ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  12.02.2007

 

 

ZAPISNIK ŽPS Polzela - 2. seja v letu 2007 - 20

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni:  Jože Kovačec, Stanko Novak, Blaž Jelen, Vera Jeršič, Janca Korber, Ida Rančigaj, Drago Stropnik, Rudi Jazbec, Zinka Terglav, Primož Zagoričnik,  Jernej Vošnjak, Maks Vasle, Marko Slokar, Jože Čas, Alenka Okorn, Marjana Vasle in Anton Založnik.

Odsotni: Janez Bračun, Andreja Lesjak, Janez Cukjati, Rok Bastl, Janja Sevčnikar, Mija Bastl, Marija Glasenčnik, Tanja Drofenik.

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak.

 

Dnevni red:

 

1.   Molitev

2.   Meditacija - odlomek iz sv. pisma

3.   Pregled zapisnika  prejšnje seje ŽPS

4.   Predstavitev diakonske službe  

5.   Bliža se 250-letnica cerkve na Gori Oljki

6.   Razno – pobude in vprašanja

 

 

Ad 1  Sejo smo pričeli z molitvijo iz priloge »Dnevna molitvena ura«

 

Ad 2  Z drugo točko je pričel g. Blaž. Podal je poročilo iz udeležbe izobraževalnega srečanja Karitas, ki ga je pripravila mariborska nadškofija za prostovoljce na temo »KARITAS IN SVETO PISMO«  v Celju pri Svetem Duhu, 10. februarja 2007. Teme in predavatelji:

-         celjski škof dr. Anton Stres je predstavil svoje videnje vloge dobrodelnosti in Sv. pisma v današnji katoliški Cerkvi;

-         biblicist dr. Maksimilijan Matjaž – iz njegovega zanimivega predavanja si je vredno zapomniti:

Branje Svetega pisma zahteva pet korakov:

1.     želeti si  (to je potem svoboda, ne pa prisiljena odločitev)

2.     zapomniti si  (primerjaj z reklamo s TV, ki te prepričuje, da nekaj nujno potrebuješ)

3.     moliti/meditirati  (prenesti v prakso, kar bereš in poslušaš)

4.     verovati – izročati se

5.     pripovedovati in delovati (ne moreš ljubiti z razumom in mišljenjem, ampak z 'vso dušo');

-         EU pomoč – poročilo in napotki;

-         dodatne dejavnosti Karitas predstavi Polona Šporin;

-         vzpostavitev nove, samostojne Škofijske karitas Celje – vodja g. Rok Metličar.

 

Ad 3  G. Stanko Novak je prebral zapisnik prejšnje seje in nas hkrati seznanil:

-         da se je Odbor za Oratorij 2007 sestal; oratorij bo od 24.6.2007 do 30.6.2007.

-         G. Župnik omeni, da bo škof Stres na Križevo nedeljo na Gori Oljki.        

 

Ad 4  Predstavitev diakonske službe:

         G. Anton Založnik se predstavi in zahvali za sprejem. V nekaj stavkih nam opiše svojo življenjsko pot - poklicno, družinsko, predvsem pa delo diakona.

 

Ad 5 G. Marko predstavi program prvih petkov na Gori Oljki – osnutek je pripravil odbor dne 16.1.2007.

 

Ad 6  G. Stanko da pobudo o srečanju družin z več otroki; srečanje bi bilo 1 x letno; srečanje bi bilo lahko na dekanijski ravni – v razmislek za naslednje leto.

G. Drago izpostavi problem neorglanja pri nekaterih mašah – ni organistov. Narejen bo razpored igranja na sestanku organistov – pojasni g. Marko.

G. župnik pojasni, da bo ob dnevih, ko ni mašnega namena, samo besedno bogoslužje.

G. diakon pripravi  molitev za naslednjo sejo ŽPS.

 

Sejo smo zaključili z molitvijo in prigrizkom (rojstni dan ga. Marjana) ob 21.30 uri .

 

Zapisala: Janca Korber