ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

 

Datum: 04.06.2007

 

 

 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA 6. (24.) seje ŽPS Polzela

 

 

Seja se  je pričela ob 20.00 uri v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Jože K., Stanko N., Blaž J., Vera J., Janca K., Ida R., Drago S., Zinka T., Primož Z.,  Marko S.,  Anton Z., Janja S., Mija B., Alenka O., Jernej V., Rudi J., Janez C., Marjana V., Andreja L.  Opravičeno odsotni člani:  Janez B.,  Rok B., Tanja D., Maks V., Marija G., Jože Č.

 

Sejo je vodila gdč. Janca K.

 

Dnevni red:

 

1. Molitev

2. Pregled zapisnika zadnje seje

3. Misijon - poročilo 

4. Založe - evharistični križ: procesija, maša (7.6.2007)

5. Župnijski dnevi - poročilo

6. 250-latnica Gore Oljke - poročilo

7. Romanje župnijskih sodelavcev (25.8.2007)

8. Pobude in vprašanja

 

 

Ad. 1.  Uvod v molitev je pričel  g. Blaž s pesmijo svoje mame, nato pa smo skupaj pričeli z molitvijo za uspeh misijona.

 

Ad. 2.  Gdč. Janca K. je prebrala zapisnik zadnje seje ŽPS. Glede na kratko obdobje od prejšnje seje ŽPS se niso  uspeli sestati pripravljalni odbori za misijon,  za obletnico Goro Oljke in za Župnjiske dneve. Ostalo je bilo  realizirano.

 

Ad. 3.  Poročilo za pripravo misijona je podala ga. Mija, p. Peter ne more sprejeti povabila za vodenje slovesnosti na lepo nedeljo na Polzeli. Po krajši razpravi smo se dogovorili, da bo g. Anton Z. navezal stike z p. Petrom, da skupaj rešita ta problem in poskrbela za drugega duhovnika. Govora je bilo tudi o pripravah na misijon, zaželeno bi bilo vsem članom obiskati duhovne vaje. Predlog je bil, da se udeležijo duhovnih vaj tisti člani, ki to želijo v Celju pri sv. Jožefu, termin pa bo sporočil g. župnik Jože.  Za jesensko sejo ŽPS (oktober 2007) pripravi poročilo pripravljalni odbor za misijon.

 

Ad. 4.  V zvezi z daritvijo sv. maše v Založah je g. Stanko N. predlagal, da ne bi bilo potrebno ozvočenje, obljubil pa je tudi organizacijo pri nošenju neba oz. da si tisti, ki ne morejo več  nositi poiščejo nadomestilo. Izražena je bila želja, da bi bilo več ljudi v procesi in ne le ob koncu pri samem evharističnem križu.

 

Ad. 5.  Poročilo o pripravah na župnijske dni na Polzeli je podal g. Marko. Povedel je, da bo potek dogajanj podoben kot v prejšnjih letih. V petek naj bi bili dve maši, pri večerni maši sodelovanje vokalne skupine Margareta, nato razstava del iz oratorija in pregled dogajanj od lanskega župnijskega dne do letošnjega. Sobota naj bi bila bolj športno obarvana, v nedeljo bo jutranja maša, potem ob 10 delavnice za otroke, ki jih bo vodila ga. Nuša in ob 17h  slovesna sv. maša s procesijo. Za ozvočenje bo poskrbel g. Rudi J. Oznanitev bo v cerkvi pri sv. maši dve nedelji prej. Za pripravo kapel, ostane isti dogovor kot  lani.

 

  Povzetek: - pripravljali odbor se sestane 2.7.2007 ob 20h – podrobnosti

-  za ozvočenje na slovesnosti v  nedeljo poskrbi g. Rudi J.

-  priprava kapel:   Polzela - Zinka T. in Jože Č.

                                     Podvin in Orova vas - Janca  K. in Marija G.

                                     Ločica - Mija B.  in Rudi J.

                                     Breg - Ida R.  in Janja S.

 

Ad. 6. Se prestavi na naslednjo sejo.

 

Ad. 7.  Za romanje župnijsih sodelavcev, ki bo 25.8.2007, se bo v ponedeljek, 2.7.2007 ob 20h sestal pripravljalni odbor v sestavi Jože K., Marko S., Stanko N., Blaž J., Primož Z.

 

Ad. 8.

-         G. Jože K. je povedal, da bodo Goro Oljko v soboto 9.6.2007 obiskali romarji iz Podkraja pri Ajdovščini, kjer smo Polzelani bili na romanju pred leti. Za pogostitev bo poskrbela Janca in …

-         od ponedeljka 11.6. do 18.6. 2007 bo domači župnik odsoten, za nadomeščanje si bo poiskal nadomestilo sam.

-         16.6.2007 je izlet ministrantov. Spremljal jih bo g. Primož Z. (Finančni prispevki posameznih ministrantov naj bodo sorazmerni z rednostjo ministriranja).

-         23. junija bo na Polzeli srečanje ministrantov žalske dekanije. Med srečanjem bo tudi malica, ki se financira iz župnijske blagajne. 

-         G. Marjanu S. se po večerni maši, 5.1.2008 da na razpolago cerkev za prepevanje pevskega zbora. Prostovoljni prispevki od udeležencev so njegovi.

 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 22.15.  Po seji pa smo še vsi prisotni člani ŽPS zaželeli vse lepo in dobro ga. Andreji L. za njen osebni praznik in ji, kot nam je v navadi, podarili vrtnico.  Ga. Andreja pa nas je presenetila z kulinaričnimi dobrotami.

 

Zapisala

Janja Sevčnikar