joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  11. 03. 2013

  

 

 

 ZAPISNIK 31. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

Prisotni: Jože K., Janca K., Mira K., Janja S., Marko S., Stanko N., Blaž J., Drago S., Marija G., Andreja L., Mija B., Andreja O., Ida R.  

Opravičeno odsotni: Zinka T., Ana R., Robi B., Ana Marija B., Marjana V., Martina L., Rudi J., Anita K., Bogomir Ž.  

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Janca K.)
2.  Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS
(Janja S.)

3.  Študijski del (Stanko N.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5 . Razno - pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Janca K.)

Ad 1. Molitev

Molitev je pripravila ga. Janca K.  Molitev je bila zelo aktualna, govorila je o mnogih stiskah, krivicah, o nepoštenem bogatenju peščice ljudi. Zaključi z besedami prošnje Jezusu, naj nam da moči, da ne bomo brezbrižno molčali ob krivicah, ki  jih doživljajo ljudje, naj spremeni naša srca, da bodo sposobna videti sočloveka.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravil g. Stanko N., peti izziv iz knjige Naše poslanstvo z naslovom Odpuščanje in sprava. Ni Slovenca, ki ne bi čutil pritiska ideološke razdeljenosti in sovraštev. Cerkev ima izkušnjo in moč, da zaustavi ta tok, ki zastruplja mlade generacije. Prva je poklicana k prošnji za odpuščanje in druga, da odpušča. Druge poti kot odpuščanje ni. V polpretekli zgodovini smo vzpostavili kriterij »prvenstva žrtve«, t.j. opazovanje dogodkov z vidika nedolžne žrtve ... Naša pozornost naj se večkrat usmeri na bl. mučenca Alojzija Grozdeta, bl. drinske mučenke in druge krščanske pričevalce za vero 20. stoletja. Zavedamo se, da je njihova žrtev kakor zajetje milosti, ki se bo na naš narod še razlila. Pri tem naj nas vodi prošnja in obljuba iz vsakdanje molitve Očenaš: »odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.«

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

G. župnik je pripravil zgibanko pomembnih dogodkov v naši župniji do naslednje seje. Ustavili smo se ob nekaterih pomembnih dogodkih pred veliko nočjo in jih pokomentirali.

- Ga. Mija je povabila k branju pasijona na cvetno nedeljo - zjutraj ob 7. uri in ob deveti uri berejo odrasli, ob 10.30 uri berejo mladinci;

- branje križevega pota v petek, 22.3.2013, ob 17.30 uri, sodelujejo člani ŽPS – gradivo je bilo poslano po e-pošti in razdeljeno med člane na seji.

 

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

- G. Marko je povabil k sodelovanju na župnijski kviz o papežu Janezu Pavlu II., ki bo 6.4.2013, po večerni maši. Člani ŽPS bomo oblikovali  skupino tekmovalcev – predlagani g. Blaž J., g. Peter Z. in ga. Janja S.;

- ga. Andreja L. organizira skupino mladincev in ga. Janca povabi k sodelovanju  študente za tekmovanje na kvizu;

- g. Jože nam je posredoval vabilo opata Antona Nadrahta za sodelovanje z Odborom za pospeševanje češčenja in posvetitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Po razpravi smo bili enotni, da nadaljujemo s pobožnostjo petih prvih sobot, kot pripravo na izročitev vseh slovenskih kristjanov Marijinemu materinskemu varstvu 15.8.2013.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Sklepno molitev je pripravila ga. Janca. Usmiljeni Oče, s smrtjo svojega Sina na križu si hotel rešiti ljudi, daj nam, da bomo na zemlji spoznali skrivnost te ljubezni in bomo vredni sadov odrešenja v nebesih, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Slava Očetu in Sinu ...

 

Po uradnem delu seje nas je g. župnik Jože še prijetno presenetil z dobrotami in kozarčkom rujnega, saj v tem mesecu praznuje osebni praznik. Predsednik ŽPS g. Stanko, mu je v imenu vseh  članov ŽPS zaželel mnogo zdravja, Božjega blagoslova in vsega dobrega.

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

 

 

Zapisala: Janja Sevčnikar