ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A                                      

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Datum:  04.02.2008          08.02.2008-17.02.2008 ++ SVETI+MISIJON NA POLZELI  

                               

 

 

ZAPISNIK 30. redne seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni: Jože Kovačec, Anton Založnik, Stanko Novak,  Blaž Jelen, Ida Rančigaj, Drago Stropnik, Rudi Jazbec, Zinka Terglav, Primož Zagoričnik, Jernej Vošnjak, Maks Vasle, Marko Slokar, Alenka Okorn, Marjana Vasle, Andreja Lesjak, Janez Cukjati, Rok Bastl, Mija Bastl, Marija Glasenčnik in Janca Korber.

Odsotni: Janez Bračun, Janja Sevčnikar, Tanja Drofenik, Čas Jože.

 

 Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

 

1.   Molitev

2.   Študijski del - družina

3.   Pregled zapisnika  prejšnje seje ŽPS

4.   Sv. misijon  

5.   Razno – pobude in vprašanja

 

 

Ad 1  Sejo smo pričeli z molitvijo očenaša v spomin na pokojno članico ŽPS Vero Jeršič.

 

Ad 2  G. Jože Kovačec nam je prebral prvi del pastirskega pisma naših škofov z naslovom » Družina nosilka življenja in vrednot«. Pismo je razdeljeno na štiri poglavja. V prvem delu škofje spregovorijo o zakonu kot naravni skupnosti in zakramentalni zvezi, v drugem pa o družini in njenih stiskah in upanju.

 

Ad 3  G. Stanko Novak je prebral zapisnik prejšnje seje in nanj ni bilo pripomb.

 

Ad 4  Še zadnje priprave na sv. misijon:

-  obvestilo po radiu se že predvaja, predstavljen je bil program, predvajalo se bo vsak dan v času misijona, po radiu se bo predvajalo tudi zvonjenje cerkvenih zvonov vsak večer ob 19. uri – dogovor z Matjažem Jeršič bo imel g. Stanko Novak.

-  o prijavljenih družinah, ki bodo gostile misijonarja je spregovoril g. Tone. Število planiranih obiskov po družinah je 18. Manjka še cca 5 družin.

-  sprejmejo se zadolžitve za posamezna opravila in pa sklep:

a)  za prenočevanje misijonarjev v župnišču poskrbi ga. Jana Založnik

b)  za pripravo zajtrkov poskrbi Ida Rančigaj

c)  za pripravo večerij poskrbi Janca Korber

d)  branje beril – dogovor sproti

e)  orglanje pri mašah – Marko Slokar

f)   za nabavo spominskih sveč poskrbita Drago in Blaž  - 1000 kom

g)  za nabavo križev in ostalih nabožnih predmetov poskrbi ga. Ida v sodelovanju z g. Jožetom

i)  g. Jože še predstavi planirane stroške misijona.

 

SKLEP:  Zaključek misijona bo 17.2.2008 s sv. mašo ob 10.30 uri. Po maši pa g. Jože povabi  vse misijonarje in dekanijske duhovnike na kosilo v Gostilno Cizej na Polzeli.

        

Ad 5  Razno – pobude in vprašanja

·         ga. Ida nas v imenu Karitas seznani o dobrodelnem koncertu, ki bo v Žalcu 3.3.2008, z željo da se ga udeleži čim več ljudi in da tudi člani ŽPS naredimo zanj reklamo.

·         Pokojna ga. Vera je skrbela za prte v cerkvi, odslej bo to skrb prevzela njena hči ga. Martina Lipičnik.

·         G. Jože pove, da bo kviz  29.3.2008, vendar še ni gradiva (Kolping). Marko tudi predlaga ga. Mariji, da bi imele animatorke na kvizu eno skupino.

·         G. Jože nas seznani s pomembnimi datumi:

-          13. 4. 2008 ob 10. uri – liturgija vzhodnega obreda

-          3. 5. 2008 bo v Križevcih na Hrvaškem imel g. Gorazd mašniško posvečenje

-          20. 7. 2008 – nova maša g. Gorazda na Polzeli

 

 

Sejo smo zaključili z molitvijo in prigrizkom (god ga. Marjana in g. Blaž) ob 21.15 uri .

 

Zapisala: Janca Korber