joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  07. 01. 2013

  

 

 

 ZAPISNIK 29. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Andreja O., Anita K., Janca K., Mira K., Janja S., Marko S., Martina L.  Stanko N., Blaž J., Rudi J., Drago S., Ida R., Marija G. (13)

Opravičeno odsotni: Zinka T., Ana R., Robi B., Andreja L., Jože K., Bogomir Ž., Mija B., Ana Marija B., Marjana V. (9)

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Blaž J.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Ida R.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno – pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Blaž J.)

 

Ad 1. Molitev

G. Stanko N. je navzoče pozdravil, z molitvijo je nadaljeval g. Blaž J. Najprej je predstavil pomen molitve. Molitev je za vernika vzpostavljanje stika in osebnega odnosa z Bogom ali drugo obliko duhovnega bitja, ki jo verujoči priznava kot presežno. Za  molivca je molitev miselna, duševna, telesna in duhovna dejavnost. V molitvi človek usmerja svoje misli, besede in dejanja k Bogu, v krščanstvu pa tudi k svetnikom, Mariji ali angelom varuhom, k prednikom. Molitev je lahko prosilna, zahvalna ali slavilna. Med bolj znanimi molitvami so: Očenaš, Zdravamarija,.. Eno najlepših molitev je, po mnenju urednikov francoske zbirke najlepših molitev, napisal Slovenec Edvard Kocbek, ki je objavljena v njegovi knjigi Zbrane pesmi. G. Blaž nam je prebral še nekaj kratkih molitev Dobro jutro - sonce in oblaki, ... Rojstvo odrešenika, ... Gospod, pokaži mi modrost, da bom uspel priti čez podrti most ...

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Ida R. Gradivo je vzela iz knjige Naše poslanstvo in Pridite in poglejte, tema je govorila o osebni veri katoličana. Osebna vera pomeni, da smo Jezusa Kristusa sprejeli za svojega Odrešenika »z vsem srcem, z vso dušo, in z vsem mišljenjem« (prim. Mt 22,37) in da dovolimo, da nas to osrečuje ter spreminja od znotraj. Osebna vera pomeni, da Cerkvi ne pripadamo zaradi tradicije in običajev, temveč zaradi vere v Jezusa Kristusa. To bo tudi bistvo slovenskega pastoralnega načrta, iskanje in poglabljanje osebne vere. Gre za to, da bi tisti, ki se imenuje kristjan, krščanstvo resnično živel.

 

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

G. Jože K. je bil odsoten, zato nam je pripravil zgibanko iz katere so bili razvidni dogodki do naslednje seje ŽPS. Skupaj smo pregledali termine dogodkov in se ustavili ob pomembnejših. V torek in sredo (12. in 13. februarja 2013) bo naša župnija v imenu cele nadškofije častila SRT. Razpored molitev po vaseh bo potrebno pogledati za nazaj, tokrat sta dva delavna dneva. Člani ŽPS pa prosimo gospoda Jožeta K., da bi povabil duhovnike, kot je to pri nas že tradicija; g. Mirka Škofleka, g. Draga Svetka in morda še koga za sklepni del celodnevnega češčenja SRT. Vsi pa smo povabljeni, da si vzamemo čas in obiščemo vsak dan katero od maš ter se pridružimo vaščanom pri molitveni uri svoje vasi. Tudi pevci se bodo dogovorili in s petjem polepšali bogoslužje.

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

a)     G. Blaž je povedal, da so pevci MePZ Oljka s petjem razveselili g. Janeza Bračuna ob njegovem osebnem prazniku;

b)    pohvalili smo izvedbo koledovanja v naši župniji;

c)     G. Stanko je povedel, da smo v letu vere. Pripravil je dopis s katerim bi povabili nekatere vernike k sodelovanju za molitev rožnega venca pred mašo in seznam molivcev tudi prebral. To pobudo smo soglasno podprli in še dodali nekaj imen. Predlagali smo tudi, da bi bilo povabilo novih  molivcev objavljeno v oznanilih naše župnije. S tem bi se lahko sestanka za molivce udeležil vsak, ki bi želel sodelovati, kot vodja molitve rožnega venca;

d)    g. Marko nas je povabil k razmisleku o načinu praznovanja, saj je v tem letu kar nekaj pomembnih obletnic: 40 let mašništva rojakov g. Mirka Š. in Draga S. G. Janez Bračun pa bo letos daroval biserno mašo, šestdeset let mašništva.

e)     bližamo se župnijskemu kvizu, ki bo v soboto 1. aprila.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Duhovno bogato sklepno molitev je pripravil g. Blaž  J. z naslovom Oče moj - molitev govori o zahvaljevanju (hvala za družino, hvala za ljubezen, hvala za prijatelje, hvala za zdravje, hvala za križ, hvala za sonce ...).

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar