ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A                                      

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Datum:  08.12.2008 

                               

 

 

ZAPISNIK 37. redne seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 18.00 uri v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni člani:  Alenka O., Anton Z., Blaž J., Drago S., Ida R., Janca K., Janja S., Jože K., Marko S., Rudi J., Stanko N.,  Zinka T., Erika B., Jernej V., Janez C., Marjana V., Marija G. Odsotni člani:  Janez B., Andreja L., Primož Z., Mija B., Jože Č., Tanja D., Maks V.,  Rok B.

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak

 

Dnevni red:

1.   Molitev

2.   Študijski del

3.   Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

4.   Triletni pastoralni načrt – poročilo s seminarja

5.   Dekanijski napovednik 2009

6.   Razno - pobude in vprašanja

 

Ad. 1.  Molitev.  Po uvodni molitvi g. Stanka N. smo nadaljevali s tretjo točko dnevnega reda. Za študijski del smo vzeli obisk sv. maše,   saj je bil to praznični dan, brezmadežno spočetje Device Marija.

 

Ad. 3.  Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS.  G. Stanko je prebral zapisnik zadnje seje in ga komentiral. Sklepi so bili uresničeni, drugih sprememb  ni bilo. Uredil  se je tudi problem v zvezi z nagrajevanjem ministrantov.

 

Ad. 4.  Triletni pastoralni načrt.   Poročilo o seminarju je podala ga. Janja S., ki se je tega seminarja tudi udeležila. Poudarila je, da ima velik pomen sodelovanja župnijskih sodelavcev pri pastoralnem delu v župniji. Ne glede na pomanjkanje duhovnikov, je to sodelovanje zelo pomembno. Vsak vernik  ima tudi pravico in dolžnost sodelovanja pri različnih dejavnostih v župniji. Na področju načrtovanja celjske Škofije  je že lani veliko delal Škofijski pastoralni svet in izoblikoval izhodišča in smernice prednostnih nalog v pastoralnem delu. Na dekanijskem pastoralnem dnevu v novembru lani je bil  načrt dopolnjen in razdeljen  članom ŽPS po dekanijah. Škof Anton Stres ga je potrdil in tako dal v izpolnjevanje župnijam. Zdaj so na vrsti župnije, da skupne smernice uresničujejo v svojih občestvih, glede na možnosti in potrebe konkretne fare. Načrt je za delo v župniji vsekakor zelo pomemben. Mora biti ambiciozen, ne boječ, a tudi ne predrzen. Mora biti realističen, uresničljiv. Neuspeh človeka potre in mu jemlje voljo, je dodal škof Anton Stres.

 

Gospod p. Branko Cestnik je praktično predstavil način sestavljanje pastoralnega načrta župnije na osnovi Prednostnih nalog. Naš načrt je projektni, ne strateški, saj tega v Cerkvi imamo. Pri načrtovanju najprej ugotovimo stanje na posameznih področjih in ga kritično ovrednotimo. Ugotovimo pomanjkljivosti in potrebe. Ne se bati tabujev, ampak ugotoviti resnico. Ne potrebujemo idealističnih načrtov, ne seznam potreb in želja, ampak realen načrt, pristop k potrebam. Načrt mora biti izvedljiv. Dober načrt je časovno opredeljen in preverljiv. Mi ga delamo za tri leta. Refleksija je pomembna in važno je, da ob koncu tega obdobja izmerimo, kaj in kako smo storili. S tem raste tudi načrtovalna miselnost, predvidevamo naloge in predvidevamo težave, zato jih lažje prenesemo in uresničimo. V načrtovanju je občestvo bolj povezano in odgovorno. K načrtovanju lahko povabimo še druge, tudi kakšne strokovnjake, čeprav niso člani ŽPS.  V fazi načrtovanja nastane tudi kritičen moment, a se potem vse povrne v dobrem delu in uspehih. Duhovniki niso vajeni timskega dela. To ne velja za našo župnijo, kjer je timskega dela veliko.  Načrtovanje v župnijskem svetu je pomoč župnikom. Seveda ne gre za to, da bi člani ugotavljali, kaj je treba in to naložili župniku. Tisti, ki načrtuje, je tudi odgovoren za izvajanje. Zato v načrt ne napišemo nič, za kar nimamo realne možnosti in človeka, ki bi delal. Jasno je, da vsega ne bo delal župnik.  (Povzeto  iz Poročila o seminarju za tajnike ŽPS v celjski Škofiji).

 

Janja je ob koncu poročila tudi predlagala, da bi povabili k sodelovanju večje število sodelavcev . V župniji so že organizirane posamezne skupine (Karitas, Zakonska skupina ...).

 

Tako bi problematiko Družin podrobneje obdelala Zakonska skupina in predlagala cilje za naslednje tri leta. Predlagane cilje bi na  sestanku ŽPS pregledali in skupaj poiskali pot do uresničitve le-teh. Podobno bi storili tudi pri Dobrodelnosti in pri problematiki Mladine. S tem bi povabili k sodelovanju večje število župnijskih sodelavcev in  jih spodbudili k večji zavzetosti.

 

Ad 5. Dekanijski napovednik 2009. Pregledali smo tudi terminski načrt za leto 2009- Dekanijski napovednik, preverili dogodke , ki se nanašajo na župnijo sv. Marjeta Polzela.

 

Ad 6. Razno - pobude in vprašanja. Pod to točko smo se odločili , da se v naslednjem letu udeležimo romanja po Pavlovih poteh, to je devet dnevno romanje. Člani ŽPS so pokazali veliko zanimanje zanj.

 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 19.40 uri.

 

Ob kocu seje je  g. župnik Jože voščil in zaželel vse dobro ga. Mariji in  ga. Janji, ki godujeta v mesecu decembru. Da je resnično december, smo ugotovili tudi po obisku Miklavža pred sejo …

 

Zapisala:

Janja Sevčnikar