27_CISTILNA
Čiščenje grmovja, zelenic in grede ob župnijski cerkvi - 12.10.2006
Čiščenje grmovja, zelenic in grede ob župnijski cerkvi - 12.10.2006
Čiščenje grmovja, zelenic in grede ob župnijski cerkvi - 12.10.2006
Čiščenje grmovja, zelenic in grede ob župnijski cerkvi - 12.10.2006
Čiščenje grmovja, zelenic in grede ob župnijski cerkvi - 12.10.2006