joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  06.02.2012

  

 

 

 ZAPISNIK 20. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.15 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Anita K., Janca K., Ida R., Blaž J., Rudi J., Andreja O., Ana Marija B., Andreja L., Mija B., Robi B.

Opravičeno odsotni: Željko O., Marko Z., Zinka T., Drago S., Ana R., Marjana V., Bogomir Ž. Martina L., Mira K., Marija G.

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Janja S.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Anita K.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno - pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Janja S.)

  

Ad 1. Molitev

G. Stanko N. je pozdravil navzoče. Z molitvijo je nadaljevala ga. Janja S. Življenje je naše iskanje luči, a dostikrat tavamo sredi noči …

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Ga. Anita K. je pripravila študijski del iz knjige Spisi o cerkveni glasbi (Joseph Ratzinger – sedanji papež Benedikt XVI). Katekizem Katoliške Cerkve (Kompedij) posveča liturgičnemu petju in glasbi le čl. 239; vendar pa v njem odmeva Ratzingerjevo razmišljanje s poudarki:

 

a)     besedila, naj zajemajo zlasti iz Svetega pisma in bogoslužnih virov in se morajo skladati s katoliškim naukom;

b)    molitev naj pride do izraza;

c)     glasba naj bo kvalitetna; občestvo naj bo udeleženo;

d)    upoštevati je treba kulturno bogastvo Božjega ljudstva;

e)     opravilo naj ima sveto in slovesno naravo.

 

Člen postavlja stroga merila. Prav tako kot avtor knjige, ima tudi ga. Anita posebno ljubeč odnos do glasbe in cerkvene glasbe. Želi jo izvajati kvalitetno. Ne le zgolj s telesom, ampak z dušo, z namenom služiti Bogu, ga z glasbo razveseljevati in z njim čutiti mogočnost svete daritve in nebeško veličastvo.

Pravo bogoslužje prepoznamo po tem, da nas osvobaja vsakodnevnega delovanja in nam spet vrača globino in višino, tišino in pesem. Prepoznamo ga po tem, da je kozmično, ne po meri skupine. Poje z angeli. Molči s čakajočo globino vesolja. In tako odrešuje zemljo.

 

Zaključila je z besedami papeža Gregorja Velikega, ki je nekoč opredelil duhovno poslanstvo bogoslužne glasbe. Ga. Anita se je našla v teh besedah opis njenih občutkov ob igranju na orgle, sodelovanje v pevskem zboru. Še bolj poglobljeno je to veselje ob večjih slovesnostih – ob globoki Božji besedi, ki jo glasba z zborom podkrepi in ji da mogočnost, ki dviga srca kvišku – v Božjo višavo, v tisto višavo, ki je Bog in se v Kristusu dotika zemlje, vleče nase in povzdiguje k sebi. Takrat se ji zazdi, da se odprejo nebesa. Nebesa na zemlji.

 

Zagotovo lahko dodam, da za tako globoko čutenje Božjega, moramo zoreti, moliti, mora biti naša duša v sozvočju z Najvišjim. »Česar polno je srce, usta govore«, tako pravi pregovor.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

Gospod Jože je predstavil aktualne dogodke, ki so pred nami do naslednje seje po Napovedniku za leto 2012:

* svetovni dan bolnikov na god lurške Matere Božje 11. februarja 2012;

* od 15.2.2012 do 26.2.2012 svetopisemsko romanje;

*18.2.2012  srečanje animatorjev;

* križev pot od 22.2.2012 dalje ob sredah pol ure pred jutranjo mašo in  ob petkih pol ure pred večerno mašo vse do velike noči;

* za 22.2. in 24.2. se je potrebno dogovoriti za branje križevega pota z duhovnikom, ki bo nadomeščal župnika Jožeta. Ga. Janja se dogovori z g. Dragom S.;

* 10.3.2012 romanje celjske škofije na Slomškov grob;

* g. Blaž je priporočal v molitev ga. Evo in g. Sebastjana.

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

G. Marko opozori na kviz za leto 2012 in povabi k sodelovanju prisotne člane ŽPS.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Z zahvalo Bogu in vsem prisotnim je z molitvijo zaključila sejo ga. Janja S.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

 

Nato smo si ogledali bogato zakladnico posnetkov iz življenja in dela našega umetnika, g. Blaža J. Odraščal je v številni družini, ki je imela trdne temelje. Ima tudi brata duhovnika in sestro redovnico. Ob zaključku smo še veselo nazdravili ob njegovem osebnem prazniku.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar