joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  12.09.2011

  

 

 

 ZAPISNIK 15. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

Seja se je pričela ob 19. uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Rudi J., Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Andreja O., Anita K., Janca K., Bogomir Ž., Ida R., Ana Marija B., Mira K., Robi B., Marjana V., Marija G., Andreja L., Blaž J.

Opravičeno odsotni: Željko O.,  Marko Z., Zinka T., Drago S., Ana R., Martina L., Mija B.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Bogomir Ž.)

2.  Poročilo iz srečanja mladih v Madridu (Vianeja, Blažka)

3. Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

4. Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5. Veroučno leto 2011/2012 (Jože K.)

6. Razno - pobude in vprašanja

7. Sklepna molitev (Bogomir Ž.)

 

Ad 1. Molitev

Gospod Stanko je pozdravil navzoče in predal besedo g. Bogomiru Ž., ki je pripravil uvodno molitev.

 

Ad 2. Poročilo iz srečanja mladih v Madridu

Poročilo sta pripravili Vianeja in Blažka. Stanovali so pri španskih družinah in v šolskih ustanovah. Povsod pa so bili zelo lepo sprejeti. Spoznavali so njihovo kulturo, srečevali so se z mladimi in njihovim načinom življenja.

Vianeja je povedala, da je bilo lepo in zelo zanimivo. Vsi udeleženi so se bogatili ob druženju, izmenjavi mnenj in neprestanem smehu. Vianeja se je udeležila obeh delov, obiska po škofijah in dneva mladih (9.8.2011-23.8.2011), Blažka pa le dneva mladih( 13-23.8.2011).

S predstavitvijo je nadaljevala Blažka, ki je popestrila pripoved s slikami. Predstavila nam je svoje romanje skozi vsebinske poudarke. Ogledali so si arhitekturne znamenitosti, moderno in  klasično galerijo. Srečali so mlade iz vsega sveta. Če se pošalimo, so prepotovali celi svet v 10 dneh. Pri slovenskih katehezah in mašah, ki jih je vodil škof Jurij Bizjak, so poglobili svojo vero.

Papež je določil geslo srečanja: »Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri« (Kol 2,7), da bi Evropa zopet našla svoje krščanske korenine. Verjamemo, da bodo sadovi srečanja spremenili miselnost zahodne družbe.

Na poti domov  so se ustavili v Lurdu, kjer so se zahvalili Mariji za čudovite dneve v Španiji, nato pa v sencah krošenj v počitku dočakali še zadnjo noč vožnje domov. Zaključili sta z besedami hvaležnosti, da sta se smeli udeležiti tega velikega dogodka.

 

Ad 3. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je predstavila ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Na zapisnik ni bilo pripomb.

 

Ad 4 Rubrika »od seje do seje«

Gospod Jože je razdelil napovednik dogodkov do naslednje seje in nas spodbudil k diskusiji.

-         Ga. Andrejo je nagovarjala točka »Maša ob začetku veroučnega leta«. Pripravljena je, skupaj z ostalimi katehistinjami, povabiti veroučence k sodelovanju pri maši,

-         povabljeni smo bili tudi na Slomškovo nedeljo v Celje, k Sv. Jožefu. Maša bo ob 16. 00 uri,

-         maša za mir in blagoslov v občini Polzela bo 2.10.2011, ob 9.00 uri. G. Stanko bo z dopisom obvestil vsa društva in jih povabil k sodelovanju,

-         rekolekcija dekanijskih duhovnikov bo, 5.10.2011, ob 9. uri, v Komendi. G. Stanko se bo še dogovori na občini Polzela, glede dovoljenja za darovanje sv. maše v Komendi in poskrbel za pogostitev,

-         srečanje bolnih in ostarelih bomo izvedli isto kot lani. G. Stanko bo poskrbel za sodelovanje starejših (branje tekstov),

-         g. Stanko je tudi povedal, da je potrebno zamenjati streho na župnišču. Dogovorili smo se, da povabimo vernike k sodelovanju oz. zbiranja sredstev v ta namen. Vsi smo predlog podprli in se strinjali, da s to akcijo začnemo takoj. G. Stanko pripravi dopis za zbiranje sredstev.

 

Ad 5.  Veroučno leto 2011/2012

G. Jože K. je predstavil predvideni urnik verouka v veroučnem letu 2011/2012, ki se bo zagotovo še spreminjal.  Pogovarjali smo se tudi glede varstva otrok na poti iz Osnovne šole na Polzeli do učilnice pod cerkvijo. Potrebovali bi, poleg katehistinje, še enega spremljevalca. Iskali smo v množici predlogov, vendar do rešitve nismo prišli. Zato je župnik Jože dejal, da bo on pomagal katehistinjam pri spremstvu. Gospod Jože je tudi oznanil, da bodo imeli letošnji birmanci katehistinjo sestro Floro iz župnije Petrovče. Otroci jo bodo zagotovo z veseljem sprejeli, saj bo zanje nekaj novega.

Župnik Jože je tudi povedal, da je naročil nove deske za klopi v veroučilnicah.

Otroci naj bi prispevali 4-5 evrov za razne fotokopije, ki jih prejmejo pri verouku.

 

Ad 6. Razno - pobude in vprašanja

- Ob prazniku farne zavetnice sv. Marjete je praznoval osebni praznik, 30 let mašništva, naš župnik Jože. Pri tej slovesni sv. maši, smo mu izkazali skromno pozornost in zahvalo za vestno delo v naši župniji. Župnik Jože se nam je na tej seji iskreno zavalil za vso pozornost in podporo.

- Razmišljali smo, kako bi praznovali v naslednjem letu. Lani smo praznovali godove. Predlog g. Jožeta je bil, da bi praznovali krstni dan in bi vsakdo prinesel v tistem mesecu na sejo sliko iz rosne mladosti … Tako bi skupaj izdelali plakat »rosno mladega ŽPS«. Za polzelane bi datume krsta poiskal g. župnik Jože, ostali pa bi te podatke poiskali v matični župniji. Več na naslednji seji.

 

Ad 7. Sklepna molitev

Sejo smo zaključili z molitvijo, ki jo je pripravil g. Bogomir Ž.

 

Ob koncu seje je g. Jože čestital tistim, ki so praznovali god v juliju in avgustu (Janca, Ana Marija in Anita).

 

V našem ŽPS pa sta dve članici spremenili priimek. Poleti sta prejeli zakrament svetega zakona. Tudi na njiju nismo pozabili. Gospod Stanko jima je zaželel vse dobro, mnogo zdravja, veselja, predvsem pa medsebojnega razumevanja. V ta namen jima je izročil skromno darilo. Lepim željam pa se pridružujemo vsi člani ŽPS: ga. Ana Marija in ga. Anita čestitamo!

 

Seja je bila res počitniško obarvana, saj smo že izčrpali dnevni red, pa smo še vedno veselo klepetali.

 

Zaključek seje je bil  ob 21.10 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar