joze.kovacec@rkc.si

       telefon;  fax:  03 / 70-50-003; gsm:  041 / 742-965

 

 

 

Datum:  10. 06. 2013

  

 

 

 ZAPISNIK 34. redne seje ŽPS Polzela 2010-2015

 

 

 

Seja se je pričela ob 20.00 uri v prostorih župnišča na Polzeli. Prisotni: Jože K., Janja S., Marko S., Stanko N., Blaž J., Marija G., Mija B., Rudi J., Drago S.,  Mira K., Andreja O., Ida R. Anita K., Bogomir Ž. Odsotni: Zinka T., Ana R., Robi B.,  Ana Marija B., Marjana V.,. Martina L., Andreja L. Janca K.   

Sejo je vodil g. Stanko N.  

 

Dnevni red:

 

1.  Molitev (Marija G.)

2.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS (Janja S.)

3.  Študijski del (Janja S.)

4.  Rubrika »od seje do seje« (Jože K.)

5.  Župnijski dnevi 2013(Marko S.)

6.  Razno - pobude in vprašanja

7.  Sklepna molitev (Marija G.)

 

Ad 1. Molitev

Molitev je pripravila ga. Marija G. Moli in veruj! To je ključ do prave sreče. Sreče, ki te notranje napolni, te naredi veselega in ti odpira svetlo prihodnost. Življenje brez molitve in vere je prazno, brezupno, dostikrat tudi tragično. Bog ti poznaš vsak kotiček naše župnije. Blagoslovi našo sejo. Vodi naše misli, besede in odločitve po Svetem Duhu, ki je edina prava pot uresničevanja Božjega načrta. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik prejšnje seje je prebrala ga. Janja S. Zastavljene naloge so bile  realizirane. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del

Študijski del je pripravila ga. Janja S. Prebrala nam je izpolnjene vprašalne pole, ki smo jih prejeli od celjske škofije, kot pomoč pri proučevanju pastoralnega načrta. V pomoč ji je bilo gradivo: Pridite in poglejte, Gradivo za pastoralne svete in zapisniki sej ŽPS Polzela.

 

Prebrala je vprašanja in odgovore, razmišljanja in nekatere dileme. Skupaj smo še izoblikovali nekaj dodatnih odgovorov, ki so nastali z razmišljanji posameznih članov ŽPS. Veseli smo, da v naši župniji deluje kar nekaj skupin, ki so kot prve majhne skupine živih občestev. Imamo lepo in duhovno bogato sv. mašo, pevske zbore, lepo sodelovanje vernikov - branje Božje besede, ministrante, mladince ... So pa tudi področja, ki nam povzročajo zaskrbljenost:

 

- velik je razkorak med zunanjo pripadnostjo Cerkvi in notranjo (osebno) pripadnostjo Kristusu;

- v nekaterih primerih se čuti premalo odgovornosti vernikov za dane obljube;

- v nekaterih primerih je zaznati preračunljivost;

- gibanje New age - iskanje »instant« sreče - privlačnost novodobne religioznosti, kar ne smemo podcenjevati.

 

Cerkev naj bi bila kraj Božjega usmiljenja in upanja, kjer bo vsak lahko sprejet, ljubljen in opogumljen, da bi živel po evangeliju.

 

Zaključili smo z besedami, da nam bodo ta razmišlja, kot dobro izhodišče za naslednje leto, ko bomo izdelovali pastoralni načrt.

 

 Ad 4. Rubrika »od seje do seje«

G. župnik je pripravil zgibanko pomembnih dogodkov v naši župniji do naslednje seje. Ustavili smo se ob nekaterih pomembnih dogodkih.

 

Ad 5. Župnijski dnevi 2013

G. Marko nam je na kratko predstavil potek dogajanj župnijskih dni. Konec meseca bo sklical sestanek pripravljalnega odbora za pripravo tega pomembnega dogodka v naši župniji. Praznovanje farne zavetnice sv. Marjete, bo združeno s praznovanjem 40-letnice duhovništva rojaka gospoda Mirka Škofleka in Draga Svetka, ter biserno mašo gospoda Janeza Bračuna. S svojim obiskom pa nas bo razveselil tudi celjski škof, gospod Stanislav Lipovšek.

 

Ad 6. Razno - pobude in vprašanja

Pobud ni bilo.

 

Ad 7. Sklepna molitev

Ga. Marija G. je zaključila s spodbudno molitvijo.

 

Bog ti poznaš naše preteklost, sedanjost in prihodnost, veš kje je naša šibkost, zapolni naše želje po raznoraznih odvisnostih. Prosimo te, pomagaj nam, da bomo skrbeli za čisto preteklost, da bomo sedanjost živeli z gorečo ljubeznijo in hvaležnostjo, da bomo v prihodnost vstopili po navdihu Svetega Duha.

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar