ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  8. junij 2009

 

 

ZAPISNIK 42. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se  je pričela ob 20.00 uri  v prostorih pod cerkvijo.

 

Prisotni:  Jože K.,  Janca K., Stanko N., Ida R., Marjana V., Blaž J., Drago S., Rudi J., Zinka T., Marko S., Janja S., Marija G., Mija B., Jože Č., Maks V.

Odsotni: Janez B., Andreja L., Rok B., Primož Z., Jernej V., Janez C., Tanja D. Erika B., Alenka O. 

 

Sejo je vodil g. Stanko Novak 

 

Dnevni red:

 

1.   Molitev  

2.   Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

3.   Študijski del: o Evharistiji v tednu SRT 

4.   Ministranti – delo z domačimi

5.   Srečanje ministrantov dekanije Žalec (20.06.)

6.   Župnijski dnevi

7.   Razno – pobude in vprašanja

 

Ad 1. Molitev

Sejo smo pričeli s pozdravom g. Stanka N. in nadaljevali z molitvijo.

 

Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

G. Stanko N. je prebral zapisnik zadnje seje in ugotovil, da so bile zastavljene naloge realizirane. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 3. Študijski del: o Evharistiji v tednu SRT

G. Jože je pripravil duhovno bogat prispevek o evharistiji. Evharistija je daritev Kristusovega telesa in krvi. Gospod Jezus je postavil evharistijo, da bi daritev na križu mogla trajati skozi vse čase. Tako je svoji Cerkvi zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja. Evharistija je znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočna gostija, v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in daje poroštvo večnega življenja.

 

Ad 4. Ministranti – delo z domačimi

G. Drago pogreša kakšnega »starejšega«  ministranta, da bi poskrbel za mlade ministrante, se z njimi ukvarjal, jih duhovno usmerjal in bogatil. Po daljšem pogovoru z člani ŽPS smo bili enotnega mnenja, da bi k sodelovanju povabili Vida in Vianejo Pesjak.  G. Stanko N. se bo z njima pogovoril,  saj sta tudi animatorja na oratoriju. Vid in Vianeja P. naj bi pričela organizirati srečanja z  ministranti v novem šolskem letu (po 1.9.2009).

 

Ad 5. Srečanje ministrantov dekanije Žalec (20.06.)

Srečanje ministrantov dekanije Žalec - molitev v cerkvi, kviz v prostorih pod cerkvijo, športne aktivnosti na igrišču za OŠ. Po prireditvi bodo tekmovalci pogoščeni s picami  in napitki (voda, sokovi). Ga. Marija G. se je javila, da bo spekla nekaj sladkih dobrot. Janca bo poskrbela za pogostitev, pogostitev bo financirala župnija Polzela.

 

Ad 6.  Župnijski dnevi

G. Marko je predstavil predvidene aktivnosti, ki se ne bi bistveno razlikovale od že utečenih dejavnosti v preteklih letih. V tem letu bi imeli kar štiri župnijske dneve od 17. do 20. julija.

- v petek bo sv. maša zvečer, sodelovala bo Margareta, razstava del iz oratorija v starem delu cerkve in pregled dogajanj v naši župniji… Razstava bi bila odprta v času župnijskih dni od 17.-20.7.2009.

- v soboto sv. maša, dopoldan športne igre (tenis, balinanje, košarka, ...), popoldan sv. maša v Založah in blagoslov konj.

- v nedeljo slovesna sv. maša, ki jo bo daroval domači župnik Jože, po maši pogostitev … (priprava kapel isto kot lani, po vaseh Ločica, Breg, Polzela, Orova vas in Podvin). Na slovesnost se povabita tudi g. Anton Založnik  in g. Gorazd Bastašič z ženama, za povabilo poskrbi g. Jože K.

- v ponedeljek sv. maša zjutraj in zvečer, maši bosta darovala domačina g. Drago in g. Mirko.

 

Tako smo se dogovorili okvirno, o podrobnostih, se bo sestal pripravljalni odbor za pripravo župnijskih dni,  v nedeljo   5. 7. 2009 po deseti sv. maši.

 

 Ad 7. Razno - pobude in vprašanja

 Pod to točko je g. Blaž izrazil zaskrbljenost glede na recesijo, potrebe po pomoči so večje a sredstev pa je manj. Vedno več je ljudi brez služb in zato so stiske še večje. A kljub temu se Karitas trudi da pomaga pomoči potrebnim.

 

Sejo smo zaključili z molitvijo ob 21.35 uri.

 

 

Zapisala

Janja Sevčnikar