joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  08. 04. 2013

  

 

 

 ZAPISNIK 32. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih polzelskega župnišča.

Prisotni: Jože K., Mira K., Janja S., Marko S., Stanko N., Blaž J., Marija G., Mija B., Andreja O., Ida R. Martina L., Rudi J., Anita K., Bogomir Ž. 

Odsotni: Zinka T., Ana R., Robi B., Ana Marija B., Marjana V., Janca K., Drago S., Andreja L.

 

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

1.  Molitev (Mira K.)
2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Martina L.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Razno - pobude in vprašanja

6.  Sklepna molitev (Mira K.)

 

 

Ad 1. Molitev

Molitev je pripravila ga. Mira K. Začela se je s prošnjo: »Gospod Bog, nakloni nam milost, da bomo zaupali vate, ko se bo breme življenja zdelo pretežko ...«.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile realizirane. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Martina L., gradivo je vzela iz  knjige Naše poslanstvo, PIP in drugih virov. Študijski del je govoril o četrtem izzivu, o sočutju in pravičnosti.

 

Sočutje za stisko bližnjega pomeni videti in pomagati. Pomoč se začne tam, kjer živimo in delamo. Solidarnost in pravičnost se kaže tudi v odnosu do premoženja. Zdravo gospodarjenje z materialnimi dobrinami je del zdravega občestvenega in pastoralnega življenja. Sočutje ni enako kot pomilovanje. Osnovno pri sočutju je spoštovanje blagostanja drugega človeškega bitja, ki mu želimo iskreno pomagati. Ga. Martina nato nadaljuje z besedami, da je lahko spremeniti svet, vendar moramo začeti pri sebi, v svoji družini ... Vsak od nas ima ta potencial, da spreminja svet. Spremembe prihajajo od spodaj, od ljudi, ki imajo močno voljo, drugačno vizijo in tako se stvari počasi spreminjajo. Denar pri tem ni pomemben.

 

Pravičnost pomeni, da delamo kar je prav. Pravičnost, ki vodi v blaginjo človeštva, je mogoče doseči z medsebojno delitvijo dobrin. Poudari, »da svet potrebuje pravičnost, ne dobrodelnosti.« Te besede je zapisala znana pisateljica, filozofinja in feministka Mary Wollstoecraft (1759 – 1797). Če bi nam uspelo ustvariti pravično družbo, s pravično razdelitvijo dobrin, potem ne bi potrebovali dobrodelnosti. Posebej se je vseh članov ŽPS dotaknila molitev Čakam te zunaj.

V njej opisuje, da niso tako pomembne drže, ki jih kažemo navzven v cerkvi. Pomembno je, kako vero živimo v vsakdanjem življenju, zunaj cerkve. Moramo si odgovoriti na vprašanje, ali naredi molitev človeka drugačnega, boljšega. V molitvi navaja: Če bodo pa tvoje oči odprte za stisko bližnjega, če bodo tvoja usta govorila besede miru, veselja, zaupanja in tolažbe, če bo tvoja roka dvigala, če bo tvoje srce razumevajoče, odpuščajoče, bom vedel, da si se v cerkvi resnično pogovarjal z Bogom!

 

Zanimivo in duhovno bogato razmišljanje ga. Martine smo zaključili s pogovorom.

 

Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

G. župnik je pripravil zgibanko pomembnih dogodkov v naši župniji do naslednje seje. Ustavili smo se ob:

- srečanje krščencev od maja 2012 do 2013, sv. maša, ki bo obarvana s tematiko o novokrščencih (12.5.2013);

- praznovanje abrahamovcev, podobno kot lani (5.5.2013);

- počastitev relikvij sv. Teodorja z Gore Oljke, molitev po večerni maši vodi g. Jože K.,v stari cerkvi, vsi farani lepo vabljeni (3.5.2013);

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

G. župnik nam je predstavil novega ključarja na Gori Oljki, g. Feliksa S. Vsi smo novico z veseljem sprejeli.

 

Ad 6. Sklepna molitev

Ga. Mira K. je zaključila s spodbudno molitvijo: »Upanje je posebna sreča in morda največja sreča, ki nam jo lahko ponuja ta svet.«

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar