joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  11.10.2010

  

 

 

 ZAPISNIK 6. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Mija B., Robi B., Marija G., Rudi J., Jože K., Janca K., Andreja L., Andreja O., Željko O., Janja S., Marko S., Zinka T., Ana Marija O., Anita K., Ida R., Stanko N., Blaž J., Martina L., Drago S.

Opravičeno odsotni: Marjana V., Bogomir Ž.,Mira K., Marko Z., Ana R.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

 

1.  Molitev (Zinka T.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Rudi J.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Izredni delivci obhajila (Blaž J.)

6.  Razno - pobude in vprašanja

7.  Sklepna molitev (Zinka T.)

 

Ad 1. Molitev

S pozdravom je pričel g. Stanko N. Nato je  z molitvijo Mariji v čast, nadaljevala Zinka T.

 

Ad 2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila Janja S., pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravil g. Rudi J. Gradivo je vzel iz knjige Naše poslanstvo, ki smo jo člani ŽPS prejeli na prvi seji. Mesec oktober je posvečen Mariji, tako je tudi študijski del govoril o Mariji. Marija je mati ubogih, revnih in izključenih, je njihova prava Kraljica, saj vlada  z izkušnjo svoje lastne poti skozi življenje. Njena moč je Jezus, v katerega je verjela tudi, ko je ta vera daleč presegala njen razum, ko je bilo njeno srce sedemkrat prebodeno in njen Sin mrtev. Nekaj značilnosti o krščanski dobrodelnosti po Marijinem zgledu danes:

-         poslušaj,

-         sprejmi vse kot Božji dar,

-         služi z veseljem,

-         ne ustraši se izzivov in neuspehov,

-         človek naj bo vedno na prvem mestu,

-         brezmejno veruj v Božjo dobroto in ljubezen,

-         bodi blizu Njemu, ki je ljubezen sama, ...

Po krajši razpravi na to temo, smo s sejo nadaljevali.

 

Ad 4.  Rubrika »od seje do seje«

Gospod župnik  nam je predstavil aktivnosti, ki so predvidene za mesec oktober:

-         pri Sv. Jožefu v Celju bo organiziran tečaj za bralce beril,

-         na misijonsko nedeljo, bodo sodelovali pri sv. maši devetošolci (zato poskrbi Andreja L.),

-         za ministrante bodo organizirane duhovne vaje v Celju, (za organizacijo poskrbita Robi B. in Drago S.),

-         malce kasneje, bomo organizirali tečaj za bralce beril na Polzeli.

 

Ad  5. Izredni delivci obhajila

O izrednih delivcih obhajila bo izšla zloženka, s terminom za tečaj o pripravah na to odgovorno delo. Stvari se še pripravljajo, je dejal g. Blaž J., voditelj župnijske Karitas na Polzeli. Predvidena so štiri srečanja z zanimivimi temami, kot so: Obred delitve obhajila na domu, Prisluhnimo in še druge. Na to temo se bomo še pogovarjali, trenutno je to zgolj informativnega značaja.

 

Ad 6. Razno - pobude in vprašanja

-         prehod iz nove v stari del cerkve se zapre z naslednjo nedeljo, zaradi nizkih temperatur,

-         vhod v staro cerkev naj bo še naprej odprt, saj otroci pričnejo z molitvijo v cerkvi in nadaljujejo v veroučni učilnici,

-         na Miklavževo nedeljo bodo v farni cerkvi dve sv. maši in na Vimperku ena, ob 17. uri bo miklavževanje po ustaljenem programu v farni cerkvi,

-         praznovanje farne zavetnice sv. Marjete bomo pričeli s praznovanjem v petek 15. julija 2011 (15.16,17,..), lepa nedelja 17.7.2011,

-         za ozvočenje bo, na pokopališču prvega novembra in na prireditvi miklavževanja, poskrbel g. Stanko N.,  

-         g. Željko O. nas je povabil k izvajanju drobnih dobrih del, za dobro vseh nas. Lahko je preprosta odpoved kavici…

-         ga. Martina L. je predlagala, da se izroči seznam in telefonske številke dežurnih na Gori Oljki ključarju Janezu. Tako bo lahko ključar Janez koga povabil k sodelovanju, če bo potreboval pomoč ob obiskih romarjev. Zato bo poskrbel g. Stanko N.,

-         verouk bo potekal po utečenem redu, otroci pridno prihajajo in počakajo v cerkvi. Malo mlajše otroke spremljata od šole do cerkve in nazaj  katehistinja in gospod župnik. Tako je za varnost poskrbljeno. Zagotovo pa nad njimi bedi angel varuh. Zaupajmo v Božje varstvo, kajti z Njegovo pomočjo bomo živeli bolj polno in varno. Ni vse v naših rokah!?

 

Seja je bila zaključena  ob 21.20, z molitvijo, ki jo je pripravila ga. Zinka T.  

 

Zapisala: Janja Sevčnikar