ŽUPNIJA  SV. MARJETE ANTIOHIJSKE   POLZELA            

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__

NASLOV:

 

Župnijski urad Polzela

Polzela 132/b

3313 POLZELA

tel., fax: 03 / 705-00-03

e-mail: zu.polzela@rkc.si

gsm: 041 / 74-29-65

matična št.: 1230107

davčna št.: 88601099

TRR: 0510 0801 5089 603 (Abanka)

 

SLUŽBE IN VODITELJI SKUPIN:

 

župnik: Jože Kovačec

e-mail: joze.kovacec@rkc.si

tel.: 03 705-00-03

gsm: 041 74-29-65

 

kurat v Domu upokojencev: Janez Bračun

Cesta na Šenek

tel.: 03 703-34-31

 

zakristan:

Drago Stropnik,

Orova vas 1/a

tel.: 041 259 317

 

cerkveni ključarji:

Stanko N. (župnijska cerkev) Anton S. (župnijska cerkev)

Felix S. (podružnica na Gori Oljki)

Jože M. (podružnica na Gori Oljki)

Alojz F. (podružnica na Vimperku)

Franc O. (podružnica na Vimperku)

 

voditelj ŽPS

Marko S.

tel.: 041 381 472

 

voditelj ŽGS:

Stanko N.

tel.: 041 404 533

 

predsednik Župnijske karitas:

Blaž J., Polzela

 

voditelj zakonske skupine: Tone Z., Ljubljana

 

voditelj ministrantov:

Drago S., Orova vas

 

voditeljica mladinske skupine:

Andreja L., Polzela

 

voditelja skupine animatorjev za oratorij:

Erik C., Orova vas

Maša L.N., Podvin pri Polzeli

 

voditeljica molitvene skupine:

Marija G., Podvin pri Polzeli

 

zborovodje in voditelji glasbenih skupin:

Mija N. (MePZ, MoPZ),

Marko S. (MePZ 'Oljka'), (združeni PZ)

Mateja S. (COPZ 'Cekinčki'), Sabina F. D. (skupina 'Margareta')

Monika R., Katja N. (VIS 'Marpole')

Franci O. (kvintet Lastovka)

 

organisti:

Brane N.

Veronika R.

Anita K.,

Sabina P.

Katja N.

Katarina S.

Anja N.

Monika R.

Lucija R.

Erik C.

Katarina R.

 

aktivne katehistinje:

Milica K.

Andreja L.

Jelka P.

Anuša S.

Mojca S.

Marija H.

Vianeja P.

 

animatorka za misijone:

Mija B., Ločica

 

voditeljici skupine za pogostitve:

Janca K., Orova vas  

Mira K., Orova vas

 

odgovorni za prireditve:

Martina L., Polzela  

Andreja O., Polzela

 

odgovoren za žup. dneve:

Marko S., Polzela

 

voditelji skupin za čiščenje in krašenje:

Ida R. (Breg pri Polzeli)

Rudi J. (Ločica ob Savinji)

Mira K. (Orova vas)

Vera O. (Podvin pri Polzeli)

Ida C. (Polzela 1)

Franc R. (Polzela 2)

(Založe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot cerkvena postojanka se Polzela prvič omenja v gornjegrajski listini iz leta 1255, v kateri nastopa kot priča v zadevi gornjegrajskega samostana polzelski kaplan Hartvik (Hartwicus cappelarius in Hellenstain). Osem let kasneje, namreč 1263. leta, je isti Hartvik postal že župnik na Polzeli (Hertwicus plebanus in Haelnsteyn). Nastanek polzelske župnije moramo datirati v čas pred leto 1256 že zaradi tega, ker nikoli ni bila inkorporirana stiškemu samostanu kakor njena matica župnija v Žalcu.

 

Po najverjetnejšem izumrtju polzelskih vitezov v sredini 13. stoletja nastopa med leti 1269 in 1286 kot lastnik polzelskega gradu župnik Hartwig, ki je bil hkrati savinjski dekan. 1323, po novejših podatkih pa celo leta 1263, je bil grad in cerkev sv. Marjete, že v rokah malteškega viteškega reda, upravljali pa so ga komendatorji, ki so skupaj z župnijskim vikarjem v njem tudi prebivali. Malteški vitezi so na Polzeli delovali do leta 1780.

 

V letih od 1453 do 1787 je v župniji deloval tudi dominikanski samostan Novi klošter. 

 

1771 je pri do tedaj podružni cerkvi sv. Andreja ustanovljen vikariat, 1790 pa samostojna župnija Sv. Andraž nad Polzelo.

 

Stari del sedanje polzelske cerkev je pozidan sredi 13. stoletja, novi del leta 1988 (Adi Miklavc). 1988 je cerkev tudi posvečena.

 

God župnijske zavetnice sv. Marjete Antiohijske: 20. julij.

 

Župnijo sestavlja 6 vasi. Število prebivalcev vsa leta narašča. V letu 2014 je bila situacija sledeča:

 

 

Breg pri Polzeli ……………..

966

prebivalcev

Ločica ob Savinji …………..

845

prebivalcev

Orova vas …………………….

95

prebivalcev

Podvin pri Polzeli …………..

274

prebivalcev

Polzela ………………………..

2413

prebivalcev

Založe …………………………

416

prebivalcev

 

________

 

skupaj:

5.009

prebivalcev

od teh:

4.300

katoličanov