22_D_REVIJA
Napovedovalec:
Uvodni govor g. Janko Cigala, referenta za glasbo v dekaniji Žalec.
Mešani pevski zbor župnije Polzela: * Veseli pojdemo v Očetovo hišo, psalm, Gregor Zafošnik * K nebu povzdignimo solzne oči, Breda Šček. Zborovodja: Mija Novak.
Mešani pevski zbor župnije Galicija: * Ko sem te klical, Gregor Zafošnik * Mariji v pozdrav, Franc Juvan. Zborovodja: Anita Žolnir; orgle: Marjeta Ježovnik in Jan Grobelnik.
Kvintet Lastovka: * Moli, moli, rožni venec * Pojte Bogu vse dežele, Vendelin Špendov. Vodja: Franci Ogris.
Moški pevski zbor župnije Polzela: * Pojte Bogu vse dežele, Vendelin Špendov * Naj odkrijem Mati mila, France Cigan. Zborovodja: Mija Novak.
Mešani pevski zbor »Sveti Jurij« župnije Gotovlje: * Pošlji svojega Duha, Gregor Zafošnik * Pred teboj, o Mati, ljudska. Zborovodja: Mojca Florjančič.
Mešani pevski zbor Matere Božje župnije Petrovče: * Psalm 22, Jože Trošt * Jezus, Gospod, J. Berthier. Zborovodja: Marta Strahovnik.
Moški pevski zbor župnije Šempeter: * Ti si Peter, skala, Franc Kimovec * Koroška romarska, neznani avtor. Zborovodja: Nives Halužan.
Mešani pevski zbor »Oljka« župnije Polzela: * Psalm 43, Richte mich, Gott, Felix Mendelsson – Bartholdy * Mirno nam plove čolnič življenja, Peter Jereb, solista: Ana Ožir in Rok Bastl. Zborovodja: Marko Slokar; orgle: Tina Novak.
Mešani pevski zbor župnije Šempeter: * Psalm 84, K tebi, Gospod, dvigam svojo dušo, Gregor Zafošnik * Gospod, usmili se (vzhodna liturgija), Emerik Beran. Zborovodja: Mirko Škoflek; orgle: Nives Halužan.
Mešani pevski zbor »Sv. Nikolaj« župnije Žalec: * Hvaljen si, Gospod, pater Anđelko Fazinić * Slavimo tvoje ime, GOCAM Emmanuel songs. Zborovodja: Marta Strahovnik.
Mešani pevski zbor župnije Griže: * Slavil bom Gospoda, Gregor Zafošnik * Že pada mrak v dolino, Peter Jereb. Zborovodja: Gabrijela Gojznikar.
Prezbiterij griške cerkve v katerem se je izvajal koncert.
Pesmim je prisluhnilo pohvalno veliko število vernikov.