joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  11. 02. 2013

  

 

 

 ZAPISNIK 30. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Anita K., Jože K., Janca K., Mira K., Janja S., Marko S., Stanko N., Blaž J., Drago S., Marija G. Bogomir Ž.(11)

Opravičeno odsotni: Zinka T., Ana R., Robi B., Andreja L., Mija B., Ana Marija B., Marjana V., Andreja O., Martina L., Rudi J., Ida R. (11)   

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Anita K.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Andreja O., Marija G.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno – pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Anita K.)

 

Ad 1. Molitev

Molitev je pripravila ga. Anita K. iz knjige Naše poslanstvo, avtorice bl. matere   Terezije. Molitev je govorila o Gospodu, ki nam naj odpre oči, ušesa, srce,… Slava Očetu in Sinu in sv. Duhu, …

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Andreja O., prebrala ga je ga. Marija G. Študijski del je govoril o petih glavnih pastoralnih izzivih za prihodnost. Predstavljeni so bili trije izzivi.

a)     Izziv: K izvirom – vrnitev k izvirom naše vere: k Božji besedi, osebni molitvi in občestveni evharistiji. Cilj je osebno srečanje z Jezusom Kristusom.

b)    Izziv: Poklicanost in poslanstvo – prenovitev vzgoje za temeljno in osebno poklicanost vsakega. Cilj je uravnotežen odnos med laiki in kleriki ter pripuščanje laikov v vodenje bogoslužja (vodenje nedeljskega besednega bogoslužja s podelitvijo obhajila, molitvena ura pred Najsvetejši, obhajanje molitve na domu, molitev križevega pota).

c)     Izziv: Živa občestva - ustvarjanje občestev, v katerih bo posameznik ustvarjalno sodeloval in celostno osebnostno rastel. Delovanje predvsem v manjših občestvih, v katerih vladajo bratski in sestrski odnosi, ki pa bodo med seboj povezana in omrežena.

 

Ti strateški cilji bodo postopno zoreli in zaživeli na konkretnih področjih pastoralne prenove (npr. prenova kateheze otrok in mladine, razvijanje kateheze odraslih, laični voditelji bogoslužja, vzgoja bogoslovcev ...) v luči nove evangelizacije. Spreobrnjenje pa se prične pri vsakem posamezniku, v manjših skupinah, župnijah, redovnih skupnostih in se širi navzven.

 

Ga. Andreja O. je poglobljeno pripravila predstavitev, s katero smo nadaljevali preučevanje Slovenskega pastoralnega načrta Pridite in poglejte. Ga. Marija G. je ta prispevek lepo predstavila.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

Gospod župnik Jože se je vrnil s smučanja in nam  pripravil zgibanko iz katere so bili razvidni dogodki do naslednje seje. Skupaj smo pregledali dogodke in se ob posameznih ustavili. Poglobljeno smo razmišljali, kako bi obogatili križev pot(morda z lastno vsebino, drugačno obliko- stanje, klečanje, udejstvovanje  v stari cerkvi). Po daljši razpravi smo bili enotnega mnenja, da bi 22.3.2013 pripravili križev pot, v katerem bi sodelovali člani ŽPS. Gradivo pripravi gospod Jože, le-to pa posreduje članom ŽPS ga. Janja. Križev pot ostane enak kot doslej, molili ga bomo ob sredah in petkih pred mašo.

 

Ustavili smo se še ob celodnevnem češčenju sv. Rešnjega Telesa, ki bo že jutri in po jutrišnjem. Nagovorjeni smo bili k udeležbi pri sv. mašah in sodelovanju pri molitvi.

 

Pogovarjali smo se tudi o slovesnosti na Gomilskem, ob 70. letnici mučeniške smrti duhovnika Izidorja Završnika. Ob tem smo se spomnili tudi našega rojaka Kača iz Polzele.

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

- g. Blaž je predstavil bogato duhovno literaturo za postni čas;

- župnik Jože je povedal, da bo evropsko prvenstvo duhovnikov v malem nogometu, 26. in 28.2.2013, ob 20. uri v dvorani OŠ Žalec;

- ponovno povabilo k sodelovanju pri molitvi rožnega venca pred mašo,

  g. Stanko pripravi vsebino za oznanila;

 

Ad 6. Sklepna molitev

Duhovno bogato sklepno molitev je pripravila ga. Anita K.

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

 

 

Zapisala: Janja Sevčnikar