joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  09.012.2012

  

 

 

 ZAPISNIK 19. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19. uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Anita K., Janca K., Ida R., Mira K., Blaž J., Rudi J., Martina L., Andreja O., Ana Marija B.

Opravičeno odsotni: Željko O., Marko Z., Zinka T., Drago S., Ana R., Andreja L., Mija B., Marjana V., Bogomir Ž.

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Rudi J.)
2.  Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Marija G.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno - pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Rudi J.)

 

Ad 1. Molitev

G. Marko S. je pozdravil navzoče. Z molitvijo je nadaljeval g. Rudi J. Molitev je govorila o Slomšku.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Marija G., ki nam je posredovala prispevek o pomenu Besede. Beseda ima svojo moč, še posebej velja to za Božjo besedo. Kot pravi pregovor: »Lepa beseda lepo mesto najde«.

Cerkveni dokumenti in Božja beseda ne govorijo direktno o učenju besedil na pamet, pač pa o mestu Svetega pisma v življenju kristjana.

Buden je tisti, ki jemlje resno Božjo besedo in vsak dan želi živeti po njej. Je Jezusov učenec, ki se uči in se da spreminjati Bogu. Ostane v Resnici, ker ga Božja moč osvobaja in mu daje moč, da živi po njej.

Na začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. (Jn 1,3)

Poudarila je tudi, da imajo naše izgovorjene besede velik pomen. Zato priporoča zahvaljevanje in klic Jezusu v stiski. Tako bo uslišana naša prošnja.

Zaključila je z motom domačega župnika Jožeta: "Rajši srce brez besed, kot besede brez srca."

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

a) Gospod Jože je predstavil aktualne dogodke, ki so pred nami, 18.1.2012 se prične Molitvena osmina za edinost kristjanov. Po Sloveniji bodo različna predavanja, na katere nas je povabil g. Jože;

b) g. Jože je povedal, da pride celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa na Polzeli, 12. in13. februarja, na nedeljo in ponedeljek. Dogovorili smo se, da bi slavili Jezusa s slavilnimi pesmimi med drugo in tretjo mašo v nedeljo (10 – 10.30). Podobno  smo slavili Jezusa lani in prepevali slavilne pesmi. Za program poskrbi ga. Anita. Molitev bo potekala po vaseh, isto kot je bilo to v preteklih letih. Sprememba je le združitev naselja Ločica v eno molitveno skupino  za molitev pred Najsvetejšim, dve uri skupaj. Predlog je dal g. Rudi J;

c) naslednjo sejo bomo pričeli s proslavo ob kulturnem prazniku, ob 18. uri, v kulturnem domu na Polzeli, nato pa nadaljevali s sejo v učilnici pod cerkvijo.

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

a)   g. Blaž je prinesel note za Slomškovo pesem;

b)  ga. Martina L. je predlagala na Gori Oljki v času dežurstev redno nedeljsko darovanje sv. maš. K sodelovanju bi povabili tudi druge duhovnike iz dekanije. Po krajši razpravi smo ugotovili, da trenutno še nismo zmožni ugoditi temu predlogu. Premalo duhovnikov in tudi premalo romarjev čez poletje na Gori Oljki;

c)   g. Stanko N. je predlagal, da bi na nekaterih vhodnih vratih zamenjali ključavnice, za boljšo varnosti gospoda župnika Jožeta.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Molitev ob zaključku seje je pripravil g. Rudi J.

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

 

Po zaključenem uradnem delu smo si ogledali še nekaj razglednic ga. Janje S. iz njene mladosti. Odraščala je v družini s tremi brati. Potem smo se še poveselili ob kozarčku rujnega in zaužili  nekaj dobrot, ki sta jih pripravili ga. Andreja O. in ga. Janja S. Razšli smo se v veselem razpoloženju.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar