ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A                                      

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Datum:  07.04.2008 

                               

 

 

ZAPISNIK 32. redne seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Jože K., Anton Z., Stanko N., Janca K., Ida R., Drago S., Zinka T., Marko S.,  Janja S., Rudi J., Andreja L., Marjana V., Primož Z., Tanja D., Alenka O.   Opravičeno odsotni člani:  Janez B., Rok B., Mija B., Janez C., Blaž J., Jernej V., Maks V., Marija G., Jože Č.

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

1.  Molitev
2.  Študijski del - družina
3.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS
4.  Vzhodna liturgija, mašniško posvečenje, nova maša g. Gorazda (poročilo pripravljalnega odbora)
5.  Oratorij 2008
6.  Župnijski dnevi
7.  Razno - pobude in vprašanja

Ad. 1 Uvod v sestanek je pričel  g. Stanko N. z molitvijo Zdrava Marija.

Ad. 2 Pod to točko smo se usmerili na pozitiven pogled na življenje. G. Jože nam je na projekcijskem platnu prikazal slike s pozitivnimi mislimi. Naj naštejem le nekaj misli:  * Prijazna beseda odmeva v neskončnost. * Ljubezen vidi potrebo ne vzroke. * Delaj dobro in drugi ti bodo sledili. * Ljubezen ozdravlja tistega , ki jo izkazuje in tistega, ki jo prejema. * Tvoje življenje bo vedno polno, če bo tvoje srce dajalo brez računanja. * Tvoj duh bo v miru le tedaj , ko boš odpuščal namesto, da boš sodil. * Vse kar daš ima vrednost le, če podariš z ljubeznijo. * Ni problema,  za katerega ne moreš najti rešitve, kajti ta rešitev se skriva v nas. * Vidne reči so minljive, nevidne so večne ... Ne bomo si zapomnili vseh misli, morda pa se nas je  kakšna  dotaknila.

Ad. 3 G. Stanko N. je prebral zapisnik zadnje seje ŽPS. Na zapisnik pripomb ni bilo, g. Marko pa je izrazil zaskrbljenost zaradi slabega obiska kviza v naši župniji.  Teme so vsako leto zanimive, govorijo o svetnikih, tekmovalci se skrbno pripravijo, naš odziv pa je bil slab. Zato je gotovo to naša naloga za naslednje leto, da se na tem področju bolje organiziramo in pridemo podpirati tekmovalce. Pa ne samo to, na  ta način se bomo obogatili tudi na duhovnem področju in spoznali življenje in delo  svetnikov.

G. Jože je tudi povedel, da je pripravil aranžma za romanje v Berlin,  skupaj z agencijo Aritours. Po krajši razpravi o poteku romanja, smo bili enotni, da se to romanje izvede, če bo dovolj udeležencev.

Ad. 4 Pri tej točki je bilo govora o pripravah na vzhodno bogoslužje v slovansko-bizantinskem obredu - liturgija sv. Janeza Zlatoustega. (Grkokatoliški duhovnik g. Mihajlo Hardi, diakon g. Gorazd Bastašič, prepeval  bo Slovenski ekumenski zbor), ki bo 13.4.2008 ob 10.30 uri v župnijski cerkvi sv. Marjete na Polzeli. G. Marka smo naprosili, da bo imel pozdravni govor, g. Stanko pa se bo dogovoril glede pogostitve gostov v gostilni Cizej.

Novomašniško posvečenje g. Gorazda  bo 3.5.2008, glede nove maše pa bo organiziran še sestanek pripravljalnega odbora.

Ad. 5  Tudi v letu 2008 bo oratorij za mlade na Polzeli. Mnenje članov ŽPS je bilo, da bi ostal termin isti kot lani, vendar pa je nekaj problemov zardi animatorjev. Nekateri dijaki imajo ta čas še aktivnosti v šoli. G. Stanko N. je predlagal, da organizira ponovni sestanek pripravljalnega odbora za  oratorij in  o tem poroča na naslednji seji ŽPS.

Ad. 6 G. Marko je predlagal, da bi izvedli župnijske dni po že utečenem redu. Pojavili so se pomisleki glede slabe udeležbe vernikov pri daritvi sv. maši v nedeljo popoldan ob 17. Razmišljali smo, kako bi župljanom izbrali, najustreznejši čas za udeležbo pri sv. maše. Mnogi so menili, da bi bilo bolje, če bi imeli daritev sv. maše, osrednjo slovesnost župnijskih dni, dopoldan ob 10 uri, po maši pa pogostitev in druženje. Po daljši razpravi smo se odločili, da letošnje župnijske dni izvedemo podobno kot lani, s to razliko, da bo osrednja slovesnost ob 10. uri. K daritvi sv. maše povabimo misijonarja p. Staneta Zoreta iz Ljubljane, misijonarja na našem misijonu v februarju. Glede podrobnosti pa se bo sestal pripravljalni odbor za župnijske dni in poročal na naslednji seji.

SKLEP: Osrednja slovesnost župnijskih dni bo v nedeljo dopoldan ob 10. uri, za gosta in pridigarja povabimo p. Staneta Zoreta iz Ljubljane. Za povabilo p. Staneta poskrbi g. Anton.  

Ad. 7 Predstavniki Tušmobila so obiskali župnika Jožeta in ga prosili za dovoljenje pri namestitvi oddajnika v zvonika cerkve na Gori Oljki. Člani smo se načeloma strinjali, da postavijo oddajnik, če bodo pridobili vsa ustrezna soglasja, vsa dela uredili na lastne stroške (polkne), zaščitili orgle in plačali ustrezno najemnino (cca 3.500 EUR letno).

SKLEP:  Župnika Jožeta podpiramo pri končni odločitvi glede postavitve oddajnika, Tušmobila, na Gori Oljki in podpis pogodbe.

* Letos bo tudi 20 obletnica prizidka cerkve na Polzeli (18.9.2008).
* G. Marko je povedal, da bo 18.5.2008, deseto srečanje pevskih zborov, k povezovanju so povabili tudi novinarja iz Radia Ognjišče g. Matjaža M., vsi pa smo lepo  vabljeni.
* Ob koncu je bil še prikazan izsek iz statistike dekanije Žalec za desetletno obdobje.

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 21.20. Nato smo ga. Idi  in g. Rudiju  poklonili vrtnice, izrekli najlepše želje in zahvale za sodelovanje v ŽPS. Skupaj smo nazdravili in se poveselili ob dobrotah, ki sta jih prinesla slavljenca. Dobre volje in v veselem razpoloženju smo zaključili dan.

Zapisala: Janja Sevčnikar