joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  14.02.2011

  

 

 

 ZAPISNIK 10. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Mija B., Marija G., Rudi J., Jože K., Janca K., Janja S., Marko S., Stanko N., Blaž J., Martina L., Bogomir Ž., Mira K., Andreja O., Anita K., Marko Z., Robi B., Marjana V., Drago S.

Opravičeno odsotni: Ana R., Željko O., Zinka T., Ana Marija O., Andreja L., Ida R.

Sejo je vodil g. Marko S.

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Mira K.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Ana R.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Kviz 2011 (Marko S.)

6.  Razno - pobude in vprašanja

7.  Sklepna molitev (Mira K.)

 

Ad 1. Molitev

S pozdravom je pričel g. Marko S. Z molitvijo je nadaljevala ga. Mira, ki je med  drugim dejala: »Zavedamo se, da je za nas najtežje popolnoma zaupati vate …«

 

Ad 2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila ga. Janja S., pripomb na zapisnik ni bilo. G. Jože je še dodal, da je p. Edvarda Kovača povabil za darovanje sv. maše, žal pa je bil odsoten, zato se ni mogel odzvati njegovemu vabilu.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Ana R., ki ga je posredovala gospodu župniku. Na seji je prispevek prebrala ga. Janca. Prispevek je bil aktualen, govoril je o sv. Valentinu. Valentinovo je ob koncu trde zime, njegovo ime izvira  iz latinske besede valens, kar pomeni močan in zdrav. Imeli so ga za priprošnjika zoper telesne slabosti in kužna obolenja. Po legendi je svetnik vrnil vid slepi deklici. Sv. Valentin je zato zavetnik za očesno zdravje in pravo notranje spoznanje.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

Gospod Jože je predstavil dogodke v času do naslednje seje, ki bo  štirinajstega marca 2011.

-         obletnice smrti duhovnikov, ki so službovali na Polzeli;

-         prestavitev termina večernih maš na 18. uro, od 24.2.2011 dalje;

-         9.3.2011 pepelnica, predvideni sta dve maši;

-         križev pot, kot do sedaj – petek pred večerno mašo, in sreda pred jutranjo mašo;

 

Ad 5.  Kviz 2011

G. Marko je predstavil temo letošnjega kviza. Življenje in delo misijonarja Pedra Opeke. Nagovorjeni smo bili vsi člani ŽPS, da sodelujemo na kvizu. Lansko leto smo imeli kar osem skupin, tako bi si želeli tudi letos. Povabljeni smo ne samo kot tekmovalci, ampak tudi kot  poslušalci in navijači …

Za organizacijo, nabavo knjig in prijave, bo poskrbel Marko S.

 

Ad 6.  Razno - pobude in vprašanja

a)     Pri tej točki smo govorili o slavljenju Svetega Rešnega Telesa, ki je bilo v soboto po maši. Čeprav smo bili prej  malce skeptični, kako bodo to ljudje sprejeli, je bil odziv v večini primerov pozitiven. Duhovno bogata besedila pesmi in ubrano petje in igranje birmancev in vokalno instrumentalne skupine Margareta, je bilo čudovito. Med igranjem so nekateri člani ŽPS prebirali psalme iz Svetega pisma, ki so še dodatno obogatili duhovno vsebino. Sv. Pavel pravi, da ko molimo in prosimo, se moramo Bogu bližati z zahvaljevanjem in ga slaviti ob vseh priložnostih. »Slavil bom Gospoda ob vsakem času, njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih« (Ps 34,2).  Je pa res, da je zato potreben čas, da bodo verniki ta način slavljenja sprejeli za svojega. Vsaka sprememba potrebuje svoj čas, da dozori. Predlagano je bilo, da bi ta način lahko še kdaj ponovili. Če ne prej  naslednje leto. 

b)     Gospod Jože je prebral zadolžitve iz Pastoralnega načrta, malce za osvežitev, da ne bi kaj pozabili.

c)     Ga. Mija je poročala o pošiljanju naših prispevkov  v misijone. Otroci in misijonarji so nam iskreno hvaležni za vsak naš prispevek. Denar pošiljamo za šest otrok, skupaj smo člani ŽPS zbrali že 1.607 evrov.

d)     Predlog gospoda župnika je bil, da bi imenovali skupino, ki bi skrbela za organizacijo koncertov in spremljevalno dejavnost. Za vodja te skupine je bil predlagan Marko Z., ki ima še čas za premislek do naslednje seje.

 

Ad  7. Sklepna molitev

Sklepno molitev je pripravila ga. Mira in zaključila z besedami: »Zaupanje je največje veselje v našem odnosu z Bogom. Kdorkoli zaupa v Boga, je že prehodil najtežji del poti.«

 

Sejo smo zaključili ob 20.45.

 

Zapisala:  Janja Sevčnikar