joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  11. 06.2012

  

 

 

 ZAPISNIK 24. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Janca K., Blaž J., Rudi J., Mira K., Marija G., Anita K., Robi B., Ana Marija B., Mija B., Drago S., Ida R.

Opravičeno odsotni: Željko O., Marko Z., Zinka T., Ana R., Marjana V., Andreja L., Bogomir Ž., Andreja O., Martina L.

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Stanko N..)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS
(Janja S.)

3.  Študijski del (Jože K.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno - pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Stanko N.)

 

Ad 1. Molitev

G. Stanko N. je pozdravil navzoče in nadaljeval z molitvijo.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. G. Jože K. je še dodal, da se je predlog iz prejšnje seje, glede sprejema romarjev s pogostitvijo kruha v planinski koči na Gori Oljki, dobro prijel. Skrbnik doma to delo z veseljem opravi. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravil g. Jože K. iz knjige PRAVIČNOST V LJUBEZNI. Tudi današnja Cerkev potrebuje Svetega Duha, posvečevalca in izvor edinosti. Cerkvene skupnosti potrebujejo Svetega Duha, ki je Tolažnik in sočasno vir karizem, tudi karizme razločevanja med pristnim in zlaganim, resničnim in  lažnim. Pristna in zdrava duhovnost se izraža v ljubezni do Boga in bližnjega.

 

V drugi polovici dvajsetega stoletja je prišlo do prave eksplozije  novodobnih (new age) in novopoganskih gibanj, ki poskušajo na hiter in lahek način odgovoriti na duhovne potrebe današnjega zbeganega in potrošniško naravnanega človeka. Način življenja ljudi se je spremenil v zelo kratkem času, razdalje v svetu se manjšajo, vse poteka na globalni ravni, rušijo se meje med pravilnim in nepravilnim ...

 

Cerkev je doživela spremenjen način delovanja po drugem vatikanskem koncilu. Spremenil se je predvsem odnos do laikov, tako so nastala nova cerkvena duhovna gibanja, ki današnjim iskalcem odgovarjajo na prej nekonvencionalen način. Včasih so takšna gibanja nastajala okrog samostanov. Starejše duhovnosti so laiške skupnosti imenovale tretjeredniki, danes pa imajo navadno drugačno ime. Zelo razširjeno je gibanje Prenova v Duhu, so pa še druge. Čeprav so gibanja laiška potrebujejo duhovno vodstvo duhovnika, redovnika ipd.. Gibanja niso nadomestek za obisk nedeljske maše, prejemanja zakramentov. Potrebno se je poglobiti v to, kaj Cerkev uči in kako mi to vnašamo v svoje življenje. Katekizem katoliške Cerkve od človeka zahteva, da ne veruje v druge bogove, da ne malikuje. Dokument Izberi življenje prinaša določena merila glede pristnosti cerkvenih gibanja:

        zdrav katoliški nauk;

        priznanje in sprejetje legitimne avtoritete papeža, škofov in drugih pastirjev;

        zaupen pogled na škofe, duhovnike,

        razločevanje in opogumljanje glede dejavnosti gibanj mora biti pozorno predvsem na sadove svetosti, občestvenosti in evangelizacije.

 

Po krajši razpravi smo ugotovili, da v naši župniji ni večjih novodobnih gibanj. Hvaležni smo Bogu, da imamo prijaznega župnika, ki daruje sv. maše, redno in zelo obiskan imamo verouk in aktivno mladino - mladinska skupina, animatorji, pevski zbori. Vse dejavnosti v naši župniji so dobro obiskane. Zaključim lahko z besedami iz brošure  »zdrava duhovnost pomeni zdravo skupnost«.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

G. župnik Jože je predstavil dogodke do naslednje seje, ki bo v septembru. Na izlet bodo odšli birmanci, ministranti in otroški cerkveni pevski zbor. Na kratko smo se dotaknili župnijskih dni, program ostaja isto kot lani.

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

        skrb za ministrante (mentorstvo) bo namesto g. Robija B. prevzel g. Beno K. Vsi člani ŽPS smo predlog z veseljem potrdili.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Zaključno molitev je pripravil g. Stanko N.

 

Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar