joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  08. 10. 2012

  

 

 

 ZAPISNIK 26. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Janca K., Blaž J., Rudi J., Mija B., Andreja L., Andreja O., Drago S., Marjana V., Bogomir Ž.

Opravičeno odsotni: Željko O., Marko Z., Zinka T., Ana R., Robi B., Ana Marija B., Mira K., Marija G., Anita K., Ida R., Martina L.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Robi B.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Marjana V.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno - pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Robi B.)

 

Ad 1. Molitev

Molitev je pripravila ga. Andreja L., g. Robi B. se je opravičil. Prebrala je molitev, ki je govorila o številnih razlogih, da se lahko veselimo v Gospodu.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane.  Dodati je bilo potrebno še sodelovanje župnika Jožeta na  pripravljalnem odboru za pričetek leta vere, saj je razumljivo, da brez njega ne moremo. Za napako se opravičujem.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Marjana V.  Prebrala je prispevek o mesecu oktobru, vinotoku. To je čas velikega veselja in radosti, trgatev  in stiskanja grozdja, ... Vino nam prinaša veliko veselja, lahko pa tudi žalosti, če ga ne použijemo v zmernih količinah. Naj  nam bo vino v veselje, zato ga  ponudimo ob različnih priložnostih. Vino se daruje tudi pri vsaki sv. maši.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

G. župnik Jože je predstavil dogodke do naslednje seje, ki jo bomo imeli v mesecu novembru:

a) v petek, 12. oktobra, bomo stopili v leto vere. Logotip, ki nas bo spremljal do zaključka in ga bomo videvali tudi na zastavi v cerkvi, predstavlja ladjo, ki pluje na valovih, ker simbolizira Cerkev;

b) v nedeljo, 14. oktobra, so k sv. maši ob 10.30 posebej lepo vabljeni bolniki in ostareli;

c) 20. oktobra, ob 19.45 uri, bo potekal 11. glasbeni festival Ritem Duha;

č) 20. oktobra, od 9. do 16. ure, bo Župnijska Karitas Polzela zbirala jesenske pridelke za ozimnico;

d) 29. in 30. oktobra bodo v Celju duhovne vaje za ministrante;

e) 27. oktobra, ob 19. uri, bo v športni dvorani na Polzeli dobrodelni koncert z odličnimi gosti, Prifarskimi muzikanti. Zbrana sredstva bodo namenjena bolniku z multiplo sklerozo, Marjanu Novaku iz Orove vasi, za nakup osebnega dvigala. S podporo mu bomo težak položaj bistveno olajšali;

f) Karitas bo tudi letos ponudil sveče ob Vseh svetih; prodajali jih bodo v nedeljo, 21. in 28. oktobra, pri vseh treh mašah. Izkupiček bo namenjen za pomoč ljudem v stiski;

g) 21. oktobra bomo misijonsko nedeljo obhajali tudi v domači župniji;

h) 4. november Gora Oljka – latinska maša in družabno srečanje;

i)  11. november maša na Vimperku in družabno srečanje.

 

G. Jože je po predstavitvi vseh pomembnejših dogodkov, dal poseben poudarek še pričetku leta vere, ki  se bo zgodil v petek 12. oktobra. Pripravljalni odbor je pripravil idejni osnutek za izvedbo tega pomembnega dogodka. K sodelovanju smo bili povabljeni vsi župnijski sodelavci, že pri nedeljski sv. maši. Ga. Mija pa bo pripravila še nekatere podrobnosti za ta pomemben dogodek.

 

Tudi misijonsko nedeljo bi želeli še posebej zaznamovati. Zato smo se dogovorili, da bo ga. Mija pripravila gradivo, ki ga ima od »naših« otrok, pri sklenjenem botrstvu na daljavo. Za postopek sodelovanja pri sv. maši se bodo še dogovorili; ga. Mija, ga. Andreja L., g. Marko S. in župnik Jože.

 

Na Gori Oljki bomo imeli latinsko mašo, ki jo bo daroval škof Smej. Ministrante, ki so sodelovali pri latinski maši v preteklosti, bomo povabili v oznanilih in z osebnim nagovorom. Koordinator teh ministrantov bo g. Stanko N.

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

a)   Vid P. je sprejel vlogo mentorja za ministrante;

b)  g. Janez V. in Henrik P., ključarja z Gore Oljke sta zaprosila za zamenjavo, ker bosta po vsej verjetnosti imela v tem času operacije. Prostovoljno se je javila ga. Andrej O., da bo k sodelovanju povabila g. Alojza F. in še koga, da bodo nadomestili ključarja na Gori Oljki.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Zaključno molitev je pripravila ga. Andreja L.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

 

Po uradnem delu sestanka nas je s svojim prispevkom, o mladostnih dogodivščinah razveselil g. Marko S. Sejo smo zaključili v veselem razpoloženju.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar