AVTOR po priimku   NASLOV LETO ZALOŽBA SK STEV_2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Pronzato A.   Rad bi molil 1975 ZADRUGA KATOLIŠKIH DUHOVNIKOV b 329  
Meško Erna   Rada bi vam povedala 1985 MOHORJEVA Celje c 136  
  Radosna bračna plodnost 1976 Zagreb b 111  
Janežič Stanko   Radost življenja 1966 MOHORJEVA Gorica b 379  
Olimski M.   Radovedni Leonida 1977 MOHORJEVA Celje c 93  
Žitnjak J.   Rak - bolezen naših dni 1966 MOHORJEVA Celje c 42  
Validžić M.   Ranjeno božje srce 1963 Zagreb b 70  
Validžić M.   Ranjeno božje srce 1963 Zagreb b 195  
Dermota Valter   Rast ob Materi 1977 KNJIŽICE b 48  
  Rastimo u ljubavi 1981 Djakovo b 112  
Snoj A.   Raziskovalci Sv. pisma 1933 BOGOSLOVJE b 335  
Stres Anton   Razlaga povojne Jug. marks. teo. rel. 1977 LJUBLJANA kb 106  
… skripta   RAZLAGA SINOPTIČNIH EVANGELIJ. 1975 LJ. kV 43  
  Razlaganje kerščanskega katoliškega nauka 1887 CELOVEC b 2  
Rupnik Marko Ivan   Razločevanje - Drugi del: Kako ostati s Kristusom 2001 DRAVLJE b 786  
Rupnik Marko Ivan   Razločevanje - Prvi del: Doseči okušanje Boga 2001 DRAVLJE b 785  
Kraljič Janez   RAZMIŠLJANJA O PETRU IN CERKVI 1993 BUENOS AIRES kb 223  
Jerant Aco   Razmišljanje za rešetkami 2003 OGNJIŠČE c 715  
Črnologar L.   Razstreljeni Bog 1989 Knjiž.z.Jesen c 383  
Opeka Mihael   Raztreseno klasje 1932 Ničman, Ljubljana b 339  
… Osnovna šola Polzela   Razvoj turizma v našem kraju 1994 SAMOZALOŽBA V 97  
Rupnik Marko Ivan   Rdeči človek - oseba, kultura velike noči 2001 OGNJIŠČE b 738  
  Recepti sestre Nikoline IV 1998 DRUŽINA b 654  
Bosmans Phil   Reci življenju da 1999 MOHORJEVA CELJE b 691  
  Red sv. maše - novi hvalospevi 1969 Ljubljana a 16  
  Red svete maše 1966 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT a 15  
W.KAREL - J.KOČ.   REKVIEM ZA ORGANISTA 1998 DRUŽINA b 594  
Kerševan M.   Religija in sodobni človek 1970 CANKARJEVA b 178  
… skripta   Religiozna vzgoja v sekularizirani družbi 1973 DJAKOVO kV 36  
… skripta   RELIGIOZNO IZKUST. V ŽIV. IN NAR. kV 35  
Dobravec Mira   Rep mavrice 2002 MOHORJEVA CELJE c 584  
Grmič Vekoslav   RESNICA IZ LJUBEZNI 1979 ZADRUGA KATOLIŠKIH DUHOVNIKOV kb 38  
  Resnica, ki vodi do večnega življenja 1968 Skupnost Jehovih prič b 382  
Tišler Miha   Resnice in razmišljanje 2001 DRUŽINA c 632  
Dolinar France   Resnici na ljubo 1998 DRUŽINA c 528  
Krampač I.   Revmatizem 1979 MOHORJEVA Celje c 105  
Matičič I.   Rezinka  - Slovenske večernice 117 1966 MOHORJEVA Celje c 39  
  Ribnica v sveto leto z novimi zvonovi 2000 ŽUPNIJA V 78  
Malinski M.   Riječ za svaki tjedan 1984 Djakovo b 402  
Jezernik M.   Rim in Vatikan 1979 Urbaniana Rim c 302  
Glaser F.   Rimska nasel. in zgod. kršč. Cerk. 1989 MOHORJEVA Celovec c 273  
Opeka Mihael   Rimske šmarnice 1937 GLASNIK SRCA JEZUSOVEGA b 27  
Turnšek M.   Rimski misal 1965 Ljubljana a 59  
Turnšek Metod   Rimski misal 1944 Stična a 32  
Turnšek Metod   Rimski misal 1961 MOHORJEVA Celovec a 33  
  Rimski misal - slovenska izdaja 1975 Ljubljana a 6  
  Rituale labacense (Ferdinand) 1706 Labaci /Lj./ a 34  
Resman F.   Rod pod Jepo 1971 MOHORJEVA Celovec c 241  
  ROJSTVO SODOBNEGA ČLOVEKA 1983 OGNJIŠČE kV 8  
Zattoni Mariateresa   Rojstvo, družinska pustolovščina 2003 DRUŽINA c 706  
Pečjak Rudolf   Rokec 2004 DRUŽINA c 89  
Zadnikar Marjan   Romanska arhit.na Slovenskem 1959 DZS c 293  
  Romarska pesmarica 2003 a 172  
Zadnikar Marjan   Romarske cerkve v Sloveniji 2001 DRUŽINA V 84  
Haggard R.   Roža sveta 1976 MOHORJEVA Celje c 169  
Bosmans Phil   Rože sreče moraš saditi sam 1995 MOHORJEVA Celje c 465  
Haložan Jože   Rozika 2004 DRUŽINA c 737  
Dragar Milanka   Rožni venec Device Marije 2003 DRAGAR a 171  
Dragar Milanka   Rožni venec Device Marije 2003 SAMOZALOŽBA b 841  
Ciglar, Lisjak   Ruanda črna vest človeštva 1994 KATEHETSKI CENTER LJUBLJANA c 455  
Kosmač Angela   RUSKA CERKEV 1988 LJUBLJANA kb 301  
Jenko Janez   Ruske izpovedi - Mednarodno leto miru 1986 ŽUPNIJA b 409  
  Ruski božič 1988 KOPER c 500