ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  09. 11. 2009

 

 

ZAPISNIK 45. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

 

Prisotni:  Stanko N., Blaž J., Ida R., Rudi J., Marko S.,  Marija G., Erika B.,  Mija B., Alenka O., Drago S., Jože Č., Jernej V., Maks V., Zinka T.

Odsotni: Janez B., Andreja L., Primož Z., Rok B., Janez C., Marjana V., Tanja D., Janca K., Janja S., Jože K.

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev  

2. Študijski del

3.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

4.  Srečanje zakoncev jubilantov, slavje zborovodij, organistov in pevcev (21.11.2009)

5.  Miklavževanje (blagoslov otrok, program … (5.12.2009)

6. Duhovne vaje - Griže

7. Razno – pobude in vprašanja

 

Ad 1. Molitev  

Uvodna molitev je bila za pripravo na Slovenski evharistični kongres.

 

Ad 2. Študijski del

Pod to točko ni bilo vsebine.

 

Ad 3. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik zadnje seje ŽPS je prebral g. Stanko N. Sklepi so bili realizirani.

Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 4. Srečanje zakoncev jubilantov, slavje zborovodij, organistov in pevcev (21.11.2009)

- Stanko N. je prebral seznam vseh, ki v letošnjem letu slavijo okrogli jubilej zakonske zveze. Člani ŽPS so povedali katere zakonske zveze še obstajajo. Le ti bodo prejeli vabilo za slovesno sveto mašo (21.11.2009). Mija B. je za to slovesnost že pripravila besedila (uvod v mašo, berila, prošnje, uvod v Oče naš, želje za mir). Besedila bo razdelila bralcem - slavljencem.

- Vse ostalo ostane po vzorcu prejšnjih let. Pogostitev za pevce bo pri Cizej, za zakonce jubilante pa v učilnicah. Alenka O. je nagovorila člane ŽPS, naj še kdo pride pomagat k pogostitvi poleg članov stalne skupine.

 

Ad 5.  Miklavževanje

- Erika B. bo pripravila program. Med sveto mašo bodo peli Cekinčki.

- Blaž J. je spodbudil člane ŽPS k iskanju sponzorjev za prispevke obdarovanja.

 

Ad 6.  Duhovne vaje - Griže

Duhovne vaje za člane ŽPS Žalske dekanije se bodo pričele 13.11.2009 in zaključile 15.11.2009. Iz naše župnije se bosta duhovnih vaj udeležila Ida R. in Stanko N. 

 

Ad 7. Razno - pobude in vprašanja

-         Erika B. je prosila za popravilo radiatorja v drugi učilnici. Nalogo je prevzel Jernej V.

-         Stanko N. je predlagal, da župnija prevzame stroške korigiranja, lektoriranja in vezave gradiva, ki ga je pripravil g. Jože  Kovačec na temo »Po cerkvah sv. Marjete«. Hkrati mu izrekamo iskreno pohvalo in zahvalo.

-         Blaž J. nas je seznanil, da bo imel Edi Kovač v tednu karitas (27.11.2009) po večerni maši predavanje (ljubezen-karitas-socialne stiske).

-         Zinka T. je povedala za primer praznika Vseh svetih, da se na določenih delih pokopališča nič ne sliši. Predlaga, da bi na stavbo dali en zvočnik. Stanko N. bo vprašal g. Matjaža o realni možnosti nadgradnje ozvočenja in stroških le tega.

 

Sejo smo zaključili z molitvijo.

 

 

Zapisala

Marija Glasenčnik