AVTOR po priimku   NASLOV LETO ZALOŽBA SK STEV_2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Krajnc M.   Macesni nad dolino 1957 PREŠERNOVA c 202  
Gräf Richard   Macht des Gebetes 1964 Friedrich Pustet / Regensburg D 71  
Avelin C.   Mačje oko 1974 PREŠERNOVA c 199  
Finžgar F. S.   Makalonca 1958 CELJE kc 64  
Finžgar F. S.   Makalonca 1988 MOHORJEVA Celje c 151  
Rupel Dimitrij   MAKS 1983 LIPA kc 16  
Mikož Stane   Maksim Gaspari 1977 MLADINSKA kc 44  
… Janez Pavel II.   Maksimilijan Kolbe 1996 Maribor b 577  
  Mala Jezusova sestra Magdelein 1991 OGNJIŠČE b 483  
Sivec Ivan   Male neumnosti 2003 OGNJIŠČE c 702  
  MALI ATLAS SLOVENIJE 1995 DZS V 36  
Casetti Christ.   Mali družinski katekizem 1999 SALVE b 670  
Lobe Mira   Mali jaz sem jaz Mohorjeva Celovec c 124  
  Mali molitvenik 1930 ŠKOFIJA MARIBOR a 159  
  Mali molitvenik 1930 kA 3  
  Mali pogrebni obrednik 1980 Sl.š.l.kom.Lj a 61  
Grmič Vekoslav   MALI TEOLOŠKI SLOVAR 1973 MOHORJEVA DRUŽBA kb 95  
  Malo sveto pismo 1967 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT a 52  
Rožanc Marjan   MANIHEJSKA KRONIKA 1990 MLADINSKA KNJIGA kb 141  
  Mariborska škofija 1969 1969 Maribor a 131  
  MARIBORSKA ŠKOFIJA V LUČI STATIS. PODATKOV MARIBOR kV 57  
Potočnik Vinko   Mariborska škofija v luči statističnih podatkov 2003 Maribor V 118  
Kozar Lojze   Mariborska škofija v luči statističnih podatkov 1971-1978 1979 ŠKOFIJA MARIBOR a 132  
Kozar Lojze   Mariborska škofija v luči statističnih podatkov 1979-1984 1987 ŠKOFIJA MARIBOR a 133  
  Mariborske župnije 1984 ŠKOFIJA MARIBOR a 141  
  Marija duhovnikom, svojim ljubljenim sinovom 1985 Kartuzija Pleterje b 366  
Svoljšak F.   Marija in krščanska edinost 1971 Slovenski ekumenski svet b 244  
Jenko Janez   Marija in naš čas 1971 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT b 42  
Kržanić Krsto   Marija Majka i Kraljica 1939 Pokaži Isusa H 6  
  Marija v skrivnosti Kristusa in Cerkve 1969 Ljubljana b 40  
Dolenc Jože   Marija v slovenskih legendah 1987 OGNJIŠČE kb 40  
Kumer Zmaga   Marija v Svetem pismu in slovenskih ljudskih pesmih 2004 DRUŽINA b 830  
Fajdiga V.   Marija v življenju Cerkve 1965 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT b 36  
Von Balthasar Hans Urs    Marija za danes 2000 Ljubljana b 701  
Beinert Wolfgang   Marija, naša življenska sopotnica 1987 LJUBLJANA kb 18  
Beinert Wolfgang   Marija, naša življenska sopotnica 1987 Marijina kongregacija b 373  
Cantalamessa Raniero   Marija, ogledalo Cerkve 2003 Ljubljana kb 368  
Kruljc F.   Marija, vzor krščanskega življenja 1927 Maribor a 74  
Jenko Janez   Marijanska vzoja - Odrešenikova ljubezen 1984 LJUBLJANA b 813  
Gugić Ivo   Marijansko Klasje 1959 H 8  
  Marijin festival 1978 LJUBLJANA kb 73  
  Marijin festival 1978 NAŠE TROMOS. kb 31  
  Marijin klic 1984 Prij.Medjugor b 371  
  Marijin osliček 1992 MOHORJEVA DRUŽBA kb 92  
Hrastelj F.   Marijin otrok 1958 ŠKOFIJA MARIBOR b 30  
Krajnik P.   Marijina hiša 1989 FRANČIŠKANI b 375  
Zalar Drago   Marijine družbe na Slovenskem 2001 DRUŽINA b 324  
Sodja Franc   Marijini otroci   - Šmarnice za otroke 1991 DRUŽINA b 469  
Jenko Janez   Marijino oznanjenje - Mednarodno leto otroka 1979 Vinko Furlan b 240  
Kuret Niko   Marijo nosijo 1997 DRUŽINA V 31  
Levstik Fran   Martin Krpan 1981 Trst V 16  
  Martin Luter King 1993 MOHORJEVA CELJE c 698  
  Mašni obred in navodila 1965 ŠKOFIJA MARIBOR b 198  
  Mašno slavje 1994 KATEHETSKI CENTER kb 5  
Kozar Lojze   Materina ruta 1971 MOHORJEVA Celovec c 239  
Kunaver Jože   Materinstvo - zibelka sreče 1996 SALVE c 489  
Bolhar A.   Mati 1930 MOHORJEVA Celje c 176  
Jenko Janez   MATI BOLJŠEGA SVETA 1971 LJUBLJANA kb 265  
Schreiner F.   Mati dobrega pastirja 1940 Maribor a 71  
Žužek Miha   MATI KRŠČANSKE DRUŽINE 1994 LJUBLJANA kb 85  
  Mati krščanske edinosti 1966 ŠKOFIJA MARIBOR b 37  
Svoljšak F.   Mati mladih Cerkva 1973 DRAVLJE b 44  
Žužek Miha   Mati mnogoterega življenja 1990 DRAVLJE kb 130  
Žužek Miha   Mati mnogoterega življenja 1990 DRAVLJE b 466  
  Mati Terezija 2003 fotokopija V 125  
Gjergji L.   Mati Terezija 1983 OGNJIŠČE b 312  
Svoljšak F.   Mati vseh kristjanov   (ekumen.) 1974 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT b 45  
Mahnič Mirko   Mavrice čisti svit - Prešernova poezija 2001 DRUŽINA c 615  
Slabe Janko   Med Antešaki 1998 DRUŽINA b 624  
Firm Vlado   Med bregovi 1980 MOHORJEVA Celovec c 248  
Janežič Stanko   Med demonom in svetnikom 1994 OGNJIŠČE c 610  
Tavčar Josip   MED DOKUMENTOM IN POEZIJO 1981 LIPA kc 37  
Turnšek M.   Med koroškimi brati 1973 SLOMŠKOVA CELOVEC c 187  
Krašovec Jože   Med krivdo in spravo 2000 SVETOPISEMSKA DRUŽBA b 724  
Trstenjak Anton   Med ljudmi 1954 MOHORJEVA Celje c 10  
Golob Berta, Stele France   Med nama, Gospod 1992 MOHORJEVA CELJE b 716  
Ošlak Vinko   Med robom in središčem 2003 SLomškova c 689  
Kremžar Marko   Med smrtjo in življenjem 2000 DRUŽINA b 688  
Zadnikar Marjan   Med umetnostnimi spomeniki nam 1979 MOHORJEVA Celje c 107  
Grmič Vekoslav   Med vero in nevero 1969 MOHORJEVA DRUŽBA kb 9  
Grmič Vekoslav   Med vero in nevero 1969 MOHORJEVA DRUŽBA kb 56  
Grmič Vekoslav   Med vero in nevero 1969 MOHORJEVA Celje c 55  
… Pij XII.   Mediator Dei 1957 CIRILMETODIJSKO DRUŠTVO b 152  
Muževič Boris   Medicina skozi čas 1996 VID V 71  
  Mediji in nova evangelizacija 1994 Slovenski katehetski svet c 458  
… skripta   MEDITACIJA O ZAKRAMENTU SPRAVE 1977 MARIBOR kV 16  
Ortega Y Gasset Jose   Meditacije o Don Kihotu 2003 SIDRO c 735  
Hummer F.   Medjugorje 1986 MOHORJEVA Celovec c 303  
Jenko Janez   MEDNARODNO LETO MIRU IN R. IZP. 1986 LJUBLJANA kb 110  
  Megaron - almanah Klasične gimnazije Šentvid 2000 kc 78  
Gradišnik J   Mehiški orel 1990 MOHORJEVA Celje c 163  
Trstenjak Anton   Meje spoznanja 1974 MOHORJEVA Celje c 166  
Vodenik Herman   Mesec presvetega srca ? LJUBLJANA b 809  
Lurz Wilhelm   Meßfeier im Geist und in der Wahrheit 1947 Glocken - Verlag München D 69  
Parsch Pius   Messpredigten 1932 Volksliturgisches Apostolat D 10  
Tobias Franc   Mesta pokojnih 1998 V 48  
Tobias Franc   Mesta pokojnih 1998 SAMOZALOŽBA V 52  
  Metode dela v skupinah ŠKOFIJA MARIBOR c 461  
Trstenjak Anton   Metodika verouka 1941 Ljub.knj. Lj. b 11  
  Mi smo Titovi, Tito je naš 1975 Spektor Zagr. c 287  
Slomšek Anton Martin   Mihi Sancta et Cara 1999 SLOMŠKOVA    b 666  
  Minimondus 1993 Kaer.Univ.Drk c 425  
  MINUTE V TROHI 1986 LJUBLJANA kb 67  
Smej Jožef   Mir - deljeni kruh 1987 SPŠK, Maribor b 51  
Šamperl Janez   Mir in dobro                                               (154) 2000 SALVE b 713  
Mihelčič Franc   MIR LJUDEM DOBRE VOLJE 1970 LJUBLJANA kb 283  
Dermota Valter   MIR OB MURI 1971 LJUBLJANA kb 286  
Finžgar F. S.   Mirna pota   (Slovenske večer) 1951 MOHORJEVA Celje c 6  
Andrić Ivo   Misel ujeta v divjini 1984 MLADINSKA KNJIGA kc 76  
  MISIJONAR BARAGA 1970 LJUBLJANA kb 274  
Žužek Miha   MISIJONAR POD HIMALAJO 1985 OGNJIŠČE kb 257  
Janžekovič Janez   Mislec in kolesja ideologij 2002 DRUŽINA c 408  
Cajnkar Stanko   Misli o koncilu - kazalo 1968 CIRILMETODIJSKO DRUŠTVO b 217  
Trstenjak Anton   Misli o slovenskem človeku 1992 Mihelač c 400  
Cajnkar S.   Misli o svetopisemskih knjigah 1962 ŠKOFIJA MARIBOR b 276  
Sodja Franc   MISLI ZA LAHKO NOČ 1972 LJUBLJANA kb 287  
Trefzer F.   Misli za vsak dan 1970 ŽUPNIJA b 75  
Padovanski Anton   Misli, Molitve, Življenje 2003 DRUŽINA b 791  
  Missae Defunctorum 1929 Ratisbonae a 8  
  Missae Defunctorum 1933 Ratisbonae a 9  
  Missale Romanum 1862 Viennae a 1  
  Missale Romanum 1907 Ratisbonae,R. a 2  
  Missale Romanum 1910 Ratisb.,Romae a 3  
  Missale Romanum 1932 Ratisb.,Romae a 4  
  Missale Romanum 1959 Ratisbonae a 5  
Marietti   Missale romanum 1950 RIM a 58  
  Missale sacri ordinis PREDICAT 1966 RIM a 144  
Merhar B.   Mlada Breda 1974 PREŠERNOVA c 185  
  MLADA DRUŽINA 1970 LJUBLJANA kb 291  
Poniž D.   Mlada slovenska poezija 1989 MOHORJEVA Celovec c 270  
  Mlademu duhovniku 1977 b 361  
Couerois G.   Mladi duhovnik 1958 CIRILMETODIJSKO DRUŠTVO b 332  
Dermota Valter   MLADI MATERI 1968 LJUBLJANA kb 281  
Koncilija Rudi   MLADI PRI SPOVEDI 1972 LJUBLJANA kb 97  
  MLADI SMO - KAM 1985 OGNJIŠČE kb 89  
Meško K.   Mladim srcem 1964 MOHORJEVA Celje c 33  
Koncilija Rudi   MLADINA PRI SPOVEDI 1972 LJUBLJANA kb 251  
  MLADINSKI VERSKI TABOR 1989 LJUBLJANA kb 228  
Bohak Janko   Mladost med starši in samostojnostjo 1977 MOHORJEVA DRUŽBA kb 62  
Bohak Janko   Mladost med starši in samostojnostjo 1977 MOHORJEVA Celje c 94  
Kastelic A, Mikulan M.   Mladostnik in droge 1999 DOMUS c 574  
Jeza F.   Moč ljubezni 1967 MOHORJEVA Celovec c 226  
Winowska M.   Moč Ljubezni  - Maksimiljan Kolbe 1967 OGNJIŠČE b 305  
Norman Peale V.   Moč pozitivnega mišljenja 1992 MOHORJEVA Celje c 459  
Šetar F.   Močnejši od smrti 1973 DRAVLJE c 228  
Kovač Edvard   Modrost o ljubezni 1992 Mihelač b 448  
Templeton John Marks   Modrost življenja - 200 večjih duhovnih načel 2000 MLADINSKA c 616  
Templeton John Marks   Modrost življenja - 200 večnih duhovnih načel 1999 MLADINSKA kc 69  
Huber Georges   Moj angel pojde pred teboj 1974 KARTUZIJA PLETERJE b 819  
Harranth Wolf   Moj ded je star, in ga imam zelo rad V 120  
Jenko Janez   Moj križev pot 2001 KMEČKI GLAS c 631  
  Moj molitvenik 1945 MOHORJEVA Celje b 184  
Haidle H. D.   Moj pastir 1990 MOHORJEVA Celovec c 277  
Cue Ramon   Moj polomljeni Kristus 1996 DRAVLJE b 574  
  Moj poročni dan 2000 VEČER c 572  
Janežič Stanko   Moj prvi dnevnik 1998 SLOMŠKOVA c 711  
Angerer Tatjana   Moj prvi naravni vrt 2000 MOHORJEVA CELJE c 603  
Angerer Tatjana   Moj prvi naravni vrt 2000 MOHORJEVA CELJE c 654  
Grmič Vekoslav   Moja misel 1995 UNIGRAF b 531  
Jenko Janez   Moja molitev - Bogoslužje življenja 1980 LJUBLJANA b 812  
Bohak Janko   Moja srečanja z ljudmi 1995 MOHORJEVA Celje c 505  
Vesenjak Jože   MOJA ŽUPNIJA 1989 LJUBLJANA kb 299  
  Moje oko je pero 2001 BOGOSLOVJE kb 213  
  MOJE VESELJE SE DVIGA K TEBI 1974 DUHOVNIŠKA SKUPNOST kb 307  
Kozar Lojze   Moji konjički 1999 DRUŽINA c 542  
Scharf H.   Moji mali kavalirji 1988 MOHORJEVA Celovec c 267  
Troy U.   Moji trije zakonski možje 1973 PREŠERNOVA c 231  
Sivec Ivan   Mojster nebeške lepote 2001 MOHORJEVA CELJE c 652  
  Molimo s Cerkvijo 1993 OGNJIŠČE kb 216  
  Molimo s Cerkvijo - leto A/1 1992 OGNJIŠČE b 492  
Bole Franc   Molimo s Cerkvijo - leto B/2 1991 OGNJIŠČE b 440  
Bole Franc   Molimo s Cerkvijo - leto B/3 1991 OGNJIŠČE b 441  
Bole Franc   Molimo s Cerkvijo - leto B/4 1991 OGNJIŠČE b 442  
Bole Franc   Molimo s Cerkvijo - leto C/1 1991 OGNJIŠČE b 443  
Bole Franc   Molimo s Cerkvijo - leto C/2 1991 OGNJIŠČE b 444  
Jenko Janez   MOLIMO Z MARIJO - PO MATERI K SINU 1988 ŽUPNIJA kb 3  
Černigoj P.   Molimo za mir! 1992 ŽUPNIJA b 447  
Nadrah Anton   Molite takole 1992 Stična b 753  
Rahner Karl   Molitev - naša težava in blagoslov 1959 ŠKOFIJA MARIBOR b 353  
Mart. Nicola de   MOLITEV EDINSTVENA REVOUCIJA 1982 LJUBLJANA kb 268  
  Molitve 2000 MOHORJEVA CELOVEC a 155  
Quoist Michel   Molitve 1997 OGNJIŠČE b 458  
Lenič Stanislav   Molitve in pobožnosti - duhovni poklici 1984 Ljubljana b 208  
  Molitve pri blagoslovu ZADRUGA KATOLIŠKIH DUHOVNIKOV a 66  
Amorth Gabriele   Molitve za osvobojenje in ozdravljenje 1993 LJUBLJANA kb 165  
Nadrah Anton   Molitve za vsak dan - Nauči nas moliti 1998 Stična b 783  
  MOLITVENIK ZA MINISTRANTE 1997 Maribor b 610  
  Molitveno bogoslužje 1972 Sl.mš.l.sv.Lj a 30  
  Molitveno bogoslužje 1972 LJUBLJANA kb 147  
  Molitveno bogoslužje - navodila 1972 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT b 185  
  Molitveno bogoslužje I 1974 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT b 144  
  Molitveno bogoslužje II 1974 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT b 145  
  Monsignor Kihot 2001 MLADINSKA kc 82  
Vider Vital   Mož in žena 1982 ŽUPNIJA b 108  
Vider Vital   Mož in žena 1999 OGNJIŠČE c 537  
  MOZAIK 1986 DRUŽINA kb 198  
Capuder Andrej   Mozaik svobode 1992 Mihelač c 438  
Ožbalt Irma   MRZLE PEČI 1994 MOHORJEVA DRUŽBA kb 91  
  Mučenec 1983 ŽUPNIJA c 382  
Škulj Edo   Musica sacra Slovenica 2004 LJUBLJANA V 128  
Balantič France   Muževna sem steblika 2003 DRUŽINA c 148  
Morrow Louis La Ravoire    My Catholic Faith 1949 My Mission House D 96  
… Pavel VI.   Mysterium fidei 1965 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT b 76