ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

 

Datum: 07.01.2008

 

 

 

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA  1. (29.) seje ŽPS Polzela

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Alenka O., Andreja L., Anton Z., Blaž J., Ida R., Janca K., Janja S., Jože K., Maks V., Marjana V., Marko S., Mija B., Primož Z., Stanko N., Tanja D., Zinka T., Rudi J., Jernej V.

Opravičeno odsotni člani:  Drago S., Janez B., Janez C., Jože Č., Marija G., Rok B., Vera J.,

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

 

1. Molitev
2. Študijski del - družina
3. Pregled zapisnika zadnje seje
4.
Sveti misijon

5. Statistika za leto 2007 in finančno poročilo

6. Razno - pobude in vprašanja

 

Ad. 1.  G. Stanko N. je pričel z MOLITVIJO ZA USPEH MISIJONA, ki smo jo skupaj prebrali iz priloge.

 

Ad. 2.  Pod drugo točko dnevnega reda  je bil študijski del, ki  smo ga izkoristili za seznanitev o delu mariborske nadškofije. Župnik nam je pripravil projekcijo mariborske nadškofije v sliki. Nadškofija se zelo trudi za dobro delo na vseh področjih njenega delovanja;  * Pastoralna dejavnost. * Vzgoja in izobraževanje. * Dobrodelnost in sociala. * Gospodarstvo.  Spoznali smo lahko trud mnogih v mariborski nadškofiji, ki želijo prispevati k izboljšanju našega vsakdanjika, ki ni vedno lahek.

 

Ad. 3.  G. Stanko N. je prebral zapisnik zadnje seje. Sproti smo pregledali realizacijo sklepov. G. Stanko je razložil pojme glede aktivnosti Slovenske malteške bolniške pomoči (SMBP), ki veliko dela tudi s starejšimi in bolnimi. Tu se bodo lahko včlanili prostovoljci za pomoč, ki bodo morali imeti: tečaj prve pomoči, mnenje gospoda župnika, krstni list, soglasje staršev, če niso polnoletni. Malteška pomoč, se bo organizirala v letu 2008, je dodal g. Stanko N.

 

G. Jože je tudi povedal, da je ga. Marija G. organizirala sestanek animatork za birmanske skupine. Pohvalil je zavzetost in pripravljenost animatork za organizacijo in izvedbo srečanj na tematiko družine. Plakate, ki bodo nastali ob tej priliki,  bodo birmanci predstavili pri mašah v nedeljo 9. 3. in 6. 4. 2008.

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad. 4.  G. Marko je povedal, da so se sestali s p. Petrom, ki jim je svetoval nekaj sprememb, v njihovem predlogu za pripravo misijona. P. Peter je predlagal nekaj sodobnejših metod pri izvedbi misijona. Spreminjajo se časi, potrebno je spremeniti tudi pristope, poti do tistih, ki bi jih želeli povabiti. Zato predlaga poleg sv. maš v cerkvi, predavanj po skupinah (zakonci, samski, otroci, mladina ...) , tudi delo patrov po družinah. Zanimivo bi bilo, da bi po dva patra odšla na teren (obiskala po dve družini). Predlog je takšen, da bi družina, ki bi povabila misijonarja, povabila še svoje prijatelje, znance, sosede. Nato bi se skupaj kot ena družina z misijonarjem pogovorili o različnih temah, ki zanimajo navzoče. Na ta način bi se približali tudi tistim, ki morda v cerkev ne bi prišli. Razmišljali smo tudi o različnih stanovskih skupinah (gasilci, zdravstveni delavci, pedagoški delavci.). Točen razpored, si je na računalnik zapisoval g. Jože. Natančen razpored dogajanj v času misijona bo objavljen naknadno.  

SKLEP:  G. Anton je sprejel nalogo, da bo sprejemal prijave družin, ki bi gostile misijonarja in zraven povabile še nekaj znancev, prijateljev, sosedov ...  Njegov telefon je 041-790-145 ali e-pošta: ztone@email.si.

Ad. 5.  S projekcijo smo si ogledali nekaj statističnih podatkov za leto 2007 (o rojstvih, o obiskih sv. maš, o darovanih sv. mašah ipd.).

Ad. 6. Pod to točko smo govorili o bližajočem se kvizu, ki bo na Polzeli 29. 3. 2008.

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.25.

 

Nato smo se še poveselili ob dobrotah godovnice ga. Tanje, ki bo praznovala v tem mescu. Zaželeli smo ji obilo zdravja in vsega dobrega, in se ji zahvalili za njen prispevek pri delu ŽPS. Nismo  pozabili niti na ga. Vero, ki praznuje v tem mesecu. Tako kot ga. Tanji smo tudi njej poslali vrtnico in ji v duhu zaželeli še obilo zdravja in božjega blagoslova.

 

Zapisala

Janja Sevčnikar