT MEINT ES GUT 1983 STYRIA kb 48  
Turnšek Marjan   Govori, Gospod 2002 SLOMŠKOVA b 328  
Young Lailan   Govorica Obraza 1996 MLADINSKA KNJIGA c 436  
Molcho Samy   Govorica telesa 1996 MLADINSKA KNJIGA V 17  
Carev O. Franjo   Govorim vama - govorim svima 1978 Službe božje H 37  
Brecelj M.   Graditelji slovenskega doma 1 1992 OGNJIŠČE c 414  
Plibernik F.   Graditelji slovenskega doma 2             1993 OGNJIŠČE c 415  
Magajna Božidar   Graničarji 1934 MOHORJEVA Celje c 177  
CHAMBERLIN E.R.   Grešni papeži 1986 DZS kb 27