1999_163_COPZ
Organizator in napovedovalec, g. Marko Slokar
Cerkveni otroški pevski zbor CEKINČKI Polzela - zborovodka Mateja Stražar
Cerkveni otroški pevski zbor CEKINČKI Polzela - zborovodka Mateja Stražar
Cerkveni otroški pevski zbor CEKINČKI Polzela - instrumentalna spremljava Katja Novak
Cerkveni otroški pevski zbor ŽALEC - instrumentalna spremljava Tomaž Kozovinec, Tim Zazjal
Cerkveni otroški pevski zbor ŽALEC - zborovodka Tina Pogorelčnik
Cerkveni otroški pevski zbor ŽALEC - zborovodka Tina Pogorelčnik
Cerkveni otroški pevski zbor PETROVČE - vodja p. Ivan Arzenšek
Cerkveni otroški pevski zbor PETROVČE - instrumentalna spremljava Marta Strahovnik
Cerkveni otroški pevski zbor PETROVČE - vodja p. Ivan Arzenšek
Cerkveni otroški pevski zbor PETROVČE
organistka Anja Novak
organistka Anja Novak
Cerkveni otroški pevski zbor ZVONČKI Šempeter - instrumentalna spremljava Žiga Jordan Kozjak
Cerkveni otroški pevski zbor ZVONČKI Šempeter - instrumentalna spremljava Žiga Jordan Kozjak
Cerkveni otroški pevski zbor ZVONČKI Šempeter - zborovodka Mateja Zvonar Kandare
Cerkveni otroški pevski zbor ZVONČKI Šempeter
Cerkveni otroški pevski zbor MANA Griže - zborovodja David Sopotnik
klavir štiriročno: Katja Novak, Žiga Jordan Kozjak
Cerkveni otroški pevski zbor MANA Griže
Cerkveni otroški pevski zbor MANA Griže - zborovodja David Sopotnik
Vsi zbori skupaj - zborovodja David Sopotnik. Pesem 'Hvalnico pojem Bogu'.
Vsi zbori skupaj - zborovodka Mateja Stražar. Pesem 'Pobarvajmo mavrico'.
Vsi zbori skupaj - instrumentalna spremljava Katja Novak, Žiga Jordan Kozjak.