joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  02. 04.2012

  

 

 

 ZAPISNIK 22. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Janca K., Ida R., Blaž J., Rudi J., Andreja L., Mira K., Marija G ., Anita K., Robi B., Andreja O., Ana Marija B., Bogomir Ž.

Opravičeno odsotni: Željko O., Marko Z., Zinka T., Ana R., Martina L., Marjana V., Mija B., Drago S.

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Ana Marija B.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS
(Janja S.)

3.  Študijski del (Janca K.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno - pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Ana Marija B.)

 

Ad 1. Molitev

G. Stanko N. je pozdravil navzoče. Z molitvijo je nadaljevala ga. Ana Marija B. Molitev je govorila o postnem času.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Janca. Izbrala je aktualno temo »Praznovanje vstajenja«. Oprla se je na razmišljanje o velikonočnem času, ki ga je napisal Phil Bosmans, redovnik iz Belgije. V času med velikim petkom in veliko nočjo premišljujemo o trpljenju in smrti, o križu ter zmagovitem vstajenju. Jezus še danes leži pokopan pod mrzlim kamnom. To je hladen kamen ravnodušnosti. Živimo v času Božje teme, naše misli in besede o Bogu so medle. Bog je tuja luč v našem temnem svetu. Ne razumemo ga, s svojo navzočnostjo popolnoma pretrese naš moderni miselni sistem. Za tiste, ki verujemo v vstajenje, dobi križ novo razsežnost. Križ nam postane dobri sopotnik. Osvobodi te napačnih sanj in pričakovanj. Pripelje te nazaj k resnici, k pravi meri ubogega, šibkega, ranljivega, majhnega človeka. Teža, ki jo nosiš se spotoma izgubi. Križ, ki ga zavrneš in odvržeš, srečuješ na vseh poteh svojega življenja. Deluje kot antena, s katero lahko sprejemaš sporočila od Boga. Ko človek sreča križanega Jezusa, lahko pogleda skozi temino trpljenja in smrti ter postopoma bo s srcem dojel stvari, ki jih z razumom ne more razložiti.

 

Ga. Janca zaključi s spodbudnimi besedami. Pozvala nas je, naj pustimo malodušje in naveličanost življenja in gremo novemu sončnemu jutru naproti, polnemu ptic, rož,… Zbudimo naj se iz zimskega spanja svojega žalostnega bivanja in gremo v pomlad, polne novih luči in novih obzorij. Če je Bog v vsak list na drevesu zapisal vstajenje, je še mnogo bolj v naša uboga srca. Zaupno naj stopimo k Bogu, ki je ljubezen in je v vstajenju Jezusa Kristusa napovedal naše vstajenje. Potem bomo preko vseh temin poti našli toliko luči, toliko življenja in veselja, da bomo v svojem najglobljem bistvu začutili - nebesa na zemlji.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

Gospod Jože je predstavil nekaj predvidenih dogodkov do naslednje seje:

-       večina zadolžitve v času velikonočnega tridnevja je že dogovorjenih, zato jih v tem letu ne bomo spreminjali (branje pasjona, sodelovanje pri bogoslužju);

-       g. Robi in g. Drago pripravita ministrante za sodelovanje pri bogoslužju;

-       od 28. aprila 2012 do 1. maja 2012 bo v Ljubljani mednarodno srečanje mladih:

-       29. aprila 2012 praznovanje »abrahamovcev«, isto kot lani;

-       v sredo, 25. aprila 2012 obiščejo Gori Oljki romarji - tržaški zamejci skupaj z gospodom škofom. Sprejme jih g. župnik Jože skupaj s sodelavci - Mira, Ida,  Rudi in Stanko;

-       6. maja nas obiščejo člani iz Gibanja Pot:

-       pogovarjali smo se tudi o duhovnih vajah za birmance in se dogovorili, da se stroški prevoza krijejo iz župnijske blagajne;

-       pri letošnjih šmarnicah bosta pri organizaciji pomagala g. Marko in ga. Andreja L. (priprava in razdelitev besedil za branje).

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

Pod to točko smo se pogovarjali o likovni razstavi na Polzeli.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Zaključili smo s pesmijo 'Oljsko goro' tiha noč pokriva, ki jo je pripravila ga. Ana Marija B.

 

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar