ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

 

Datum: 03.05.2006

 

 

 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 4. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 20.00 uri  v župnišču na Polzeli.   Prisotni člani:  Stanko N., Marija G., Blaž J., Vera J.,  Janca K.,  Andreja L., Alenka O.,  Janja S., Marko S.,  Drago S. , Zinka T., Maks V., Marjana V., Rudi J.. Tanja D., Primož  Z., Mija B., Jernej V., Ida R. Opravičeno odsotni člani:  Jože K., Janez B., Jože Č.,  Rok  B., Janez C.,

 

 

Dnevni red:

 

1.       Srečanje članov ŽPS s škofom dr. Antonom Stresom.

2.       Razno

 

G. Stanko N. je najprej pozdravil g. škofa in pričel sestanek z molitvijo ter nadaljeval s poročilom o delu Župnijskega pastoralnega sveta v minulih letih. Nabralo se je veliko stvari, ki so se v tem času realizirale pod vodstvom župnika Jožeta in s pomočjo župnijskih sodelavcev, prijaznih vernikov  in ne nazadnje tudi z Božjo pomočjo. Zelo pomembni so bili v lanskem letu na novo uvedeni župnijski dnevi. V tem obdobju so bila organizirana tudi razna praznovanja, kot so obletnice porok, posebna maša za ovdovele, praznovanje abrahamovcev, obletnica birme, zaključek veroučnega leta in mnoga druga  srečanja.

 

Polzelski verniki tudi radi romajo, tako je bilo v preteklem letu romanje po cerkvah sv. Marjete. Vsako leto se župljani udeležijo tudi škofijskega romanja, poleg tega pa je  bilo letos organizirano tudi romanje na Malto, ki je bilo še posebej lepo obiskano.

 

Predsednik ŽPS g. Stanko je zelo podrobno orisal dejavnosti in delo v župniji in po predstavitvi pisno poročilo izročil g. škofu. Tu sem navedla le nekaj utrinkov iz obsežnega poročila.

 

Sledilo je poročilo gospodarskega sveta,  ki ga  vodi g. Stanko N. Predstavil je načrte. Odkupljeno je zemljišče pri cerkvi, ker se predvideva preureditev okolice cerkve sv. Marjeta, poskrbljeno bo za parkirišče za invalide (lažji dostop do cerkve).

 

Na Gori Oljki je bil obnovljen glavni oltar, kupola zvonika, popravilo fasade, kupljene so bile tudi elektronske orgle.  

 

Tudi na Vimperku  bo potrebno odkupiti funkcionalno zemljišče okoli cerkve, odkritje fresk, s tem zagotoviti  možnost za kandidiranje na razpisih za namenska sredstva. G. Stanko N. je tudi to podrobno poročilo o delu gospodarskega sveta izročil g. škofu.

 

Nato je povzel besedo g. škof in povprašal, če ima še kdo kaj za dodati. Sledila so poročila predstavnikov posameznih skupin. Če jih na kratko naštejem:

 

- poročilo o delu Karitas, ki ga je podrobno pripravil g. Blaž. Iz poročila je bilo razvidno, da je Karitas na Polzeli zelo dejavna, obenem pa jo čaka še veliko dela

 

- poročilo predstavnice animatork, ga. Marije G., ki je pripravila podroben pregled  dela animatork za pripravo birmancev na sv. birmo

 

- poročilo o delu molitvene skupine je predstavila ga. Zinka T.

 

- poročilo o delu pritrkovalcev je posredovala ga. Mija B. v imenu Roka B.

 

- poročilo o delu katehistinj je pripravila ga. Andreja L.

 

- poročilo o delu organistov, pevcev, glasbenih skupin je predstavil g. Marko S. Predstavil je tudi število organistov, česar se je g. škof še posebej razveselil. Na Polzeli je kar deset organistov, kar je zelo razveseljivo.

 

- G. Marko S. je  tudi dodal poročilo o delu bralcev beril pri nedeljskih sv. mašah, razporedi so že naprej pripravljeni, za zamenjavo pa poskrbijo  bralci sami.

 

- poročilo o delu ministrantov je podal g. Primož Z., tudi ministrantov je na Polzeli  kar veliko, pojasnil je tudi posebnosti pri sprejemu v to službo in poudaril, da je to odgovorna služba.

 

G. škof Anton S. je bil s poročili zadovoljen in nadaljeval, da si on predstavlja takšno nekonvencionalno cerkveno skupnost, kjer naj bi bil župnik vodja vodij posameznih skupin.

 

V primeru izplačil denacionalizacijskih zahtevkov in odškodnin g. škof predlaga plemenitenje viška finančnih sredstev in naložbe v vrednostne papirje (obveznice, …), obresti pa bi lahko sproti porabili.

 

Predlagal je tudi investiranje v ljudi; izobraževanje katehistinj, orgelska šola, šola za animatorje, čeprav tovrstne investicije ljudje težko razumejo.

 

Pomembno vlogo ima tudi Karitas, ki naj bi, ne samo pomagala, ampak tudi odkrivala stiske ljudi. So ljudje, ki se niti ne upajo prositi za pomoč. Karitas ima tudi vzgojno nalogo. V okviru nove škofije bo zagotovo organizirana tudi Karitas.

 

Glede premestitev župnika Jožeta, je g. škof dal pozitiven odgovor, da ni v nevarnosti, da bi bil premeščen. To pa je tudi članom ŽPS pregnalo strah, da župnik odide iz naše župnije.

 

G. škof Anton S. nam je tudi predstavil strukturo zaposlenih, ki bo delovala na novi škofiji.  Spoznali smo, da je duhovno bogat človek, zelo preprost, skromen, saj ne bo imel niti lastnega šoferja, trenutno se še niti ne ve, kje bo imel stanovanje. Iščejo se še prostori za pisarne novoustanovljene škofije. Nova škofija bo spadala med srednje velike škofije.

 

Vsi smo lepo vabljeni 21. maja v Celje, kjer bo uradno ustoličenje nove škofije. Ob slovesu se je lepo zahvalil za poročila in dodal: »Še Bogu hvala zato, da so bila takšna poročila«.

 

Uradni del je bil zaključen z molitvijo ob 21.15, nato pa smo s cenjenim gostom prijazno poklepetali še ob bogato obloženi mizi. Ugotovili smo, da ima naša nova škofija sodobnega škofa, za kar smo lahko Bogu hvaležni. Spominjali se ga bomo z veseljem tudi v naših molitvah.

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.05 uri.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar