80_PREDSTAVITEV
7.12.2005 je bila v Kulturnem domu na Polzeli predstavitev knjige o Gori Oljki.