ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  02.04.2007

 

 

ZAPISNIK ŽPS Polzela - 4. seja v letu 2007 - 22

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni:  Jože K., Stanko N., Blaž J., Vera J., Janca K., Ida R., Drago S., Zinka T., Primož Z., Maks V., Marko S., Jože Č., Anton Z., Andreja L., Janez C., Janja S., Mija B., Marija G., Tanja D., Alenka O., Jernej V.

Odsotni: Janez B., Marjana V., Rok B., Rudi J.,

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak.

 

Dnevni red:

1. Molitev in meditacija - Sv. pismo

2. Pregled zapisnika zadnje seje

3. Gora Oljka: branje Svetega pisma (6.4.2007)

4. Priprava na velikonočne praznike 2007 

5. Srečanje ovdovelih župljank in župljanov  (29.4.2007)

6. Obletnica birme – srečanje birmancev 2006  (6.5.2007)

7. Praznovanje  abrahamovcev  (13.5.2007)

8. Razno – pobude in vprašanja

 

 

Ad. 1.  Z uvodom v molitev je pričel g. Stanko N., z molitvijo pa je nadaljeval g. Anton Z.

 

Ad. 2.  Pregled zapisnika zadnje seje  je prebral g. Stanko N.. Pripomb na zapisnik ni bilo. Po krajšem pogovoru med člani ŽPS smo se ustavil tudi pri obnovi breške kapele. Ta kapela je potrebna obnove, vendar pa nima lastnika. Zato smo se dogovorili, da bi se denar zbiral v župnišču, kar bi pri oznanilih povedal tudi g. Stanko N. Kapela bo obnovljena do šmarjetne nedelje, ko bo  blagoslov obnovitvenih del.

 

Ad. 3.  Gora Oljka: branje Svetega pisma (6.4.2007). Ugotovljeno je bilo, da so teksti za branje že pripravljeni. Na Goro Oljko bo potrebno peljati še ambon in ga opremiti s posebnim simbolom. Za simbol bo poskrbel g. Blaž J., za ozvočenje pa g. Stanko N..

 

Ad. 4.  Priprava na velikonočne praznike 2007. Po že lepo utečenem bogoslužnem rede, kot vsako leto, bodo tudi letos potekali obredi velikonočnega tridnevja. Doreči je bilo potrebo le še nekaj podrobnosti:

-         za organizacijo ministrantov poskrbi g. Primož  Z.

-         veliki petek - Pasijon po Janezu – berejo odrasli; za organizacijo branja poskrbi ga. Mija B.

-         velika sobota - blagoslov velikonočnih jedi; za organizacijo ljudskega petja se bodo še dogovorili pri pevskih vajah (g. Marko in g. Stanko).

-         velika sobota zjutraj - za ogenj poskrbi g. Stanko N.

-         za procesijo je tudi že skoraj vse urejeno. Dogovorili smo se za nošenje kipa Vstalega - v procesiji ga bo nosil g. Blaž J..

 

Ad. 5.  Srečanje ovdovelih župljank in župljanov (29.4.2007).  Tudi letos bodo na poseben način nagovorjene ovdoveli župljani in župljanke. Koncept naj bi ostal isti kot lani, dogovorili smo se le še za nekaj podrobnosti.

-         uvod v sv. mašo bo pripravila ga. Zinka T.

-         za pogostitev poskrbi  gdč. Janca K. skupaj  s sodelavci (Alenka, Ida, Tanja, Mija, Maks, Jože Č.)

-         za spomin na to sv. mašo  dobijo podobice, za katere bo poskrbel g. župnik.

 

Ad. 6.  Obletnica birme – srečanje birmancev 2006 (6.5.2007). Z veseljem se bomo spominjali birme iz leta 2006. Pri pripravi na ta dogodek smo lansko leto prvič v naši župniji imeli animatorke, ki so poleg g. župnika pripravljale otroke na sv. zakrament. S to mašo se bomo/bodo osvežili spomin na prijetne dogodke. Obletnico bomo praznovali kot je navada v naši župnji. Med člani ŽPS smo se dogovorili le še za nekaj podrobnosti:

-         g. Jože K. bo lepo povabil birmance na prvo obletnico zakramenta sv. birme

-         branje beril bo po razporedu

-         slovesen sprejem pred cerkvijo – članice ŽPS (ga. Mija, ga. Marija, ga. Andreja, ga. Alenka)

-         podobice pripravita ga. Mija in ga. Andreja

-         za duhovno obogatitev – za lepe misli pri bogoslužju - bo poskrbela ga. Andreja

-         za pogostitev bo poskrbela gdč. Janca s sodelavci.

 

Ad. 7.  Praznovanje abrahamovcev (13.5.2007) bo potekalo podobno, kot je že navada. Kljub nakaterim manjšim pripombam, bomo tudi letos abrahamovce povabili k tej slovesnosti. Pri maši bodo sodelovali tudi povabljenci, za pogostitev poskrbi gdč. Janca s sodelavci.  G. župnik pa bo poklonil vsakemu slavljencu  po en cvet.

 

Ad. 8.  Razno – pobude in vprašanja.

 

-         V naši župniji se znamo veseliti, zato imamo kar nekaj praznovanj in obletnic med letom. Imamo pa tudi dobre ljudi, ki so pripravljeni kakšno stvar pokloniti župniji za lažjo izvedbo raznih praznovanj. V ta namen je g. Jože Č. podaril  zamrzovalno omaro.

-         V pripravi na gorooljski križev pot so otroci narisali risbe, ki prikazujejo Jezusovo smrt in vstajenje. Te risbice bodo razstavljene na Gori Oljki. Za razstavo potrebuje panoje, zato je bilo dogovorjeno, da se nabavijo panoji (5), za katere bosta poskrbela g. Jože Č. in Stanko N.

-         Molitvena ura za duhovne poklice na dekanijski ravni bo letos na Gori Oljki. O podrobnostih, bo organiziran  poseben sestanek.

 

Uradni del seje je bil zaključen z molitvijo ob 21.00 uri. Ida in Primož, ki praznujeta v aprilu, pa sta nas  razveselila z dobrotami, vsi člani ŽPS pa smo jim voščili še na mnoga zdrava leta in naj ju čuva dobri Bog.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar