joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  14.03.2011

  

 

 

 ZAPISNIK 11. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Mija B., Rudi J., Jože K., Janca K., Janja S., Marko S., Stanko N., Blaž J., Martina L., Bogomir Ž., Mira K., Andreja O., Anita K., Marko Z., Robi B.,  Marjana V., Drago S., Zinka T., Andreja L., Ida R.

Opravičeno odsotni: Ana R., Željko O., Ana Marija O., Marija G.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Jože K.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS
(Janja S.)

3.  Študijski del (Ida R.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.   Poročilo s srečanja tajnikov ŽPS (Stanko N.)

6.  Izredni delivci obhajila bolnim in ostarelim na domu (Marija G.)

7.  Razno - pobude in vprašanja

8.  Sklepna molitev (Jože K.)

Ad 1. Molitev

S pozdravom je pričel g. Stanko N. S postno molitvijo  je nadaljeval g. Jože, skupaj z vsemi člani ŽPS.

 

Ad 2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila ga. Janja S., pripomb na zapisnik ni bilo. Pri pregledu zapisnika smo se tudi dogovorili o sestavi odbora za prireditve, ki ga sestavljajo: Marko Z., Martina L., Andreja O. in Ana R. Z Ano R. se je potrebno še dogovorite, kajti na seji ni bila prisotna.   

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Ida. Naslov prispevka je bil Postni čas - Gospod je zmagovalec. Govora je bilo o treh ostrih mečih, ki presunejo Marijino srce:

-         prvi meč, izgubila je nedolžnega sina;

-         drugi meč, prelivanje krvi, huda bolečina za Marijo;

-         tretji meč, kristjanom ni mar za to božjo kri, kakor, da ni Jezus nič trpel, tako zavračajo to bolečino. Velika napaka?! Jezus pa nas ljubi.

Ga. Ida nas povabi k premišljevanju in pravi, da se ne zavedamo dovolj, kaj pomeni Božje otroštvo. Imamo premalo vere, oz. naša vera je preslabotna. Mnogokrat nam jo omajejo razni dejavniki, ker smo premalo trdni. Razmislimo o tem in pokažimo našo trdno vero, ne samo z govorjenjem, ampak z dejanji. Jezus pravi, jaz sem Luč sveta… Kdor ima luč ne hodi v temi. Tako naj sveti vaša Luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Toda ali je naše življenje res Luč? Gospod je zmagovalec!

Letošnjo veliko noč bomo praznovali kristjani, skupaj  s protestanti in pravoslavni verniki na isti dan.

 

Ad 4.  Rubrika »od seje do seje«

G. Jože je predstavil dogodke, ki so pred nami;

- priprava in organizacija otrok za materinski dan, 25.3.2011,

- škofijski dan mladih v Celju »škofija fe(j)st« - 2. aprila 2011,

- letošnji oratorij, ki bo trajal od 26.6 – 1.7., bo vodila ga. Anita.

 

Sklenili smo:

- ga. Andreja povabi k sodelovanju še ostale katehistinje za pripravo praznovanja materinskega dne 25.3.2011, podobno kot je bilo to v preteklih letih,

- ga. Andreja povabi mlade na škofijski dan in naroči avtobus, če bo zadostno število mladincev. Avtobus financira župnija.

 

Ad 5. Poročilo s srečanja tajnikov ŽPS

Srečanja ni bilo.

 

Ad 6. Izredni delivci obhajila bolnim in ostarelim na domu

Ta točka se prenese na naslednjo sejo.

 

Ad 7. Razno - pobude in vprašanja

- G. Blaž nas razveseli z novico, da bomo letos v naši župniji praznovali dvajset let delovanja Karitas. Praznovali bomo 10.4.2011; sv. mašo bo daroval gospod Rok Metličar.

- Branje pasijona: v petek in v nedeljo zjutraj poskrbi za organizacijo ga. Mija; v nedeljo pri drugi in tretji sv. maši sodelujejo mladinci, zato poskrbi ga. Andreja.

- Avgusta bo srečanje mladih v Madridu, cena na udeleženca je 550 evrov. Po daljšem razgovoru smo sklenili, da župnija prispeva tisoč evrov. Ga. Andreja in ga Anita bosta povabile na to srečanje aktivne mladince, ki sodelujejo v naši župniji. Tisti, ki se bodo srečanja mladih udeležili, pa bodo zadolženi tudi za poročilo o dogajanju na tem srečanju.

- g. Jože je tudi pohvalil g. Robija in g. Draga, ki sta začela uresničevati zastavljene naloge iz pastoralnega načrta - duhovna rast ministrantov. Lahko bi se udeležili tudi srečanja v Torinu.  

 

Ad 8. Sklepna molitev

Sejo smo zaključili z skupno molitvijo, ki jo je pripravil gospod Jože (Ps 112). »Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, hvalite ga in slavite.«

 

Po uradnem delu seje, smo imeli še praznični del. V tem mesecu praznuje naš gospod Jože, ki nikoli ne pozabi na člane ŽPS. Poskrbel je za naše želodčke, nam pa se ni mudilo domov. V veselem razpoloženju smo poklepetali za kar drugič ni dosti časa. Gospodu Jožetu smo zaželeli še mnogo zdravja in naj ga božja roka spremlja povsod, kjerkoli ga bo vodila pot.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar