joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  12. 03.2012

  

 

 

 ZAPISNIK 21. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Janca K., Ida R., Blaž J., Rudi J., Andreja L., Mija B., Martina L., Mira K., Marija G ., Drago S., Marjana V.

Opravičeno odsotni: Željko O., Marko Z., Zinka T., Ana R., Bogomir Ž., Anita K., Robi B., Andreja O., Ana Marija B.

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Ida R.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS
(Janja S.)

3.  Študijski del (Andreja L.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno - pobude in vprašanja

6. Sklepna molitev (Ida R.)

  

Ad 1. Molitev

G. Stanko N. je pozdravil navzoče. Z molitvijo je nadaljevala ga. Ida R. Molitev je govorila o postnem času.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Andreja L. Izbrala si je zanimivo temo: 'Čudež zdravja'. Ljudem je zagotovo ena skupna lastnost, to je želja po zdravju. Vsak človek hrepeni in si išče poti do zdravja, s pravilno prehrano, telesno dejavnostjo, z različnimi zdravili ter zdravniki – od uradne medicine do različnih alternativnih metod. Ga. Andreja nam je na powerpointu pripravila pregled različnih alternativnih metod zdravljenja. Predstavila nam je številne raziskave, ki raziskujejo to področje. Človeško zdravje sestavlja več področij, ki se med seboj dopolnjujejo in tvorijo celoto zdravja človeka. Poleg telesnega zdravja poznamo tudi duševno zdravje, duhovno zdravje, … Procent popolnoma zdravih ljudi je zelo nizek (cca 10%). Kot kristjani vemo, da je Jezus največji »zdravnik«, saj je ozdravil mnogo ljudi (duhovno, fizično). Ljudje so prihajali k njemu, da bi se ga dotaknili. Verovali so, da jih bo ta dotik ozdravil. Tudi dvanajsterim je dal Jezus moč ozdravljanja in opravljanja čudežev po prejemu  Sv. Duha. Vsi, ki smo prejeli zakrament svete birme imamo te darove. Ali se jih zavedamo? Ali jih znamo uporabljati? Smo na poti iskanja in teženja k boljšemu, k lepšemu, uspešnejšemu življenju,… Ga. Andreja je prebrala že mnogo knjig  na to temo in z veseljem nam bo še povedala o novih spoznanjih. 

 

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

Gospod Jože je predstavil nekaj predvidenih dogodkov:

-         v 25. 3. in 1. 4. 2012 bo v naši župniji spovedovanje.

-         celodnevno spovedovanje bo tudi v Petrovčah v petek 30.3.2012;

-         križev pot na Goro Oljko 31.3.2012 po ustaljenem programu;

-         branje pasijona na cvetno nedeljo

ob 7. uri člani ŽPS (Mija),

ob 9. uri mladinci (Andreja),

ob 10.30 uri birmanci (s. Felicitas);

-         za sodelovanje otrok pri maši ob materinskem dnevu, v soboto zvečer, se bodo dogovorile katehistinje v torek zvečer;

-         rože za butarice je izdelala Rojšekova mama (za Karitas);

 

 Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

- g. Blaž nam je prebral zanimivo pesem, na temo Gregorjevo;

- g. Blaž je povabil vse ki rabijo slušni aparat, da se oglasijo pri njemu, zaradi testiranja sluha in ugodnosti pri nakupu aparata;

- povabljeni smo bili tudi na dobrodelni koncert na Vransko za nakup protez rok za invalida, ki je imel delovno nesrečo;

- g. Marko opozori na kviz za leto 2012 in povabi k sodelovanju prisotne člane ŽPS. Tema bo govorila o bl. A. M. Slomšku. Na razpolago je CD. Predlog je bil, da bi si pred kvizom ogledali film in bi bil potem kviz zanimivejši, na kvizu pa bi bilo nekoliko manj vprašanj.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Sklepno molitev o postnem času je pripravila ga. Ida R.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

 

Ogledali smo si še bogate utrinke iz življenja ga. Marjane V. in ga. Martine L. iz njune mladosti. Ga. Marjana je doma iz Tabora in ima še sestro in brata. Pokazala nam je  sliko gospoda Jožeta, ko  je kolesaril poti  Ljubljani in se je ustavil pri sosedovih v Taboru.  Martina je bila edinka in imela je čudovite prijateljice, ki so ji bile kot sestre. Vedno je bila vesela in razigrana.

 

Bližamo se tudi godu sv. Jožefa, zato nas je častil z dobrotami gospod župnik Jože in ga. Marjana V., ki je pred kratkim praznovala okroglo obletnico. Veselo smo klepetali ob pripravljenih dobrotah in kozarčku rujnega.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar