ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  6. april 2009

 

 

ZAPISNIK 40. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni:  Jože K., Stanko N., Blaž J.,  Ida R., Drago S., Rudi J., Zinka T., Primož Z.,  Marko S., Anton Z., Janja S., Marija G., Erika B., Marjana V.,  Rok B., Janca K., Mija B., Tanja D., Jože Č.

Odsotni:  Janez B.,Jernej V., Alenka O., Andreja L., Janez C., Maks V.

 

Sejo je vodil g. Stanko N. in ga. Janca K.

 

Dnevni red:

 

1.   Molitev  

2.   Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

3.   Triletni pastoralni načrt:

            -  mladina

            -  družina

            -  karitativna dejavnost

4. Škofija fest 2009 (18.4.2009)

5. Razno - pobude in vprašanja

 

Ad 1  G. Stanko N. je pričel sestanek. Z MOLITVIJO PRI VELIKONOČNI MIZI je nadaljeval g. župnik.

 

Ad 2  Pregled zapisnika zadnje seje je prebral g. Stanko N. Zastavljene naloge so bile realizirane, pripomb na zapisnik ni bilo.

        

Ad 3  Mladinska srečanja vodi ga. Andreja, zato to problematiko v naši župniji zelo dobro pozna. Ga. Andreja se je opravičila za svojo odsotnost na seji in svoje predloge posredovala ge.Janji. Janja je prebrala program dela mladih, objavljenega na spletu in podala še dodatna dva predloga:

-         da bi v naslednjih treh letih povabili medse kakšnega zanimivega gosta, ki bi ga izbrali mladinci in se na ta način, duhovno bogatili (npr. gospoda Friškovca).

-         da bi se povezali z mladinci iz kakšne druge župnije, in si izmenjevali izkušnje, se skupaj organizirali in sodelovali, odigrali kakšne športne igre …

Po predstavitvi teme o mladini in predlogih za triletni načrt, je gospod župnik komentiral tako prvi kot drugi predlog in oba zavrnil. Prvi predlog meni, da je bilo že doslej kar nekaj gostov in ni bilo obiska, in drugi predlog, da delamo triletni pastoralni načrt za našo župnijo. Ga. Janja je še dodala, da je prav, da smo kot župnija močni, vendar pa ni nič narobe, če smo odprti tudi za izkušnje mladih iz drugih župnij, s tem, drug drugega bogatimo. Tako smo to temo zaključili z ugotovitvijo, da bo delo mladinske skupine, potekalo za naslednje triletno obdobje v mejah, kot do sedaj.

 

O družini, je spregovoril g. Anton Z., ki vodi zakonsko skupino v naši župniji.

V preteklem letu so začeli  z delom in ustanovitvijo prve zakonske skupine, na kateri nameravajo še graditi in k sodelovanju privabiti še več članov. Člani te zakonske skupine, naj bi povabili k sodelovanju še druge zakonce. V preteklem letu so imeli  kar nekaj sestankov. Skupina že lepo deluje. Tako predvidevajo, da bi se v naslednjih treh letih članstvo toliko povečalo, da bi lahko delovali dve skupini, kar je razveseljivo.

 

Karitativno dejavnost nam je lepo predstavil predsednik Karitas na Polzeli, g. Blaž J. Aktivnosti, ki jih izvajajo so:

 

Ø sodelovanje v vseh akcijah Škofijske Karitas Maribor in Slovenske Karitas Ljubljana,

Ø svetovalna pisarna odvisnikom in njihovim svojcem - ŠK Maribor,

Ø občasne zbiralne akcije: hrana, oblačila, prehrambene artikle z daljšim rokom obstojnosti, toaletne potrebščine, denarna sredstva,

Ø sodelujemo na spletni strani Župnije Polzela - dejavnost – karitas,

Ø iskanje upravičencev in sprejemanje odločitev o pomoči,

Ø pomoč ljudem v stiski: brezposelnim, brezdomcem, beguncem...,

Ø obisk ostarelih, osamljenih ali onemoglih na domu,

Ø materinski dan,

Ø miklavževanje za otroke.

 

Po obsežni predstavitvi, smo ugotovili, da imajo že sedaj polne roke dela in da so zelo aktivni. Zato smo z veseljem podprli idejo, da bi v naslednjih treh letih vse te aktivnosti obdržali in vedno znali prisluhniti tistim, ki pomoč potrebujejo.

 

Ad 4  »Škofija fest«. G. župnik je predstavil mladinske aktivnosti, ki se bodo dogajale 18.4.2009 na Osnovi šoli v Vojniku, na tako imenovanem »Škofija festu«.  Tu bode športne igre, likovne delavnice, kviz in še mnogo drugih zanimivih dogodkov za mlade. Potrebno bo organizirati prevoz in tudi navdušence, ki bi bili pripravljeni sodelovati.  Po daljši razpravi smo bili enotnega mnenja, da bo najbolje naročiti avtobus ali kombi, glede na število udeležencev, za udeležbo te prireditve. Tekmovalce na kvizu bo spremljala ga. Andreja. Za tekmovalce in avtobus bo poskrbel župnik Jože.

 

Ad 5  Razno – pobude in vprašanja

 

Ø     G. župnik je opozoril na 26.4.2009, ko imamo srečanje ovdovelih,čas pred tem datumom  je g. župnik odsoten. Po daljši razpravi smo se odločili, da bomo to srečanje imeli kar na ta dan. Za uvod v mašo in lepe misli bo poskrbela ga. Zinka. Za kavo in čaj bodo poskrbeli ga. Mija B., g. Marko S., Janja S., in g. Rok B.

Ø     G. Anton Z., diakon v naši župniji, ki smo ga vsi  sprejeli za svojega in je  zelo aktiven v naši župniji, nas bo žal kmalu zapustil. Zato je nalogo zbiranja prispevkov za šolanje otrok v misijonih, predal ga. Miji Bastl. Z veseljem nas bo še večkrat obiskal in pomagal pri nakazovanju denarja za misijone, tako nam je tudi obljubil. Zagotovo pa je, da ga bomo vsi zelo pogrešali, saj je duhovno bogat človek, človek dejanj. 

Ø     G. Anton Z. nas je tudi povabil v Frančiškanski samostan Ljubljana – Center, cerkev Marijinega oznanjenja, na Ljubljanski grad, in še kakšna znamenitost se bo našla, konec avgusta, ko romamo župnijski sodelavci. 

Ø     Za branje pasijona na veliki petek poskrbi ga. Mija Bastl.

 

Seja je bila zaključena z molitvijo ob 19.45 uri.

 

Po zaključku uradnega dela smo še voščili tistim članom ŽPS, ki so godovali v marcu in aprilu, ter jim izročili življenjepise njihovih krstnih zavetnikov.

 

Zapisala: Janja Sevčnikar