2006_KRONIKA
Stran 1 2 3 4 Vse

Novak Katja prvič za cerkvenimi orglami. Priprava na sodelovanje na koncertu 8.1.2006
Moški pevski zbor - eden izmed sedmih zborov, ki so sodelovali na župnijskem koncertu v nedeljo, 8.1.2006
Januarska idila
Župnik na zimskem dopustu konec meseca januarja
Delavnica - izdelovanje papirnatih rož
Med srečanji raznih župnijskih skupin v povezavi s praznovanjem sv. Jožefa so se 20.3.2006 ob mizi družili tudi organisti in zborovodje
V počastitev materinskega dneva je dekliška vokalna skupina 'Primule' izvedla koncert, na katerem so sodelovali tudi 'Cekinčki'
Na koncertu po večerni maši na praznik Gospodovega oznanjenja je nekaj pesmi zapel tudi kvintet 'Lastovke'
31. marca se je 30 polzelanov pridružilo romarjem škofije Maribor in z Aritoursom obiskalo sedež Metodove metropolije, najpomembnejšo moravsko božjo pot Velehrad
Drugi dan na škofijskem postnem romanju smo obiskali največje slovaško romarsko središče v mestecu Šaštin - Straže. V ospredju je najnovejši avtobus prevozništva PEMI s katerim smo potovali.
Med mašo v lepi baročni baziliki Žalostne Matere božje v Šaštinu.
Postni simbol v prezbiteriju župnijske cerkve.
04. aprila je potekala čistilna akcija za ureditev okolice cerkve.
Čistilne akcije 04. aprila sta se udeležili tudi prijatelja iz vrtca.
Čeprav so 04. aprila čistilno akcijo za ureditev okolice cerkve organizirali upokojenci, je povprečna starost udeležencev bila zelo nizka.
Tradicionalni križev pot z Vimperka na Goro Oljko na cvetno soboto
Triurnega romanja z Vimperka na Goro Oljko se je udeležilo okr. 100 vernikov, med njimi tudi precej letošnjih birmancev.
08.04.2006 po večerni maši je Marko S. s sodelavci izvedel župnijski kviz o p. Piju. Na sliki so zmagovalci - ekipa srednješolcev
Za dobro razpoloženje in smeh so v največji meri poskrbeli študentje, ki so tudi kot tekmovalci bili 'moralni' zmagovalci.
Najmlajšo od petih ekip na župnijskem kvizu 08.04.2006 so sestavljale devetošolke, ki so imele tudi najglasnejšo podporo v publiki.
Največjo butaro v župniji za cvetno nedeljo 2006 sta izdelala in prinesla k blagoslovu mladinca Anže L. in Martin P.
Pred drugo mašo ob 9. uri je bil slovesen blagoslov pred cerkvijo.
Cerkev med branjem pasijona, ki so ga izvedli letošnji birmanci.
Obnova stopnic v zvonikih na Gori Oljki, 11. in 12. aprila 2006
Obnovljene stopnice v zvoniku na Gori Oljki, 12.04.2006
Večerna maša na veliki četrtek, ki jo vsako leto skupaj darujeta duhovnika Janez in Jože
Križev pot na Gori Oljki na veliki petek, 14. aprila ob 15. uri.
Množica mladih je na veliko soboto zjutraj ob 7. uri prišla po blagoslovljen ogenj.
Večerja mladincev, ki so prebedeli noč velike sobote in se v velikonočnem jutru udeležili vstajenjske procesije.
Velikonočno bedenje mladih je bilo zaznamovano tudi z igro.
21. aprila so na Goro Oljko 'priromale' nove orgle.
Nove orgle na Gori Oljki je prva preizkusila organistka in zborovodkinja Tina Novak.
22. aprila je MePZ Oljka s koncertom počastil 15. obletnico delovanja.
Gostje na koncertu MePZ Oljka ob 15. obletnici delovanja je bil tamburaški orkester, ki ga vodi Mija Novak,
Postavljanje mlaja pred birmo maja 2006.
Kot pripravo na birmo so župnijski sodelavci pod cerkvijo konec aprila postavili mlaj.
Prvo druženje z novim celjskim škofom Antonom Stresom v dekaniji.
Na 2. velikonočno nedeljo je mašno daritev na Gori Oljki opravil p. Marko Zupanc.
Stran 1 2 3 4 Vse