joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  14.06.2010

  

 

 

 ZAPISNIK 4. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 20.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Mija B., Robi B., Marija G., Rudi J., Blaž J., Jože K., Janca K., Mira K., Andreja L., Martina L., Andreja O., Željko O., Janja S., Marko S., Drago S., Zinka T., Marko Z., Bogomir Ž., Ana Marija O.,  Anita K.,   Ana R., Ida R.

Opravičeno odsotni: Stanko N.,  Marjana V.

Sejo je vodil g. Marko S.

 

Dnevni red:

1. Molitev (Robi B.)
2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS(Janja S.)

3. Študijski del (Marko Z..)

4. Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

    - Župnikovih dvajset let na Polzeli

    - Župnijski dnevi (Marko S.)

5. Razno - pobude in vprašanja

6. Sklepna molitev (Robi B.)

 

Ad 1. Molitev

S pozdravom  je pričel g. Marko S., nadaljeval je z molitvijo g. Robi B.

 

Ad 2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila ga. Janja S., pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad. 3. Študijski del

Študijski del je pripravil g. Marko Z., EVHARISTIČNI KONGRES - dan po tem. Vrhunec kongresa sta bila sv. maša in razglasitev Lojzeta Grozdeta za prvega slovenskega blaženega mučenca. Lojzeta Grozdeta je za blaženega razglasil državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Tarcisio Bertone, ki je tudi daroval sv. mašo. G. Marko Z. je še posebej  poudaril pričevanje misijonarja Pedra Opeke; kako evharistija združuje ljudi; evharistija - duhovna vrednota, ki nikdar ne ugasne. Pričevanje misijonarja se je še posebej dotaknilo ljudi. Kongresa so se sicer udeležili nekateri politiki, vendar nihče iz državnega političnega vrha.  

 

Študijski del je prerasel v pogovor o evharističnem kongresu in vsak izmed članov ŽPS je izrazil svoje občutke o kongresu in sprejemu milostne podobe Marije Pomagaj z Brezij. Vsem so bili skupni občutki navdušenja, doživetje posebnih milosti. Bili smo počaščeni, da smo smeli gostiti podobo Marije Pomagaj na Polzeli. Gospod Jože je povedal, da ni bilo težav pri organizaciji. Drago je za Marijo lepo okrasil cerkev; Ida se je odpravila naproti podobi Mariji Pomagaj kar do Šmartnega ob Paki. Potem jo je z vsem spoštovanjem spremljala na Polzelo, Rudi je z veseljem pomagal pri nošnji podobe; Anita je z vsem navdušenjem igrala na orgle in povabila k sodelovanju še druge organiste; Janca je poskrbela za prazne želodčke, Marko je nagovoril pričevalce, in še bi lahko naštevali. Vsi smo z veseljem sodelovali. Marija Pomagaj nas je tako močno prevzela, da smo skoraj izgubili  občutek za čas. Tudi ponoči ni bilo težav z bedenjem, saj je bila Marija z nami. Od polnoči dalje smo bili razporejeni za bedenje in molitev po vaseh. Najbolj vztrajni so  vztrajali pri njej kar celo noč.

 

Cerkev na Polzeli je bila pri daritvi sv. maše, ki jo je daroval celjski škof polna in petje je bilo čudovito, sodelovanje vernikov zavzeto. Tako domači kot tuji verniki so prišli k Mariji Pomagaj s prošnjami, zahvalami, zato so še bolj zavzeto sodelovali. Zanimiva in doživeta so bila tudi pričevanja duhovnikov in laikov na Polzeli. Laiki smo spoznali duhovnike tudi z druge strani. Še posebej doživeto je bilo pričevanje laikov, g. Željka O. in njegove žene. Povedala sta kako ju je Marija pripeljala do Jezusa.

 

Kongres v Celju  je bil tudi poln doživetij, kljub vročemu soncu in množici ljudi. Vsem bo ostal ta dan v nepozabnem spominu. Hvaležni smo Bogu za to čudovito doživetje.

 

Ad4. Rubrika »od seje do seje«   

V tej rubriki ni bilo nič  posebnega, zato smo nadaljevali s temo o župnijskih dnevih. G. Marko je na kratko predstavil program, podobno kot je bilo lansko leto. Vendar, bo letos za našo župnijo še posebej svečano, saj bomo v praznovanje naše zavetnice, vpletli tudi praznovanje dvajsetletnice našega dušnega pastirja Jožeta na Polzeli.

 

Imenovali smo skupino za pripravo župnijskih dni:  Jože K., Ana O., Anita K., Marko S., Drago S., Janca K., sestali se bodo naslednji ponedeljek ali sredo,

Imenovali smo tudi odbor za pogostitve za različne priložnost:  Janca, Mirko, Rudi, Andreja O., Mija, Mira, Marija G.;

   priprava kapel za župnijske dni: * Breg – Ida, Janja, * Ločica – Mija, Rudi, * Podvin in Orova vas – Janca, Marija G., * Polzela – Zinka.

 

Ad 5.  Razno - pobude in vprašanja

G. Željko O., je predlagal, da bi v naši župniji organizirali posebno molitveno skupino. Ta skupina naj bi molila za različne namene laikov, npr. za  zdravje, za mlade, za župnika … Po krajši razpravi smo se odločili, da to temo obravnavano na naslednji seji pod posebno točko.

 

Ad 6. Sklepna molitev

-         Gospod Robi je pripravil lepe misli in molitev sv. Dominika Savia, ki je zavetnik pojočih dečkov in ministrantov.

-         Ga. Marija G. se je članom ŽPS zahvalila za  sv. mašo, za pokojnega  očeta.

 

Seja je bila zaključena ob 22.15 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar