joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  05.05.2010

  

 

 

 ZAPISNIK 3. seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 20.00 uri v župnišču na Polzeli.

Prisotni:  Mija B., Robi B., Marija G., Rudi J., Blaž J., Jože K., Janca K., Mira K., Andreja L., Martina L., Stanko N., Andreja O., Željko O., Janja S., Marko S., Drago S., Zinka T., Marko Z., Bogomir Ž., Ana Marija O., Marjana V., Anita K.

Opravičeno odsotni:  Ida R., Ana R.

 

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.    Srečanje in pogovor s škofom dr. Stanislavom Lipovškom

 

Ad 1 . Srečanje in  pogovor  s škofom dr. Stanislavom Lipovškom

G. Stanko N. je pozdravil  Stanislava Lipovška, celjskega škofa in nadaljevali z molitvijo.

 

Delo Župnijskega pastoralnega sveta od zadnje birme do danes je predstavil g. Stanko N. Zgodilo se je mnogo dogodkov, naj jih naštejem le nekaj:

-         prvo sv. obhajilo,

-         župnijski dnevi,

-         srečanje in sv. maša abrahamovcev,

-         srečanje in sv. maša za ovdovele,

-         otroški malteški dnevi- oratorij,

-         obletnice porok, in še vrsto drugih dogodkov.

 

Gospod Stanko je tudi povedal, da imamo cerkev odprto preko celega dne, tako da lahko romarji obiščejo farno cerkev  sv. Marjete na Polzeli. Predstavil je tudi delo Gospodarskega sveta. Gospod škof se je zahvalil za poročilo.

 

 Celjskega škofa je zanimal  tudi Triletni pastoralni načrt naše župnije.  Ta načrt je predstavila ga. Janja S. po posameznih prednostnih nalogah:

 

-         sodelavci in poklici,

-         mladina,

-         družina,

-         dobrodelnost.

 

Najprej je naštela posamezne delujoče skupine, nato pa predstavila cilje za naslednje tri letno obdobje.   Delo in življenje v skupini so predstavili delegati teh skupin:

-         delo v mladinski skupini je predstavila ga. Andreja L.,

-         molitveno skupino je predstavila ga. Zinka T.,

-         Robi B. je predstavil delo z ministranti,

-         zborovsko petje in vse kar je povezano z glasbo je predstavila . Anita K.,

-         skupino za branje beril sedaj vodi g. Marko Z., pred tem jo je vodil g. Marko S., zato sta to skupino predstavila skupaj,

-         zakonsko skupino je predstavil g. Marko S.,

-         dobrodelnost in delo v Karitas je predstavil g. Blaž.

 

Blaževo predstavitev je podkrepil tudi gospod škof in dodal, da je to požrtvovalnost in pripravljenost za pomoč občutil tudi sam ob selitvi v Celje. G. Blaž in njegova žena Zdenka sta mu z veseljem priskočila na pomoč pri prevozu stvari, ob selitvi iz Maribora v Celje.

 

Gospod škof je bil z delom v naši župniji navdušen in je dejal, da bi bili lahko vzor drugim, ki menijo, da se ne da nič narediti.

 

Potem smo se še pogovarjali o aktualnih temah; Slovenskem  evharističnem kongresu, o svetniškem kandidatu in mučencu Alojzu Grozdetu. G. škof je poudaril, da je evharistični kongres velik dogodek za vernike na Slovenskem in nas povabil, da se ga udeležimo. Povedal nam je tudi o mučeniški smrti Alojza Grozdeta in poudaril, da je potrebo zločincem odpustiti. Ne moremo pa teh grozot kar pozabiti. Grozde je umrl mučeniške smrti 1. januarja 1943 v Mirni na Dolenjskem. Odlikoval se je v trdni veri in stanovitni molitvi. Moč za apostolat je prejemal v evharistiji in ljubezni do Marije.

 

Novo izvoljeni celjski škof je prijeten sogovornik, duhovno zelo bogat, ki opazi vsako podrobnost in zna tudi pohvaliti vse kar je dobro. Velik pomen daje glasbi – petju in igranju na orgle, zato je še posebej pohvalil naše pevce in organiste.

 

Ob koncu se nam je pridružil župnik Jože. G. Stanislav Lipovšek, celjski škof je domačemu župniku izrekel pohvalo za dobro delo in dobre župnijske sodelavce. Člani ŽPS smo bili počaščeni s prejemom potrdila o članstvu v ŽPS iz rok celjskega škofa.

 

Ob koncu smo še nazdravili in skupaj zapeli.

 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 21.40 .

 

Zapisala :

Janja Sevčnikar