joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  08.11.2010

  

 

 

 ZAPISNIK 7. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Mija B., Robi B., Marija G., Rudi J., Jože K., Janca K.,., Željko O., Janja S., Marko S., Zinka T., Ana Marija O.,  Anita K., Ida R., Stanko N., Blaž J., Martina L., Bogomir Ž., Mira K., Marko Z. Andreja L.

Opravičeno odsotni: Marjana V., Drago S., Ana R., Andreja O.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Blaž J.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS(Janja S.)

3.  Študijski del (Drago S.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Dekanijski napovednik za leto 2011

6.  Razno - pobude in vprašanja

7.  Sklepna molitev (Blaž J.)

 

Ad 1. Molitev

S pozdravom je pričel g. Stanko N. Nato je z molitvijo nadaljeval g. Blaž.

 

Ad 2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila ga. Janja S. pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Prispevek za študijski del je pripravila ga. Janja. Pripravila je prispevek iz knjige Naše poslanstvo – Ni vsak za vse. Zanimiv prispevek, ki govori o tem, da so v Kristusovem telesu različni udje, eden pa je Duh. Mnogo talentov smo prejeli, vprašanje pa je koliko jih damo na razpolago. Prejete talente je lepo uporabil naš zakristan Drago. Ko se je upokojil ni ostal doma in se prepustil lenarjenju. Odločil se je dati na razpolago, svoje talente, del časa župnijski skupnosti in Stvarniku. Vsak dan prvi vstopi v cerkev in jo zadnji zapusti. Ni vedno vse lepo, je tudi kdaj dež in sneg … Vendar g. Drago pridno vztraja pri vseh potrebnih aktivnostih zakristana. Bila je zahvalna nedelja, zato mu gre zahvala za ves trud in prizadevnost v župnijski skupnosti. Ponosni smo, da ga je Bog poslal prav v našo župnijo. Žal, Draga na tej seji ni bilo.

 

Člani ŽPS smo se  dogovorili, da tisti, ki ne želi sam pripraviti študijskega dela, naj poskrbi za nadomestilo. Smo v letu solidarnosti, zato menimo, da nebo težav pri nadomeščanju priprave študijskega dela. 

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

Župnik Jože je predstavil trenutne dogodke, ki so pred nami.

a) V nedeljo nas bosta obiskala ga. Anica in g. Andrej Mrak, invalida; predstavila nam bosta svojo življenjsko pot - tudi v knjigi.

b) Dne 20.11.2010 bo organiziran seminar »pastoralno načrtovanje v Škofiji Celje«, za župnike in tajnike ŽPS. Seminarja se udeleži Janja.

c) Dejavnosti v Karitas je predstavil g. Blaž. Bliža se adventni čas, z njim je povezana tudi priprava in izdelava adventnih venčkov. Venčke bodo izdelovali otroci in odrasli na delavnicah. Akcijo izdelovanja adventnih venčkov vodi Karitas, k sodelovanju pa smo povabljeni vsi člani ŽPS, lahko prispevamo tudi razne rekvizite (sveče, okraske, zelenje ...). Pomagajmo, morda jutri pomoč potrebujemo tudi mi!

d) Slavje obletnic porok bo potekalo kot v preteklem letu:

-  za tekste, za sodelovanju pri maši, bo poskrbela ga. Mija B.,

-  g. Stanko N. bo poskrbel za pogostitev v gostišču Cizej,

-  ga. Janca in ga. Mira bosta poskrbeli za pogostitev slavljencev obletnic porok, pod cerkvijo.

e) Predavanje dr. Edvarda Kovača bo 25.11.2010, ob 17.30 uri, z naslovom  Nove oblike solidarnosti.

f) Pričenja se seminar Obred delitve obhajila na domu. Predavanje bo v prostorih Karitas v Vrbju dne, 16.11., 30.11. 2010 in 11.1., 25.1.2011. Za udeležbo sta se prijavili ga. Ida R., in ga. Marija G.

g) Miklavževanje: program za otroke pripravi Andreja L., za obdaritev poskrbi Karitas.

 

Ad 5. Dekanijski napovednik za leto 2011

Za pregled dekanijskega napovednika smo se dogovorili, da to opravi Jože K., s pomočjo nekaterih članov ŽPS.

 

Ad 6. Razno - pobude in vprašanja

Ga. Mija B. nam je povedala, da smo vzpostavili botrstvo še za dva otroka v Etiopiji. Tako sedaj zbiramo prispevke kar za 6 otrok.

Otroci in njihovi vzgojitelji so nam hvaležni za vsak podarjen evro. Župnik Jože, pa nam je prikazal kratek prispevek iz življenja otrok v Etiopiji. Težko je njihovo življenje, vendar se znajo veseliti vsakega trenutka življenja. Njihovi obrazi izžarevajo veselje.

 

Ad 7. Sklepna molitev

Sklepno molitev je pripravil in pesniško oblikoval g. Blaž J.

 

Ob koncu seje je g. Jože K. voščil še mir in vse dobro članom ŽPS, ki godujejo v mesecu novembru. Praznovalo je kar šest članov (Drago, Mirko, Stanko, Martina in dve Andreji).

 

Seja je bila zaključena 20.45 uri

 

Zapisala:  Janja Sevčnikar