joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  12.04.2010

  

 

 

 ZAPISNIK 2. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

 

Prisotni: Mija B., Robi B., Marija G., Rudi J., Blaž J., Janca K., Mira K., Jože K., Andreja L., Martina L., Stanko N., Andreja O., Željko O., Ida R., Janja S., Marko S., Drago S., Zinka T., Marko Z., Bogomir Ž. Ana R., Ana Marija O.

Opravičeno odsotni: Marjana V., Anita K.

 

Dnevni red:

 

1.  Molitev (Mija B.)

2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Mirko Ž.)

4.  TV« Exodus« - kabelska TV Polzela (Željko O.)

5.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

-  Birma (8.5.2010)

-  Srečanje ovdovelih župljank in župljanov (18.4.2010)

-  Srečanje letošnjih 'abrahamovcev' (25.4.2010)

6.  Razno - pobude in vprašanja

7.  Sklepna molitev (Mija B.)

 

Ad 1. Molitev * G. Stanko je pozdravil navzoče, z razmišljanjem o Veliki noči 2010 je nadaljevala ga. Mija B.

 

Ad 2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS * Zapisnik zadnje seje je predstavila ga. Janja S. Na zapisnik ni bilo pripomb, razen pri 6. točki, se pri evharističnem venčku zamenja beseda »venček« in se nadomesti z besedo šopek.

 

Ad 3. Študijski del * G. Mirko Ž. je pripravil študijski del o bližajočem se Slovenskem evharističnem kongresu. Z evharističnim kongresom želimo poglobiti vero v Kristusovo navzočnost. Na dan evharističnega kongresa odvrzimo zaskrbljenosti, naloge in skrbi ter se včlenimo v skupno slavje in praznovanje evharističnega kongresa.  »Vsaka skupnost je praznik, ker je med verniki v skupnosti Kristus« (sv. Janez Zlatoust). Tega vzdušja ne bomo doživeli v tolikšni meri, če bomo kongres spremljali le preko televizijskih ekranov. Ob koncu nas je g. Mirko  lepo povabil, da se kongresa udeležimo. Gospod župnik Jože je povabil k razmišljanju, kako nagovoriti čim več vernikov, da se kongresa udeležijo. Po malo daljši razpravi smo se odločili:

 

-   da bo vsako nedeljo do kongresa pri sv. maši po oznanilih še kratka misel o evharističnem kongresu;

-   prebere jo eden od bralcev berila,

-   prispevke o evharističnem kongresu pripravijo Janca K., Andreja L., in Mija B.,

-   za prevoz  na Slovenski evharistični kongres se rezervirata  dva avtobusa,

-   prijave se zbirajo v župnišču.

 

Ad 4. TV« Exodus« - kabelska TV Polzela * Prispevek je pripravil g. Željko O. Edina krščanska televizija je vidna le pri ponudnikih televizijskih programov: T-2, Teleing (v digitalni shemi), Elektro Turnšek (v digitalni shemi) in na javnem internetu z živim prenosom programa na spletni strani www.exodus.si. Želimo si, da bi edina krščanska televizija v Sloveniji bila vidna v vseh slovenskih domovih, tudi v našem, in to v osnovni shemi našega ponudnika televizijskih programov. Med množico različnih televizijskih programov, ki jih ponujajo operaterji, bi bila EXODUS TV edina krščanska, z mnogimi drugimi splošno koristnimi vsebinami za vse generacije gledalcev. G. Željko je tudi vse povabil k botrstvu - finančni podpori krščanski televiziji. To lahko storimo z nakazilom na TRR 61000-0001089754, ki je odprt pri Delavski Hranilnici d.d.          

 

Sklep:  - G. Željko O. pripravi dopis za vključitev operaterja Telemach, ki še ne vključujejo EXODUS TV, da  to stori za svoje stranke.

 

Ad 5. Rubrika »od seje do seje«

 

* V naši župniji bomo imeli birmo 8.5.2010. Otroci se že pridno pripravljajo. Župnik Jože je vse povabil k sodelovanju pri devetdnevnici. V tednu pred birmo, bomo imeli srečanje z birmovalcem, zato bo seja sklicana po telefonu.

 

- pozdrav gospodu škofu oz. birmovalcu bo izrekel g. Stanko N.,

- za čiščenje cerkve in krasitev poskrbijo starši birmancev,

- okolico očistijo zadolženi za krasitev v mesecu maju,

- za pogostitev duhovnikov bo poskrbel g. Stanko N.,   

- postavitev mlaja bo organiziral g. Stanko N.

         

* Maša in srečanje ovdovelih župljank in župljanov bo 9.5.2010, ob 9. uri.

 

- uvod v sv. mašo bo pripravila ga. Zinka T.,

- za čaj in kavo bo poskrbela ga. Janca.

 

* Maša in srečanje letošnjih 'abrahamovcev' bo 25.4.2010, ob 10.30 uri.

 

- lepe misli za uvod v sv. mašo pripravita ga. Andreja L. in ga. Mija,

- za torto bo poskrbela ga. Janca.

 

Ad 6.  Razno - pobude in vprašanja

 

- na poti v Celje, se bo v naši župniji ustavila tudi podoba Brezjanske Matere Božje, iz 11 na 12 junij 2010, slovesnost bo ob 20. uri, za petje bo poskrbel g. Marko;

 

- snemanje oddaje za Radio Ognjišče, bo 20.4.2010 ob 17. uri, v prostorih župnišča. Predlog sodelavcev je pripravil gospod Jože, seznam smo še dopolnili in ga potrdili;

 

- Telovska procesija bo izvedena okoli župnijske cerkve;

 

- g. Željko O. povabi na seminar, p. James Manjackal v Prečno, ki bo od 28. do 30. maja 2010. Povabil je tudi bolne, saj po p. Jamesu Jezus ozdravlja mnoge bolnike, tako na duši kot na telesu;   

 

- g. Marko povabi člane ŽPS k razmišljanju na priprave župnijskih dni, ki bodo v mesecu juliju;

 

- ga. Andreja je razdelila počutkograme in poročala o rezultatih prejšnje seje. Na minuli seji je bil tudi predlog za več duhovnega pridiha in strinjanje s časovnim okvirom sej in terminom za seminar bralcev, ki naj bi bil v petek ali soboto popoldne.

 

Ad 7. Sklepna molitev * Ga. Mija B. je prebrala pesem Kristus na Slovenskem iz zbirke v Naročju, doktorice in pesnice Alenke Rebula, z bogato duhovno vsebino.

 

Seja je bila zaključena ob 9.25 uri.

 

Po seji nas je presenetil z dobrotami g. Željko, ki  je praznoval v mesecu aprilu. Gospod Jože mu je v imenu vseh članov ŽPS zaželel vse dobro in mnogo božjega blagoslova.  

 

Zapisala: Janja Sevčnikar