ŽUPNIJA SVETE MARJETE  P O L Z E L A  

Polzela 132/b,  3313 POLZELA

 

­­­­­­­­­­­­­­­

______________________________

 

Datum:  07. 12. 2009

 

 

ZAPISNIK 46. seje ŽPS Polzela 

 

 

Seja se je pričela ob 19.00 uri v prostorih pod cerkvijo na Polzeli.

 

Prisotni:  Jože K., Stanko N., Blaž J., Ida R., Rudi J., Marko S., Marija G., Erika B., Mija B., Alenka O., Drago S., Jože Č., Zinka T., Marjana V., Tanja D., Janca K., Janja S.

Odsotni: Janez B., Andreja L., Primož Z., Rok B., Janez C., Jernej V., Maks V.

 

Sejo je vodil g. Stanko N.

 

Dnevni red:

1.  Molitev
2.  Študijski del
3.  Pregled zapisnika  zadnje seje ŽPS

4.  Dekanijski napovednik za leto 2010

5.  Koledovanje- misijonska akcija

6.  Koncerti

7.  Razno - pobude in vprašanja

 

Ad 1. Molitev  

Z molitvijo je pričel g. Stanko N. in nadaljeval gospod župnik  z branjem iz brošure Adventnega koledarja za sedmi december leta 2009. Nato smo skupaj nadaljevali z molitvijo za duhovnike, v letu duhovnikov.

 

Ad 2. Študijski del

Pri študijskem delu smo bili vsi aktivni in smo pridno iskali »udarne« misli iz knjige Mašna daritev. Vsak je prebral svoj stavek, odstavek, ki  ga je še posebej nagovoril. Skupaj pa smo ugotovili, da bi bila ta knjiga  dobrodošla v vsaki verni družini. Verniki smo poklicani k nenehnemu iskanju in bogatenju naše vere. Tako nam govori tudi  Sv. pismo »iščite in boste našli ...«.

 

Ad 3. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS

Zapisnik zadnje seje ŽPS je prebral g. Stanko N. Sklepi so bili realizirani, razen ozvočenja na pokopališču, to bo realizirano v naslednjem letu. Pripomb na zapisnik ni bilo.

 

Ad 4. Dekanijski napovednik za leto 2010

Gospod Janez Z. iz Petrovč je bil letos zadolžen za zbiranje podatkov za Dekanijski napovednik. Podatke je bilo potrebno pripraviti že v mesecu novembru, to je že opravil župnik Jože.

 

Ad 5. Koledovanje - misijonska akcija 

Ga. Erika je povedala, da se otroci že pridno pripravljajo za ta dogodek. Organizirani imajo že dve skupini, potrebovali bi le še nekoga, ki bi poskrbel za večerjo in kosilo. V lanskem letu sta za to poskrbeli ga. Nuša in ga. Zdenka, verjetno tudi letos ne bo problema. V preteklem letu je bilo prijavljenih osemdeset družin, ki so izrazile željo, da jih obiščejo koledniki. Število le-teh pa se vsako leto povečuje, kar je razveseljivo.

G. Marko je izrazil tudi željo, da  bi koledniki nastopili pri uvodu na koncertu 10.1.2010, kar je ga. Erika z veseljem potrdila. 

 

Ad 6. Koncerti 

Nastopajoči se za koncert božičnih pesmi, ki bo 25.12.2009, pridno pripravljajo. Podan je bil tudi predlog, da bi pred cerkvijo postavili leseno pastirsko stajo, v  cerkvi pa bodo jaslice kot običajno.

 

Ad 7. Razno - pobude in vprašanja

-         Župnik Jože je podal predlog ŠPS, da bi župnijske cerkve bile odklenjene tudi preko celega dne. S tem bi omogočili, da bi  se lahko popotniki, ki hodijo mimo cerkve, obiskali le-te in se duhovno bogatili pred Najsvetejšim. Odločili smo se, da bi bil odprt star del cerkve, zavarovan s varnostno napravo. Nekdo naj bi bil zadolžen , da bi prišel zjutraj in zvečer odpreti in zapreti cerkev. Po malo daljši razpravi smo sprejeli

 

SKLEP: G. Stanko N. bo poskrbel za varnostno napravo, do božiča. Glede dežurne osebe, ki bi skrbela za odklepanje in zaklepanje cerkve bomo še razmislili in iskali primerno osebo do naslednje seje. O tem se bomo dogovorili na naslednji seji.

 

-         G. Jože je tudi postavil vprašanje glede branja oznanil pri maši. Po krajši razpravi, smo se odločili, da tu ne bo sprememb. Oznanila se bodo še naprej brala v celoti.

 

Sejo smo zaključili z molitvijo ob 21.20 uri.

 

Gospod Jože je še čestital in zaželel vse dobro Mariji in Janji, ki bosta praznovali v decembru.

 

 

Zapisala

Janja Sevčnikar