ŽUPNIJA  SV. AP. ANDREJA   SV. ANDRAŽ NAD POLZELO            

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__

NASLOV:

 

Župnija Sv. Andraž nad Polzelo

Andraž nad Polzelo 69

3313 POLZELA

tel.: 0591 13 867

e-mail: j.kovacec@gmail.com

gsm: 041/74-29-65

matična št.: 593349800

davčna št.: 27214346

TRR: SI56 0510 0801 4844 096 (Abanka)

 

SLUŽBE IN VODITELJI SKUPIN:

 

Župnik soupravitelj:

Jože Kovačec

e-mail: joze.kovacec@rkc.si

tel. 0591 13 867

gsm: 041/74-29-65

 

cerkveni ključarji:

Vinko Z., Andraž

tel.: 031 604 304

Zvone B., Andraž

tel.: 041 998 318

Marjan D., Andraž

Tel.: 040 231 798

 

voditelj ŽPS:

Boris H., Dobrič

 

voditelj ŽGS:

Vinko Z., Andraž

 

predsednica Župnijske karitas:

Marinka S., Andraž

 

voditelj ministrantov:

Jože K., Andraž

 

zborovodja:

Jože K., Andraž  (MePZ)

 

organisti: 

Mija N., Orova vas

Anita K., Parižlje

Monika R., Založe

Marko S., Polzela­­­­

Rebeka D., Andraž

Bernard K., Andraž

 

 

 

 

Andreja G., Velenje

Saša A., Andraž

Julij P., Andraž

 

bralci božje besede: 

Mateja U., Dobrič

David Z., Andraž

Dušan Z., Andraž

Barbara K., Andraž

Marko V., Andraž

Nataša J., Dobrič

Boris H., Dobrič

Janja H., Dobrič

 

molivci rožnega venca:

... več vernikov

 

odgovorni za pogostitve:

Barbara K., Andraž

vrsta sodelavk, sodelavcev

 

odgovorna za prireditve (miklavževanje):

Mojca S., Andraž

Nina O., Andraž

Božena K., Andraž

 

 

 

 

 

 

Ksenija R. M.

 

čiščenje in krašenje:

Posamezne družine po seznamu.

(povezovalec: Vinko Z.).

 

jaslice in zahvalna nedelja:

Ida Jevšnik,

Silva Meklav

 

zgodovina župnije in svetišča:

Konrad Brunšek

 

Oskrbnika cerkvenih vinogradov:

Marjan D.

Anton M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leta 1229 je v imenu Svete Trojice Hartvid iz Orta privolil, da je njegov ministerial Vošalk iz Prekope podaril dve hubi (kmetiji) pri sv. Andražu samostanu v Gornjem gradu za blagor in odrešitev svoje duše in duš svojega sina in staršev, v želji s svojimi nasledniki tamkaj pričakati večnega vstajenja. Ta listina je bila izdana v drugem letu vladanja papeža Gregorja II.

 

Potem v doslej videnih listinah ni več omembe kraja do letnice 1472, ki je bila napisana na velikem zvonu. Takrat so cerkev prezidali v gotskem slogu. Prej pa je bila verjetno kakšna manjša zgrajena v romanskem slogu. Iz gotske dobe so vidna še okna, kamniti oltar in stopnice na kor. Prej je bil viden tudi gotski portal in dva kamnita grba v ladji – levi je imel tri zvezde, desni pa malteški križ – iz tega sklepamo, da je bila cerkev pod posebnim donatorstvom celjskih grofov in pa komendatorjev iz Komende Polzela, saj so ti vršili v Andražu tudi vizitacije. Prezbiterij je bil včasih nizek in je imel tudi gotski obok, katerega pa so leta 1844 povišali in banjasto obokali, da so v njem lahko postavili nov glavni oltar.

 

V škofijskem vizitacijskem poročilu za leto 1545 je cerkev sv. Andreja omenjena kot podružnica Polzele. 26. maja 1646 poroča Filip Trpin, kasnejši generalni vikar in vizitator v Ljubljani, kot braslovši dekan, o kugi v teh krajih, in omenja Št. Andraž že kot faro, kar pa po Orožnovem mnenju (Ignacij Orožen, stolni dekan in kasneje prošt v Mariboru, raziskovalec cerkvene zgodovine) ne more biti, čeprav je bila cerkev sv. Andreja že od davnih časov več kot navadna podeželska podružnica. To potrjuje tudi vizitacijski zapisnik iz leta 1766, ki pravi, da je bil v Št. Andražu že prej vikariat, saj so v cerkvi hranili Najsvetejše. V smislu listine od 18. avgusta 1771, ki jo je izdal Franc Pavel pl. Smitmer, takratni komendator na Polzeli, je bila dovoljena vikariatska postaja pri Št. Andražu nad Polzelo. Zato so prebivalci kupili zemljo od soseda Bizjaka in na njej do poletja 1772 pozidali župnišče in gospodarsko poslopje. Že maja tega leta, t.j. 1772, je prišel k Sv. Andražu vikar in od tega časa, maja 1772 se vodijo matične knjige.

 

Ta vikariat se je že leta 1780 spremenil v samostojno župnijo.

K. Brunšek

 

 

God župnijskega zavetnika sv. Andreja: 30. november.

 

Prebivalstvo (2017)

 

Andraž nad Polzelo

810

prebivalcev

Dobrič

199

prebivalcev

 

 

skupaj:

1.009

prebivalcev

od teh:

960

katoličanov