ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A                                      

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Datum:  10.03.2008 

                               

 

 

ZAPISNIK 31. redne seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Jože K., Stanko N., Blaž J., Janca K., Ida R., Drago S., Zinka T., Marko S.,  Anton Z., Janja S., Jernej V., Rudi J., Andreja L., Maks V., Marija G., Jože Č., Tanja D. Opravičeno odsotni člani:  Janez B., Rok B., Primož Z., Mija B., Alenka O., Janez C., Marjana V.

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

 

1.  Molitev
2.  Študijski del - družina
3.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS
4.  Velika noč

5.  Nova maša g. Gorazda na Polzeli (20.7.2008)
6.  Razno - pobude in vprašanja

 

Ad. 1  Uvod v molitev je pričel  g. Stanko in nadaljeval g. Anton z molitvijo za družine, ker smo v letu družine.

 

Ad. 2  V študijskem delu je besedo prevzel g. župnik in nadaljeval, da je v letu družine zaslediti tudi širšo medijsko obravnavanje družine. Tako zasledimo mnoge članke in komentarje v časopisih, na radiu in televiziji. G. Jože je prebral članek iz revije Viva na temo o družini (vedno manj porok ...). Potem je sledila razprava na to temo, zakaj je tak upad  sklenitve zakonske zveze; zakaj porast parov, ki živijo v izvenzakonski skupnosti. Kje so meje, ki so postavljene v Zakoniku cerkvenega prava, kaj je dobro za skupnost, kaj za otroke, ki v takšni skupnosti odraščajo; zakaj skupaj, pa vendar ne skupaj pred Bogom ...? Še mnogo vprašanj se je porajalo, na kar pa smo imeli dokaj različne odgovore. Postavilo se je tudi vprašanje, kdo je lahko boter in njegova odgovornost ?  Po Zakoniku cerkvenega prava je pri izbiri botra treba med drugim upoštevati: "... da je dopolnil šestnajst let ... da je katoličan ... da je bil že pri birmi in pri obhajilu ... da živi primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel ..."

 

Gospod župnik je večkrat v dilemi, kako ravnati, da bi ugodil stranki, ki želi npr. krstiti otroka, pa vendar starši niso cerkveno poročeni. Kdo bo nosil odgovornost pri krščanski vzgoji tega otroka? Največkrat je bil odgovor, da se mladi ne poročajo, ker so le-ti materilano prikrajšani za materialne in druge pravice, ki jih uživajo neporočeni. Na tehtnico postavimo materialno in duhovno plat življenja. Morda se tu pokaže tudi naša dejanska vera. Smo se pripravljeni za vero tudi čemu odpovedati?

 

Zla se ne bomo rešili, če bomo metali drug na drugega kamenje. Prej bo zmanjkalo kamenja kot pa vzrokov, da se z njim obmetavamo. Pot iz zla je v tem, da vsakdo začne najprej pri sebi odstranjevati greh. Z zlobo v srcu ne moremo graditi božjega kraljestva. Enotnega mnenja smo bili, da  odločitve, glede krstov in izbire botrov  prepustimo v presojo g. župniku in ga pri njegovih odločitvah tudi podpremo. Kot člani ŽPS pa smo soodgovorni za rast na duhovnem področju v naši župnijski skupnosti in smo dolžni pomagati pri oznanjevanju. Poskušajmo prisluhniti Jezusu, ki je krotak in ponižen; če mu bomo prisluhnili, se bomo lahko približali potrtemu srcu in pomagali skrušenemu v duhu. Jezus je naredil vse, da  je zacelil rane in pri tem “nalomljenega trsa ni zlomil”; poskušajmo ga posnemati.

 

Ad. 3  Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS je prebral g. Stanko, nanj pa ni bilo pripomb. Gospod župnik je pohvalil sodelovanje članov ŽPS pri izvedbi sv. Misijon. Obisk maš je bil zadovoljiv.

 

Ad.  4  Velika noč - sodelovanje in zadolžitve

Ø      G. Jože K. je naprosil g. Marka za petje velikonočne hvalnice.

Ø      G. Rudi poskrbi za nošenje neba.

Ø      G. Stanko poskrbi za nošenje zastave.

 

Branje pasijona na cvetno nedeljo:

Ø      Ob 7. uri zjutraj bo za vezni tekst poskrbel g. Stanko

Ø      Ob 9. uri bo za vezni tekst poskrbela ga. Tanja in g. Primož.

Ø      Ob 10.30 bo za vezni tekst poskrbel Marko.

 

Za ozvočenje bo poskrbel in stike navezal z mojstrom tega področja g. Stanko N.

 

Ad. 5  Na Polzeli bomo imeli novo mašo, ki jo bo daroval g. Gorazd 15.7.2008. Za pripravo in  organizacijo je bil imenovan pripravljalni odbor v sestavi: Jože K., Marko S., Blaž J., Stanko N., Erika B., Zinka T., Mija B., Anton Z.. Za  naslednjo sejo bodo pripravili poročilo.

 

Ad. 6  Razno - pobude in vprašanja

Ø      Romanje v Berlin 19., 20., in 21. 6. 2008.

Ø      Slovenski pastoralni dan v Celju 10.5.2008.

Ø      Kviz v naši župniji

 

Sejo smo zaključili ob 21.20 z molitvijo.

 

V mesecu marcu goduje tudi naš župnik Jože. Zahvalili smo se mu za duhovno vodstvo in skrb za župnijsko skupnost, in mu zaželeli  še obilo zdravja, veselja in božjega blagoslova. Iskrene čestitke in zahvalo za pomoč pri delu v župniji smo izrekli tudi ga. Zinki T. in g. Jožetu Č.  Slavljencem smo poklonili rože, le-ti pa so nas počastili z kozarčkom in kulinaričnimi dobrotami. V veselju in prijetnem vzdušju smo zaključili sejo in z lepimi dejanji zaključili dan.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar