joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  10.01.2011

  

 

 

 ZAPISNIK 9. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Mija B., Marija G., Rudi J., Jože K., Janca K., Željko O., Janja S., Marko S., Ida R., Stanko N., Blaž J., Martina L., Bogomir Ž., Mira K., Andreja L. Andreja O., Anita K.,  Marko Z. Robi B.,  Zinka T., Ana Marija O.

Opravičeno odsotni: Drago S., Ana R.,  Marjana V.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Janca K.)

2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Janja S.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.    Statistika verske prakse (Jože K.)

6.  Razno - pobude in vprašanja

7.   Sklepna molitev (Janca K.)

 

Ad 1. Molitev

S pozdravom je pričel g. Stanko N. Nato je  z molitvijo nadaljevala ga. Janca, ki je med drugim dejala: »Ta  večer hočemo gledati na svet z očmi ljubezni, biti potrpežljivi, razumevajoči, ponižni, blagi in dobri ...«

 

Ad 2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila ga. Janja S., pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Dobrodelnost je sad ponižnosti, je bil naslov študijskega dela, ki ga je pripravila ga. Janja. Govora je bilo o prostovoljnem delu, ki ga opravljajo gasilci, upokojeni zdravniki, prostovoljci pri Karitas, duhovniki in še mnogi drugi. Na eni strani prostovoljno delo, na drugi strani kapital. Sprašujemo se zakaj tako? Zakaj se nekateri ljudje razdajajo, drugim pa je edino vodilo kapital? Odgovor je našla v prispevku o ponižnosti, ki ga je napisal upokojeni kardinal Martini. Kaj je ponižnost? Na splošno bi lahko rekli, da je ponižnost nasprotje napuha, kakor ga opisuje Magnifikat: »Bog je razkropil vse, ki so napuhnjenih misli.«

 

Ponižno držo ima tisti, ki se ne napihuje in se ne zavaja. Družbena razsežnost ponižnosti je odsotnost zahtev in pozornost do drugih. Ravno to, kar razvajen človek ne dela.

 

Zaključila je z mislijo, da je svet lep, kljub žalosti, kljub mnogim neuresničenim sanjam. Svet je lep zaradi množice na videz nepomembnih ljudi, ki jim je skupna ena lastnost, to je ponižnost.

 

»Takšni dobri ljudje ste tudi vi, spoštovani člani Župnijskega pastoralnega sveta, ki se trudite za duhovno rast v naši župniji. To se je lepo izkazalo na včerajšnjem koncertu. Hvala vam, dobri ljudje«, je zaključila.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

Gospod Jože nam je predstavil aktualne dogodke v obdobju do naslednje seje. Med pomembnejšimi je zagotovo celodnevno  češčenje Najsvetejšega, ki bo v naši župniji  12. in 13. februarja. Vsako leto je bil narejen razpored po vaseh, tako so bili ljudje  povabljeni k molitvi. G. Željko je predlagal, da bi letos slavili Boga s slavilnimi pesmimi in molitvijo. Po malo daljši razpravi smo se poenotili in sklenili, da bi naredili razpored po vaseh in ga uskladili s terminom nedeljskih maš. Razširili bomo še program s čaščenjem (slavljenjem) Najsvetejšega, po večerni maši v soboto ob 17. uri. V veselem razpoloženju bomo prepevali, molili in na ta način slavili Boga. »Slavil bom Gospoda ob vsakem času, njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih.« (Ps 34,2)

 

-         G. Jože bo povabil k sodelovanju, darovanju sv. maše, dr. Edvarda Kovača iz Ljubljane in domačina g. Mirka Š. in Draga S.  

 

-         Na kratkem sestanku se srečajo tudi  župnik Jože, g. Željko in ga. Anita, da se dogovorijo o programu, ki bo potekal po maši v soboto ob 17. uri.

 

Ad 5. Statistika verske prakse

Ta točka se preloži na naslednjo sejo.

 

Ad 6. Razno - pobude in vprašanja

-         G. Žejko je tudi izrazil zaskrbljenost za mlade, zaradi različnih negativnih vplivov (horoskop, karate, joga, slaba glasba). Predlagal je odprt pogovor z mladimi. G. Jože je povedal, da nastane tu problem, saj k verouku prihajajo tisti otroci, ki se s temi zadevami ne ukvarjajo.

 

Ad  7. Sklepna molitev

Sklepno molitev je pripravila ga. Janca in zaključila z besedami:

»S hvaležnostjo se odpravljamo na svoje domove in se izročamo v tvoje dobre roke, ki nas bodo vodile na pot jutrišnjega dne.«

 

Sejo smo zaključili ob 20.20.

 

Zapisala:  Janja Sevčnikar