47_1_OBHAJILO
pevske vaje nekaj dni pred prvim sv. obhajilom
Občudovanje prvoobhajancev pri pevskih vajah