ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  12. 10. 2009

 

 

ZAPISNIK 44. seje ŽPS Polzela 

 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

 

Prisotni: Jože K., Stanko N., Blaž J., Ida R., Rudi J., Marko S., Janja S., Marija G., Erika B., Janca K., Mija B., Tanja D., Alenka O., Drago S.

Odsotni: Janez B., Andreja L., Primož Z., Rok B., Janez C., Zinka T., Marjana V., Jože Č., Jernej V., Maks V.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev  

2. Študijski del: Misijoni

3.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

4.  Birma 2010

5.  Razno - pobude in vprašanja

 

Ad 1. Molitev  

Z molitvijo je pričel g. Stanko N., nadaljeval g. župnik s projekcijo molitve matere Tereze.

 

Ad 2. Študijski del: Misijoni

G. Jože je pripravil projekcijo o Misijonih, prikazal nam je  življenje in delo naših misijonarjev in ljudi v teh krajih, kjer ni vode, ni hrane, slabi zdravstveni pogoji … Kot katoličani smo zavezani, da oznanjamo veselo vest ubogim, da se odzovemo na povabilo za pomoč v Afriki in drugim pomoči potrebnim. Člani ŽPS smo se že odzvali in sklenili botrstvo s tremi otroci, preko naših misijonarjev. Zagotovo pa je poleg finančne pomoči vedno dobrodošla tudi   

molitev kot najbogatejše darilo, ki ga lahko komu poklonimo.

 

Ad 3. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik zadnje seje ŽPS je prebral g. Stanko N. Sklepi so bili realizirani.

Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 4. Birma 2010

To točko je predstavila ga. Erika, katehistinja birmancev v letu 2010. Pohvalila je veroučence, da pridno obiskujejo verouk.  Ti so tudi aktivni in pripravljeni za razne akcije in pridno sodelujejo pri sv. maši. Je pa še nekaj tisti, ki še te priložnosti niso izkoristili.   

 

Člani ŽPS smo razmišljali, kako se izogniti neljubim dogodkom, ko otroci pridejo k sv. birmi, niso pa nanj pripravljeni. Starši takrat iščejo različne izgovore. Vsi si želimo, da do teh neljubih dogodkov ne bi prišlo. V življenju kristjana je velik dogodek, ko prejmemo darove Svetega Duha. To je milostni trenutek, ko so nam podarjeni številni darovi, ki jih bomo toliko bolj okušali, kolikor bolj bomo povezan z Bogom, po molitvi in dobrih delih. Zato  bi se morali na sv. birmo pripravljati z vso odgovornostjo.  

Župnik Jože  je  predlagal, da še nekoliko počakamo z ukrepi za tiste, ki se priprav ne udeležujejo. Konec meseca, naj bi katehistinja pripravila seznam veroučencev  in ga posredovala g. župniku. G. Jože bo navezal stike s tistimi starši, katerih otroci ne obiskujejo priprav na sv. birmo. Starši birmancev bodo imeli tudi roditeljski sestanek, na katerem se bodo pogovorili o pripravah na sv. birmo. Tako bi se izognili morebitnim izgovorov staršev, da niso bili ustrezno obveščeni o pripravah na sv. birmo. G. župnik je predlagal katehistinji  Eriki, naj otroke vabi k sv. maši. Listki, ki jih dobijo pri maši niso obvezni, dobro pa je, če jih imajo.

 

Ad 5. Razno - pobude in vprašanja

-       Blaž J. je povabil k akcij »Dar jeseni«, ki bo v soboto od 9 -16 ure. Prinese se lahko hrana, ki zdrži brez hladilnika dva meseca.

-       Družinski inštitut Bližina je zasebni neprofitni zavod, katerega namen je nudenje strokovne terapevtske pomoči posameznikom, parom, otrokom in družinam v stiski. Družinski inštitut Bližina je podprla tudi naša  občina, zato so nam pripravljeni organizirati predavanje o vzgoji otrok. Izberemo si lahko določeno temo. Nekaj tem bo predstavljenih  v Osnovni šoli Polzela. Člani ŽPS smo se odločili za temo »Vloga očeta in matere«. To predavanje naj bi bilo 5.11.2009, po maši.

-       Tudi na priprave na evharistični kongres nismo pozabili. Spodbujeni smo bili k sodelovanju pri dobrih delih in zbiranju le-teh na ustreznih listkih. Ga. Ida se je javila, da bo pripravila nabiralnik za zbiranje listkov dobrih del in molitev. Glede na število zbranih dobrih del in molitev bo pobarvala tudi ustrezno število rož na plakatu za evharistični kongres.

Sejo smo zaključili z molitvijo ob 20.30 uri.

 

Ob koncu srečanja je župnik Jože  izrekel iskrene čestitke in lepe želje Miji   in Janci, ki godujeta v mesecu oktobru.

 

Zapisala

Janja Sevčnikar