AVTOR po priimku   NASLOV LETO ZALOŽBA SK STEV_2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Z Bogom v leto 2000 1999 ŠKOFIJA MARIBOR a 160  
  Z Gospodom na križevem potu 2000 OGNJIŠČE b 776  
Hrastelj F.   Z Jožefom skozi Marijin mesec 1975 NADŠKOFIJSKI ORDINARIAT b 46  
Stefanciosa Martin   Z jutranjo zarjo do sonca 1984 PISATELJ kb 81  
Stefanciosa Martin   Z jutranjo zarjo do sonca 1984 SAMOZALOŽBA kb 138  
Stefanciosa Martin   Z jutranjo zarjo do sonca 1984 Maribor b 372  
Šteiner Štefan   Z Marijo pri Gospodovi daritvi 1957 ŠKOFIJA MARIBOR b 32  
Selan - Trkman   Z Marijo skozi stoletja 1996 MOHORJEVA Celje b 529  
Thal. Dominik   Z MARIJO V RADOSTI V BRIDKOSTI 1972 LJUBLJANA kb 104  
Peterle Lojze   Z nasmehom zgodovine 2004 MOHORJEVA CELJE c 723  
Vider Vital   Z očmi zakoncev 1979 MARIBOR kb 63  
Vider Vital   Z očmi zakoncev 1979 ŽUPNIJA b 107  
Vider Vital   Z očmi zakoncev 1999 OGNJIŠČE b 706  
Jenko Janez   Z vami sem - Leto mladih 1985 1985 ŽUPNIJA b 193  
Jenko Janez   Z vami sem - Leto mladih 1985 1985 LJUBLJANA kb 119  
TROBISCH INGRID   Z VESELJEM BITI ŽENSKA 1984 ŽUPNIJA DRAVLE kc 23  
Pirih Metod   Z veseljem služite Bogu 1983 LJUBLJANA kb 148  
Pirih Metod   Z veseljem služite Bogu 1983 DRUŽINA b 131  
Nadrah Anton   ZA BOŽJIM KLICEM 1989 LJUBLJANA kb 87  
Rode Franc   Za čast dežele 1997 DRUŽINA c 517  
Merlak Ivan   Za Cerkev in narod - nadškof Anton Volk 2002 DRUŽINA c 665  
  Za čoveka gre - igre 2003 K 3  
Čepar Drago   Za družino in življenje 1999 DRUŽINA c 552  
  Za edinost kristjanov 1969 Slovenski ekumenski svet b 243  
Nadrah Anton   Za Kristusom 1991 Stična b 752  
Gosar Anton   Za nov družabni red II 1918 Znanstvena knjiga c 283  
Janežič Stanko   Za polnost življenja 2001 SLOMŠKOVA b 730  
Plut Jože   Za pravice človeka 2002 LJUBLJANA c 668  
Teraš M.   Za visokim ciljem 1928 K.T.D. Ljubljana b 333  
  ZA VSAK DAN 1980 LJUBLJANA kb 150  
Maček J.   Za zdrave rastline 1991 MOHORJEVA Celje c 389  
Kavčič V.   Začarani vrt 1968 MOHORJEVA Celje c 51  
  Začetnik krščanstva 1977 DRUŽINA b 136  
Harold Charles   ZAČETNIK KRŠČANSTVA 1977 DRUŽINA kb 1  
Ferk J., Kersche.   Zadnja možnost spoznati Avstrijo 1987 MOHORJEVA Celovec c 264  
Koštric S.   Zadnje obrežje 1993 MOHORJEVA Celje c 433  
L. Ilija   Zadnji rabin v Ljubljani 1975 MOHORJEVA Celovec c 245  
Čuk Silvester   ZAJEMI VSAK DAN 1986 OGNJIŠČE kb 248  
Bohak Janko   ZAKAJ (NI) SEM KRISTJAN 1979 MOHORJEVA DRUŽBA kb 197  
… skripta   ZAKAJ BI MORAL'PRAVIČNEŽ' TRPETI 1977 MARIBOR kV 55  
Jones James   ZAKAJ LJUDJE TRPIJO? 1993 OGNJIŠČE kb 206  
Nadrah Anton   Zakaj molim - Nauči nas moliti 1 1998 Stična b 781  
Powell John   Zakaj se bojim ljubiti 1995 b 524  
Powell John   Zakaj se ti bojim povedati kdo sem DRAVLJE b 656  
  ZAKLADI SLOVENIJE 1979 CANKARJEVA kc 43  
Pavčak Tone   Zakladi Slovenije 1979 CANKARJEVA V 104  
  ZAKLADI SVETEGA PISMA 1997 SVETOPISEMSKA DRUŽBA b 605  
Štrukelj Anton   Zakon in devištvo 1995 DRUŽINA b 505  
Ojnik Stanko   Zakon, ustanova in zakrament 1977 DRUŽINA b 106  
Vider Vital   Zakonca - se poznata ? 1973 ŽUPNIJA b 99  
Vider Vital   ZAKONCA SE POZNATA 1980 MARIBOR kc 24  
  Zakonik cerkvenega prava 1983 Ljubljana a 150  
Avrelij Avguštn   Zakonski stan in poželenje 1993 Krt Lj. b 490  
Košir Borut   Zakonsko pravo Cerkve 1997 Ljubljana b 717  
Šuštar L., Steinr   Zakrament sprave 1979 NAŠE TROMOSTOVJE b 396  
Šuštar L., Steinr   Zakrament sprave 1979 LJUBLJANA kb 101  
Štupnikar Jože   Zakrament, ki ozdravlja                (160) 2002 SALVE b 775  
Richter Klemens   Zakramentalna znamenja 1993 KATEHETSKI CENTER LJUBLJANA c 510  
Kotnik-Šipec Marica   Zaloška hišna imena 1997 KS POLZELA c 511  
Kotnik-Šipec Marica   Zaloška hišna imena 1997 KS Polzela c 526  
Patterson Harry   ZAMENJAVA 1984 OBZORJA kc 6  
Kolar-Horvat Anica   Zapisal si me v svoje dlani 2003 SLOMŠKOVA b 789  
Daninos Pierre   Zapiski ljubega Boga 1995 MOHORJEVA CELJE b 757  
Arhar, Mahnič   Zapiski veselega vrabčka 1991 MOHORJEVA Celje c 390  
Cerar Franc   ZAPOJMO BRATJE 1969 MARIBOR kb 271  
Sprung Renata   Zapor brez zidov  - o Jehovih pričah 1997 DRUŽINA b 568  
Nadrah Anton   Zarja rajske sreče 1994 Stična b 754  
Manzoni Alessandro   Zaručnici 1974 Zlatno pero H 32  
Smole Frančišek   Zaustavljeni David 1998 DRUŽINA c 538  
De Mello Antony   Zavedanje 1992 DRAVLJE b 446  
  Zavržena hči 1995 MOHORJEVA CELOVEC c 463  
Malavašič Ivan   Zaznamovana 1993 c 595  
  ZBIRKA POEZIJE kb 366  
  Zbornik ob 750-letnici Lavantinske škofije 1978 Maribor a 117  
  Zbornik pred. CMD, Iz Ce. na Br. 1955 CIRILMETODIJSKO DRUŠTVO b 68  
  Zbornik teološke fakultete v Ljubljani 1962 TEOLOŠKA FAKULTETA b 175  
Cankar Ivan   Zbrani spisi - Moja njiva, Črtice 1935 NOVA ZALOŽBA LJUBLJANA c 178  
Detela F.   Zbrano delo I 1962 MOHORJEVA Celje c 364  
Detela F.   Zbrano delo II 1963 MOHORJEVA Celje c 365  
Golob Melhior   Zdrava pamet, močna vera 1999 DRUŽINA b 671  
Žakelj F.   Zdrava, Marija, milosti polna 1960 MOHORJEVA Celovec a 75  
Jagodič Boris   Zdravilne zeli 2004 Slomškova c 85  
Smerdu F.   Zdravje iz rastlin 1974 PREŠERNOVA c 351  
Šef Marjan   ZDRAVNIK PRED SMRTJO 1986 LJUBLJANA kb 60  
Blieweis Theodor   Zeitnahe Gestaltung der Tauffeier 1946 Herder & Co. G.m.b.H. D 75  
  Zeleno zlato - šolska naloga POLZELA c 585  
Guerrini S. Mariarosa   Zgodba nekega poklica 2004 SLOMŠKOVA b 840  
  Zgodba o izgubljeni ovci 2001 OGNJIŠČE b 750  
Vodušek Nataša   Zgodba o vinu 1996 VERITAS c 555  
Rowlands Avril   Zgodbe iz Noetove barke 2001 OGNJIŠČE c 618  
Opeka Mihael   Zgodbe o človeku 1925 Ničman, Ljubljana b 347  
  Zgodbe o Jezusu 1996 MATIT b 575  
Rustja Božo   Zgodbe s semeni upanja 2004 OGNJIŠČE b 845  
  Zgodbe stare zaveze 1963 MOHORJEVA CELOVEC b 777  
Hornboeck J.   Zgodbe stare zaveze 1963 CELOVEC b 235  
Lampe F.   Zgodbe sv. pisma 1894 MOHORJEVA Celovec a 41  
  Zgodbe za dušo 2001 OGNJIŠČE b 736  
Rustja Božo   Zgodbe za dušo 1997 OGNJIŠČE b 639  
Rustja Božo   Zgodbe za pogovor - Zgodbe za dušo 4 2002 OGNJIŠČE b 765  
Rustja Božo   Zgodbe za srečo v družini - Zgodbe za dušo 5 2003 OGNJIŠČE c 695  
Sodja Franc   Zgodnja Danica - šmarnice 1991 LAZARISTI b 468  
Mikuž M.   Zgodov. slov. osvobod. boja 1970 PREŠERNOVA c 286  
… skripta   ZGODOVINA kV 19  
Capuder K   Zgodovina c. in kr. pešpolka št. 17 1915 MOHORJEVA Celovec c 284  
  Zgodovina Cerkve 1999 DRUŽINA V 54  
  Zgodovina Cerkve 2000 DRUŽINA V 69  
Urbanja M.   Zgodovina Cerkve 1988 DRUŽINA V 12  
Urbanja M.   Zgodovina Cerkve 1988 DRUŽINA V 11  
  Zgodovina Cerkve - Cerkev svetovnih razsežnosti 2002 DRUŽINA V 92  
Benedik Metod   Zgodovina Cerkve na Slovenskem 1991 MOHORJEVA Celje V 9  
Benedik Metod   Zgodovina Cerkve na Slovenskem 1991 MOHORJEVA Celje V 10  
Bernik Franc   Zgodovina fare Domžale ? ŽUPNIJA c 630  
… skripta   ZGODOVINA FILOZOFIJE 1970 Ljubljana kV 44  
Juhart Janez   Zgodovina filozofije 2001 Ljubljana c 391  
Medved A.   Zgodovina katoliške Cerkve 1912 KATOLIŠKA BUKVARNA LJUBLJANA b 344  
Slapar Pavel   Zgodovina katoliške cerkve 1943 KATEHETSKI CENTER LJUBLJANA b 149  
  Zgodovina koroških Slovencev 1985 MOHORJEVA Celovec c 289  
Kovačič F.   Zgodovina Lavantinske škofije 1228-1928 a 116  
Eiletz Silvin in Maidi   Zgodovina neke kolaboracije: boljševiki in Nemci 2001 MOHORJEVA CELOVEC V 93  
Gosar Anton   ZGODOVINA ODREŠENJA 1997 DRUŽINA V 30  
Eliade Mircea   Zgodovina religioznih verov. 1 1996 DZS b 546  
Eliade Mircea   Zgodovina religioznih verov. 2 1996 DZS b 547  
Eliade Mircea   Zgodovina religioznih verov. 3 1996 DZS b 548  
  Zgodovina Slovencev 1979 CANKARJEVA V 56  
Kos M.   Zgodovina Slovencev 1933 Jugoslovanska knjiga Ljubljana c 285  
Gruden dr.Josip   Zgodovina slovenskega naroda 1992 MOHORJEVA Celje c 440  
Mal dr.Josip   Zgodovina slovenskega naroda 1993 MOHORJEVA Celje c 441  
Dolinar Ivan   Zgodovina župnije Sv. Pavel v Savinjski  d. 1998 Prebold c 532  
Dolinar Ivan   Zgodovina župnije Sv. Pavel v Savinjski  d. 1998 Prebold b 504  
  ZLATA DOBA 1982 OGNJIŠČE kV 3  
  Zlata lestev - angeli 1996 DRUŽINA b 562  
HAFNER M.   ZLATA PRAVILA ŽIVLJENJA 1974 LJUBLJANA kc 32  
LENARDIČ DARJA   ZLATA PRAVILA ŽIVLJENJA 1985 LJUBLJANA kc 62  
Sivec Ivan   Zlati časi 2000 OGNJIŠČE c 583  
Jakop Pavel   Zlati prah Tlečega upanja 1998 DRUŽINA b 637  
Gugić Ivo   Zlatno Klasje 1961 H 9  
Teoderiški Viljem   Zlato pismo - kartuzijanom na Božji gori 2004 DRUŽINA b 834  
Zagorski Cvetko   Zločin 1978 MOHORJEVA Celje c 101  
Loekken T.O.   Zmaga Klavsa Bjerga 1944 DOBRA KNJIGA c 213  
  ZMAJEVI ZOBJE 1976 PREŠERNOVA kc 27  
Babić Anđelko   Zmije i golubovi 1986 Biskupski ordinariat H 43  
  Zmorem, če hočem - Misli iz Svetega pisma 2000 MOHORJEVA CELJE b 622  
  Zmorem, če hočem - zgodbe 2000 MOHORJEVA CELJE c 573  
Zadnikar Marjan   Znamenja na Slovenskem 1964 SM Ljubljana c 313  
  Znamenja ob poti 1982 DRUŽINA c 281  
  Znamenja živega Boga - Janez Pavel II, Mati Terezija, Slomšek 1997 Maribor c 576  
Zadravec Jože   Zorenja na gredicah moje dežel 1998 SALVE V 50  
Nežič Julka   Zoriva v ljubezni 1982 ŠKOFIJA MARIBOR b 109  
Novak Andreja   Zrna - resnica je ena, interpretacij nešteto 2003 SAMOZALOŽBA kc 58  
Malinski M.   Zrno za vsak dan 1984 Djakovo b 401  
Malinski M.   Zrno za vsaki dan 1980 Djakovo b 170  
Janežič Stanko   Zublji vojne 1995 SLOMŠKOVA c 497  
Dreissig Georg   Zvezdica v svetilki 1996 DRUŽINA b 561  
Malavašič Ivan   Zvonovi Marije Vnebovzete 1988 OGNJIŠČE c 366