joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  13.09.2010

  

 

 

 ZAPISNIK 5. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Mija B., Robi B., Marija G., Rudi J., Jože K., Janca K., Mira K., Andreja L., Andreja O., Željko O., Janja S., Marko S., Zinka T., Marko Z., Bogomir Ž., Ana Marija O.,  Anita K.,   Ana R., Ida R. Stanko N., Marjana V. 

Opravičeno odsotni: Blaž J., Martina L., Drago S.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Marija G.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS(Janja S.)

3.  Študijski del (Marjana V.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Molitvena skupina-moli po namenu (Željko O.)

6.  Razno - pobude in vprašanja

7.  Sklepna molitev (Marija G.)

 

Ad 1. Molitev

S pozdravom  je pričel g. Stanko N. Nato je  z molitvijo  nadaljevala ga. Marija G.

 

Ad 2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila ga. Janja S., pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad. 3. Študijski del

Pod to točko nam je najprej ga. Mija B. predstavila risbice in fotografije  otrok, ki jih podpiramo z našimi  prispevki za izobraževanje v misijonih. Vsi so zelo veseli in hvaležni, da lahko obiskujejo šolo. Zanimiva je bila fotografija Philipa Shine, ki je zaključil peti razred. Pater Miha je tudi izrazil hvaležnost in veselje nad našim sodelovanjem pri izobraževanju otrok.

Ga. Marjana V. je pripravila prispevek iz glasila Bogoljub iz leta 1924, iz rubrike  Zlate jagode. Govora je bilo o delih usmiljenja, obiskovanje bolnikov, videti v bolnikih Gospoda. Naloga slehernega kristjana je, da izvršuje človeška dela usmiljenja (lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati, žalostne tolažiti, dvomljivcem prav svetovati). Jezus se je posvečal ubogim in trpečim in se z njimi solidariziral. "Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili" (Mt25,40).

Tema se je dobro ujema z letom dobrodelnosti in solidarnosti.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

a)     sobota 18.9.2010, Stična mladih na temo Božje ljubezni "Ozrl se je vame in me vzljubil". Sveta maša in nagovor (nadškof Turnšek). Iz Polzele bo organiziran avtobus, odhod 7.30.

b)     26.9.2010, slavje na Slomškovo nedeljo, pred njegovo rojstno hišo  na Slomu pri Ponikvi. Ob 15. uri  bo molitvena ura, nato pa ob 16. uri slovesna maša,

c)      27. 9. 2010, ob 7. uri maša v zahvalo za sto let življenja Rojšekove mame; za pozdravni govor, petje in šopek bo poskrbel g. Stanko N.

d)     3.10.2010, maša ob 9. uri za mir in blagoslov v občini. Po malo daljši razpravi smo se odločili, da bi malce obogatili mašo in dali priložnost za sodelovanje društvom. Odločili smo se, da povabimo k sodelovanju vsa društva. Predstavniki društev bi se zbrali na platoju pred cerkvijo s prapori in nato skupaj  v procesiji odšli v cerkev. Zato poskrbi g. Stanko.

e)      9.10.2010, romanje po cerkvah sv. Marjete. Letos bo združeno z zahvalnim romanjem na Brezje. Za vse tiste župnije, v katerih se je ustavila Milostna podoba Matere Božje na poti na evharistični kongres v Celje. G. Jože je tudi prebral sporočila patrov z Brezij, ki sta nas pohvalila in povabila k sodelovanju.

Sodelovanje pri molitveni uri ob 9.55 – 4 do 5 minut:

a)     skupina Margareta zapoje pesem (Ana Marija),

b)     kratka molitev (Marija G.),

c)      sodelovanje pri maši: tri prošnje ( Mija B.)

 

Ad 5. Molitvena skupina-moli po namenu

G. Željo O. je predstavil problematiko glede molitve za duhovne poklice. Po statistiki je celjska škofija med slabše zastopanimi molivci za duhovnike. Če je novomeška škofija zastopana 185 procentov na enega duhovnika, je celjska škofija le 51. Kaj lahko storimo?

V ta namen lahko molim na različne načine:

katero izmed molitev, ki je na spletni strani ali druge podobne molitve ,
kratke vzklike (npr.: Gospod, pošlji delavce na svojo žetev! Ali: Gospod, daj nam dobre duhovne poklice!),
ves rožni venec ali samo desetko, bodisi sam ali skupaj z drugimi ,
rožni venec Božjega usmiljenja,
obiščem Jezusa v cerkvi ali se udeležim češčenja Najsvetejšega,
se udeležim delavniške svete maše,
zmolim križev pot,
grem na romanje,
s pesmijo, ki jo vsak dan pojem …

Člani ŽPS so idejo podprli. Mnenja smo, da je ideja dobra. Glede na to, da imamo v naši župniji že molitveno skupino, smo menili, da bi to skupino okrepili in pomladili. Ugotavljali smo, da se o molitvi, kot vrednoti, premalo pogovarjamo. Molitev dela čudeže.

 

 Statistika molivcev za duhovne poklice po škofijah

 

………………..

………………..

……………….

………………..

....................

………….……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

67%

51%

158%

185%

101%

Ljubl.

Maribor

Celje

Koper

Novo

Mesto

Murska

Sobota

 

   Procent molivcev na duhovnika; graf: Prenova v Duhu;

   Naslov za prijavo na spletu: http://prenova.rkc.si/statistika%20molivcev.html

 

Po malo daljši razpravi smo bili enotnega mnenja, da je zaman naša črnogledost. Ni vse slabo in ni vse idealno. Tudi v Jezusovem času ni bilo vse idealno. Vendar kot kristjani se moramo truditi, da bomo svetilke, ki bodo svetile na vrhu skale. Svetilke, ki se ne bodo skrivale pod mernik … Mi moramo biti veseli, velikonočni kristjani, ki bomo vzbudili zanimanje in navdušenje za prijateljstvo z Jezusom tudi pri neverujočih in oddaljenih.

 

Župnik Jože je  predlagal, da bo v naslednjem obdobju, začenši z oktobrom, na vsak četrtek eno uro pred mašo izpostavil Najsvetejše za čaščenje v tišini. Navezal bo stik z molivci živega rožnega venca se jim zahvalil in jih hkrati povabil k molitvi. G. Jože bo pri verouku dal tudi večji poudarek molitvi. Člani ŽPS smo predloge z veseljem sprejeli. Podprli jih bomo s prisotnostjo v molitveni skupini.

  

Ad 6. Razno - pobude in vprašanja

f)       Pod to točko smo ugotovili, da ni v cerkvi na Gori Oljki raznih spominkov, sveč, zgibank, fotografij ... Zato sta se prostovoljno javili ga. Ana Marija in ga. Anita, da poskrbita za manjkajoče spominke (velike, male sveče, zloženke in fotografije Gore Oljke),

g)     povabimo tudi invalida Ano in Andreja Mrak k maši 14.11.2010,

h)    oznanila za župnijsko romanje – zahvalno romanje na Brezje,

i)       ga. Janja je pripravljala življenjepise krstnih zavetnikov članov ŽPS, ki godujejo v mesecu septembru. Člani so se strinjali, da s tem nadaljujemo v naslednjih mesecih, saj je ideja dobra. 

 

Ad 6. Sklepna molitev

 Ga. Marija G. je pripravila bogato duhovno molitev v zahvalo Bogu za vse milosti, ki smo jih deležni.

 

Zapisala : Janja Sevčnikar

 

 

 

Priloga zapisnika 5. seje ŽPS, z dne 13.9.2010

 

1.    Uvodna molitev  5. seje ŽPS Polzela

Bog, Jezus in Marija - mati božja, ste vsem, ki smo se zbrali na današnji seji ŽPS dali milost soodločanja za širjenje božje ljubezni v naši župniji.

Pred Vami stojimo kot majhni, ponižni otroci, saj vemo, da lahko le takšni živimo po Svetem Duhu in le takšni uresničujemo božji načrt.

Bog, Ti si ljubezen, veselje in dobrota, ohranjaj v nas hrepenenje po tem in pomagaj, da bomo naloge za katere bomo poklicani na današnji seji, z ljubeznijo sprejeli in uresničevali.

Bog, Jezus, Marija - mati božja izražamo Vam neskončno hvaležnost!

Slava Očetu in Sinu in Sv. Duhu …

  

2.    Sklepna molitev 5. seje ŽPS

Če nas Bog kliče v molitveno skupino se ne branimo. Molitev je pogovor z Bogom. To je svečan trenutek, ko vstopimo v tesen stik z Njim. Z Bogom se lahko pogovarjamo vse, tudi tisto, kar nekaj časa nosimo v naših glavah na koncu pa še ne rešimo.

Približuje se mesec oktober, mesec rožnega venca, mesec pogovora z Marijo. Bodimo pripravljeni na ta čas. Že ta mesec določimo  čas, kdaj bomo molili rožni venec, morda sami ali v skupini. Ne pozabimo, da molitev dela čudeže, če trdno verujemo in zaupamo v božjo pomoč.

Bog prosimo te za blagoslov danes sprejetih sklepov.

Varuj nas!

Naj v nas gori vzorna lučka ljubezni, ki naj jo delimo z vso župnijo in vsemi ljudmi sveta.

Slava Očetu in Sinu in Sv. Duhu ...