joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  11.04.2011

  

 

 

 ZAPISNIK 12. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Mija B., Rudi J., Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Blaž J., Mira K., Andreja O., Anita K., Robi B., Drago S., Andreja L., Ida R., Ana Marija O., Marija G.

Opravičeno odsotni: Ana R., Željko O. Janca K., Martina L., Bogomir Ž., Marjana V., Marko Z., Zinka T.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Andreja L.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Ana M. O.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.   Poročilo o pripravah na oratorij (Anita K.)

6.  Izredni delivci obhajila bolnim in ostarelim na domu (Marija G.)

7.  Razno - pobude in vprašanja

8.  Sklepna molitev (Andreja L.)

Ad 1. Molitev

S pozdravom  je pričel g.  Stanko N.  Z interpretacijo  duhovno bogate pesmi je nadaljevala ga. Andreja.

Semena * Mi smo Semena, bela Semena, * sej nas, Sejalec, preko Poljane, * Rast smo in Zven in čudežna Pena, * Mrak se zdrobi, in Luč Ti ostane ...

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila ga. Janja S.

- G. Jože je  dodal, da se  ni  sestal odbor za prireditve. To se bo zgodilo kmalu.

- Zelo vesel in navdušen je bil gospod župnik in z njim vsi člani ŽPS, ker je katehistinja ga. Andreja animirala množico mladih, ki so se udeležili škofijafesta v Celju. Na avtobusu so zasedli kar enaintrideset sedežev in udeleženi so bili v vseh skupinah (odbojka, košarka, nogomet). V odbojki so zasedli prvo mesto. Čestitke katehistinji in vsem njenim mladim varovancem.

- Tudi praznovanje materinskega dne je bilo zelo lepo pripravljeno, saj so sodelovali otroci iz vseh razredov. S tem so želeli pokazati hvaležnost Bogu in staršem za življenje, za dar vere, da lahko živijo v varnem zavetju svojih staršev. Zastavljeni cilji so bili  uresničeni s pomočjo katehistinj in kateheta, ter veselimi osnovnošolci.  

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Ana. Temo je izbrala iz knjige Evharistija življenja. »Kako mlade vključiti v karitativno delo«, pa je bil naslov teme. Mladi so pripravljeni pomagati starejšim. Pomembno je, da mladih ne pustimo samih, zaželeno je, da jih spremlja srednja generacija. Predvsem pri komunikaciji in pri delu s hudo bolnimi ljudmi. V vsaki župniji bi na različne načine lahko vključili mlade v karitativno delo.«

 

Ad 4.  Rubrika »od seje do seje«

G. Jože je predstavil bližajoče se dogodke do naslednje seje. V tem obdobju nas bo obiskal Križ SDM, imenovali so ga tudi Križ Svetega leta ali Jubilejni križ.

Papež Janez Pavel II. je zaupal Križ svetega leta odrešitve mladim in jim naročil, naj ga ponesejo v svet: »Dragi moji mladi! Dejal je, ob koncu Svetega leta vam zaupam znak jubilejnega leta: Kristusov križ! Ponesite ga po svetu kot simbol Kristusove ljubezni do človeka in oznanjujte vsakomur, kako lahko le v Kristusovi smrti in vstajenju najdemo rešitev in odrešitev.«

Po malo daljši razpravi smo se odločili, da se bomo udeležili sprejema križa 4.5.2011 v Galiciji. Otroci bi odšli skupaj z animatorji po šmarnicah  z avtobusom v Galicijo. Ga. Ana in ga. Anita pripravita plakat, na katerega se bodo vpisovali otroci in starši, ki bodo s svojim podpisom potrdili prijavo otrok.

V našo župnijo bo križ prispel 6.5.2011 zvečer. Vsi ga bomo z veseljem sprejeli pri starem župnišču na Polzeli in odšli v procesiji v cerkev. Sledilo bo češčenje, petje in molitev vse do 22 ure. Ob 22 uri bo slovesna sv. maša.

 

Ad 5. Poročilo o pripravah na oratorij

Pod to točko je ga. Anita predstavila načrt za izvedbo oratorija v letu 2011. Oratorij bodo vodili animatorji, eden izmed njih bo vodja, ki mu bo pomagala tudi odrasla oseba. Krovni vodja in organizator bo ga. Anita. G. Stanko bo blagajnik. Ostale podrobnosti:

- povabljeni so otroci od 1. do 6. razreda,

- sprejeli bomo 50 otrok,

- organizirana bosta dva izleta (v Ljubno in v Andraž nad Polzelo),

- vzpostavili bi prijazen odnos do vode, saj je to naše bogastvo, zato se ne bomo vsak dan igrali z vodnimi balončki,

- cena oratorija je 25 evrov, za vsakega naslednjega otroka iz iste družine se cena zniža za 5 evrov,

- zaključna sv. maša bo v petek, 1.7.2011, ob 16. uri.

To je  okvirni predlog, ki se bo še dopolnjeval. Več na naslednji seji.

Kdor se pripravlja na Oratorij z  velikim navdušenjem in zavzetostjo, kot ga. Anita, mu bo zagotovo uspelo. Kjer je veselje, tam je ljubezen in tam je zagotovo tudi Bog. Mladih se spomnimo tudi v naših molitvah.

 

Ad 6. Izredni delivci obhajila bolnim in ostarelim na domu

Ga. Marija G. je predstavila povzetek treh seminarjev o izrednih delivcih obhajila na domu. Zanimiv prispevek, ki zahteva veliko odgovornost od samega delivca. Njegovo čisto srce in spoštljiv odnos do hostije. Odgovornost delivca v primeru, ko bolnika ni doma ... Vsa navodila in pisno potrdilo bodo obiskovalci seminarja prejeli po pošti.

To se do sedaj še ni zgodilo. Ga. Marija nam je pripravila izčrpno poročilo, kljub temu, da gradiva še ni prejela.

 

Ad 7. Razno - pobude in vprašanja

G. Marko nas je povabil k razmisleku o pripravah na župnijske dni in predlogih za izlet župnijskih sodelavcev. Povabljeni smo, da do naslednje seje pripravimo predloge.

 

Ad 8. Sklepna molitev

Ga. Andreja nam je  prebrala pesem, ki se nas je dotaknila: Igra svetov prividov * Ničesar ni, da v tem ne bil bi Ti,

* so le oblike Tvojega Smehljaja, * in vsaka stvar o Tebi govori, * Igra Svetov Prividov ... Ti ostajaš ...

 

Seja je bila zaključena ob 21. uri..

 

Ob koncu je gospod Jože voščil še vse dobro in mnogo zdravja godovnikom v mesecu aprilu. Slavljenca, ga. Ida in g. Rudi sta nas presenetila z sladkimi dobrotami.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar