joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  09.05.2011

  

 

 

 ZAPISNIK 13. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 20.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Rudi J., Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Blaž J., Andreja O., Anita K., Marko Z., Zinka T., Ana R., Janca K., Martina L., Bogomir Ž.

Opravičeno odsotni: Željko O., Marjana V., Mija B., Marija G., Robi B., Drago S., Andreja L., Ida R., Ana Marija O., Mira K.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Martina L.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Andreja O.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Poročilo o pripravah na oratorij 2011 (Anita K.)

6.  Župnijski dnevi (Marko S.)

7.  Razno - pobude in vprašanja

8.  Sklepna molitev (Martina L.)

Ad 1. Molitev

S pozdravom je pričel g. Stanko N., z molitvijo je nadaljevala ga. Martina. Molitev je govorila o Mariji, ki je kot sonce nad obzorjem, obsenčena z našimi bolečinami, ki je srednica za naše prošnje, O večna Mati s teboj lahko molimo …

 

Ad 2. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. G. Jože se je  zahvalil mladim za dobro sodelovanje ob sprejemu križa mladih (SDM) v naši župniji.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Andreja O. Temo je izbrala iz knjige Vrtnica. Duhovna misel je govorila o dobroti, ki ni samo v denarju lahko je v čisto preprostih stvareh. Lahko je poklon vrtnice, ki nam daje občutek spoštovanja, topline, sprejetosti …

 

Ad 4.  Rubrika »od seje do seje«

G. Jože je predstavil bližajoče se dogodke do naslednje seje. Pri tej točki smo se dogovorili za sodelovanj pri posameznih nalogah:

- v nedeljo, 15.5.2011, ob 15. uri, bo v cerkvi sv. Neže v Libojah dekanijska molitvena ura za duhovne poklice. V naši župniji je predstavnica molitvene skupine ga. Zinka T., ki bo povabila še ostale molivke. K sodelovanju smo vabljeni tudi vsi ostali. Prevoz ni organiziran - lasten prevoz;

- pripravljalni odbor za prireditve se sestane v petek ob 20. uri.  Dogovorili se bodo o poteku praznovanj ob različnih priložnostih. Bliža se praznovanje abrahamovcev;

- 5.6.2011 zaključek veroučnega leta (Andreja L.)

- 5.6.2011 sprejem in potrditev novih ministrantov (Drago S., Robi B.)

- 22.5.2011 revija pevskih zborov na Gori Oljki, kar sovpada s praznovanjem celjske škofije. Zato smo se odločili, da se udeležimo revije pevskih zborov na Gori Oljki ali slavja celjske škofije v Celju - lasten prevoz. Odločimo se po lastni presoji.

- 29.5.2011 prvo sveto obhajilo, stvari so dogovorjene;

- 12.6.2011 srečanje otroških cerkvenih pevskih zborov (Marko S.)

- 18.6.2011 srečanje ministrantov žalske dekanije (Robi B. in Drago S.)

 

Ad 5. Poročilo o pripravah na oratorij

Ga. Anita je predstavila načrt za izvedbo oratorija v letu 2011. Pripravila je gradivo za oratorij in imela uvodni sestanek z vodjo animatorjev. V soboto, 14.5.2011, pa pričnejo s pripravami  mlajših animatorjev na oratorij. Glede na zavzetost animatorjev in dobro pripravljeno gradivo mentorice ga. Anite, bo oratorij zagotovo uspel.

 

Ad 6. Župnijski dnevi 2011

- G. Marko je predstavil že utečen koncept župnijskih dni, bistvenih sprememb ni bilo predlaganih. O morebitnih spremembah še razmislimo do naslednje seje. G. Stanko se z novim lastnikom Novega kloštra dogovori glede sv. maše v Založah, kot se je to dogajalo v preteklosti.

 

Ad 7. Razno - pobude in vprašanja

- ga. Marijo G. je bila predlagana za stike s škofijo Celje v okviru molitvene zveze celjske škofije, ga. Zinka pa bo vodja molitvene skupine na Polzeli še naprej;

- izredni delivci obhajila bolnikom na domu - podelitev listine kandidatkam ga. Mariji G., ga. Idi R. in Zdenki J., ki so se udeležile izobraževanja v Vrbju; predlog je bil, da se to dejanje izvede na praznik sv. Rešnjega telesa in krvi, 23.06.2011.

 

Ad 8. Sklepna molitev

Ga. Martina je pripravila zaključno molitev, povedala je misli A.M. Slomška, da nas Bog nikoli ne pozabi. Zaključila je z molitvijo »O Jezus blagoslovi me ... »

 

Seja je bila zaključena ob 22. uri..

 

Ob koncu seje je g. Jože zaželel vse dobro g. Marku Z. za god.

 

Zapisala:

Janja Sevčnikar